פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

שפות

Le stress

Le stress est une réaction de l’organisme à une agression. Ce phenomene est très frequent dans la vie cotédiènne moderne. Ses fondements sont prémièrement des émotions fortes à causes de manque de temps. Ce manque veint souvent du fait qu’on fait trop d’éfforts à l’école ou au travail.
Il y a beaucoup d’attentes de chacun de nous alors la peur de l’echèc est plus grand. Les élèves, surtout les adolescents, ont des conflits avec leurs camarades parce qu’il y a une competition entre eux. En plus, il y a de nombreux d’obligations pour chaqun: À l’école, on doit s’entendre avec tous les prof, faire tous les devoirs et ne par bavarder dans les clases. À la maison, on doit ranger la chambre, s’occuper avec de ses frères et ne pas se disputer avec des parents. Ensuite il y a des activitès après scolaires et biensur les amis. Le stress se manifeste dans le domain emotionnelles, d’abord le nervositè et le desespoir et encore quand on se sent mal – on respire avec difficulté, le rythme du coeur change, on devient pâle et on transpire.
Comme j’ai dejà dit, la vie est belle – mais très stressèe, surtout pour les ados.… המשך לקרוא

To Kill A Mockingbird By, Harper Lee

To Kill A Mockingbird By, Harper Lee "Maycomb
was an old town, but it was a tired old town when I first knew
it. In rainy weather the streets turned to red slop; grass grew
on the sidewalks, the courthouse sagged in the square."(Lee
9). This environment, as Scout Finch accurately describes, is
not conducive to young children, loud noises, and games.
But, the Finch children and Dill must occupy themselves in
order to avoid boredom. Their surroundings are their
boundaries, but in their minds, they have no physical
confines. Although the physical "boundaries were Mrs. Henry
Lafayette Dubose's house two doors to the north…, and the
Radley Place three doors to the south,"(Lee 11) Jem, Scout,
and Dill find ways to use the limits, in conjunction with their
imaginations, to amuse themselves. The children are the ones
who change the old town and make it full of unexpected

events. In the same way as the children, the adults of the
novel play games that come from their imaginations and, they
themselves are the ones who provide the fear for everyone in
the county to fear. "Maycomb County had recently been told
that it had nothing to fear but fear… המשך לקרוא

Old work the PC

It's began more than 20 years ago, Apple 2 , the computer of Jobs Wazniac
appeared the innovations were surprising . Friendly computer with keyboard and surface that you can put a monitor above , 4K memory and dos that
constant from the boot , that fixed in the memory Rom . The most great
innovation was channel Bus that every one can built for himself stuck cards ,
that's how began the I . B . M suitable industry .

In 1981 an I . B . M p.c appear P.C – XT c.p.u 8088 and well based dos ,
disk called p.c – dos that acquired from Microsoft , with possibility to setup 2
drives , green professional monitor , superlative keyboard , possibility of
enlargment the memory up to 64K , hard disk and the computer speed
4.77MH ( mega herts ) .

In 1982 came the P.C – AT with 286 cpu , 512KB memory and hard disk of
20MB in the price of 6,000 $ and 16BIT channel that have been opened to
suitable copy from I . B . M p.c to Apple 2 the prices went down .

In 1986 " Compac "… המשך לקרוא

Phrasal Verbs

A

1) Give up – The football players gave up in the game.

2) Put off – Micheal Jackson put off his show because he was sick.

3) Run over – The boy was ran over by a truck and then by a car.

4) Carry out – The children carried out many projects about nature.

5) Take over – My father took over his father's business when he retired.

6) Take up – When my dog wants to play he takes up the stick from the ground & bring it to me.

7) Turn down – My boss offered me something & I turned him down.

8) Turn off – Turn of the T.V so I can hear what is going up outside !

9) Turn on – Turn on the radio so I can hear the news.

10) Show off – That girl showed her beauty off yesterday in the party.

Itsik Kapon

B

1) Break down – The boy pushed the computer & it fell on the floor
& broke.
2) Break into – The thieves broke into a restaurant & made a mess.

3) Get up – In the holidays I get up late in the… המשך לקרוא

Yitzhak Rabin (1922-1995)

Yitzhak Rabin was born in Jerusalem on March 1, 1922. He graduated from the Kadoorie Agricultural School. Moshe Dayan introduced Rabin to the Hagana and he participated in the Palmah's operation into Syria in 1941. He was a leader of a small group of soldiers and in 1945 was the commander of the operation that freed 200 illegal immigrants from the Atlit detention camp.

In June of the next year, he was arrested along with hundreds of Jewish leaders by the British, in what came to be known as "Black Saturday", and was sent to the British detention camp at Rafah for six months.

In October 1947, Rabin was appointed commander of the Palmah, serving directly under Allon. In the spring of 1948 he commanded the Harel Brigade, leading them in Operation Nahshon to open the road to Jerusalem which was surrounded by enemy armed forces, and liberating the Katamon and Sheikh Jarrah neighborhoods of the city.

Under Allon's command, Rabin took part in the battles of Lod and Ramle, and as chief of operations on the southern front led Operation Horev, the counter-offensive which took control of the Negev and Eilat. He was a member of the delegation that… המשך לקרוא

צ\'אט
 • alon bahar
  story
  8 June 2022
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
Your Shout