תרמו לנו

12 שנה אנחנו פה בשבילכם, דואגים שתהיו מוכנים עם העבודה למחר. השרת יקר, אנא תרמו ביטקוין ועזרו לנו:

1K2z9uyxRHtvmuy6t3jVTdLBAu Tx7qnzrD 1K2z9uyxRHtvmuy6t3jVTdLBAuTx7qnzrD

פייסבוק
פרסומת

אזרחות

שאלות באזרחות

שאלות:
1. מדוע הדמוקרטיה העכשווית הנה ייצוגית?
2. מהם 7 העקרונות הדרושים לקיומו של משטר דמוקרטי?
3. שלושת חלקי מגילת העצמאות: א. בשם אלו 3 זכויות יש לעמ”י את הזכות על א”י? ב. מה קובע החלק המעשי-אופרטיבי (6)? ג. מהם העקרונות ע”פ תפעל מדינת ישראל?
4. מהי הבעיה בקשר למגילה? מהי החלטת בג”צ בעניין?
5. מהי החוקה?
6. מהם שני סוגי החוקות? ציין יתרונות וחסרונות לכל אחד מהסוגים.
7. מהם שני המסמכים שחייבו כתיבת חוקה? מה קבע כל אחד מהם?
8. מה היה הוויכוח שהתעורר בשאלת כתיבת החוקה?
9. מה קבעה פשרת הררי?
10. מהן השאלות הפתוחות שהשאירה פשרת הררי?
11. אלו חוקי יסוד התקבלו עד 1992?
12. מה המיוחד בשני חוקי היסוד הללו?

13. מה הפרשנות הנרחבת שנתן אהרון ברק לאקטיביזם השיפוטי ולמה גרמה?
14. מה טוענים החולקים עליו?
15. מהם העקרונות הדמוקרטיים שפעולת הבחירות מבטאת בתוכה?
16. מה קובע סעיף 4 בחוק הכנסת בנוגע לבחירות?
17. מדוע הייתה התנגדות לשיטת הבחירות היחסית ארצית שבישראל?
18. מהם יתרונותיה וחסרונותיה של השיטה?
19. מהם עקרונות שיטת הבחירות האזורית רובית? מהם יתרונותיה וחסרונותיה?
20. מהי השיטה השלישית המעורבת?
21. מהם ששת תפקידי הכנסת?
22. מהם שני סוגי הצעות חוק?
23. מהו ההבדל ביניהם ומדוע הוא נוצר?
24. תאר את תהליך החקיקה.… המשך לקרוא

פרק ח’ – המעמד האזרחי של הערבים

מעמדם האזרחי של המיעוט הערבי בישראל לא נקבע בחוק מיוחד, אלא מושפע מעקרונות מגילת העצמאות , מחוקי הכנסת ומתקדימים משפטיים. מהחוקים ניתן ללמוד כי מדינת ישראל היא מדינת לאום .

העקרונות המשפטיים המשפיעים על המעמד האזרחי של הערבים

מדינת ישראל כמדינת לאום יהודי
בשנת 1922 אושר כתב המנדט על א”י לבריטניה, שבו נכללה הצהרת בלפור. בהצהרה הייתה ההכרה הבינלאומית הראשונה בזכותו של העם היהודי לבית משלו, בא”י. בשנת 1947 הכיר האו”ם בזכותו של העם היהודי למדינה, ולפיכך היא אכן הוקמה, ובכ”ט בנובמבר כתבה הממשלה הזמנית של מדינת ישראל את מגילת העצמאות.
מגילת העצמאות מגדירה את מדינת ישראל בתור מדינת הלאום היהודי. גם שם המדינה וגם הדגל והסמלים מבטאים בצורה חיצונית את היות המדינה מדינת לאום.


אך האופי היהודי של המדינה מתבטא גם בחוקיה:
1. חוק השבות: מתיר לכל יהודי ולמשפחתו, עד דור שלישי, לעלות ארצה.
2. חוק שעות עבודה ומנוחה: מכריז על יום שבת כיום מנוחה ליהודים, ועל יום ראשון או ששי לעמים האחרים.
3. חוק האזרחות: מעניק אזרחות אוטומטית לכל יהודי המביע נכונות לעלות ארצה, אפילו לפני עלייתו.
4. חוק יסוד מקרקעי ישראל: הבעלות על קרקעות בארץ ניתנת רק לחכירה.
5. חוק מטרות החינוך: מדגיש את חשיבות התרבות היהודית ושיש לשים עליה דגש בחינוך.
6. חוק רשות השידור: מטרת… המשך לקרוא

יסודות המשפט

שאלה ראשונה:
להלן הדיון לגבי מצע מפלגת “ישראל בירידה” בעקבות ערעורם של ראשי מפלגת “ישראל בירידה” בבית המשפט העליון לגבי פסילתם להתמודדות בבחירות הבאות על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

1. “המפלגה תפעל לחיזוקו של עקרון הפרדת הרשויות.”
מחד, כל פעולה לחיזוק הפרדת הרשויות היא מבורכת, רצויה ואף הכרחית לשם קיום אורך
חיים דמוקרטי במדינה כאשר כל גוף פועל בתחום שיפוטו ואינו מתערב או נוגס חלק
בריבונותו על הגוף השני. מאידך, עצם העובדה שגופים אלה עובדים לשם מטרה אחת
מצריכה קשרי גומלין בין הגופים לשם פעולה שוטפת ובכדי שלא יפעלו לכיוונים שונים
ויחמיצו את המטרה העיקרית – בניית חברה דמוקרטית ושוויונית במדינת ישראל תוך
שמירה על העקרונות שהוצהרו במגילת העצמאות.


2. “המפלגה תפעל לשלילת קצבאות ילדים מכל זוג הורים ששניהם לא שירתו בצה”ל או בשירות לאומי.”
לדעתי, סעיף זה שולל את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, אמנם מדינת ישראל הוקמה על הרעיון הציוני של בית לעם היהודי, אך אל נא נשכח את הציבור הערבי-ישראלי ואת זכויותיו במדינת ישראל כאזרחים שווים גם אם אין הם משרתים בצה”ל.
בנוסף, לא ניתן להתעלם ממקרים בהם אזרחים יהודים – ישראלים לא שירתו בצה”ל מסיבות רפואיות ו/או מצפוניות, דתיים חרדיים שרובם אינם משרתים, עולים חדשים שעלו בגיל שאינו מחייב ו/או אינו מאפשר גיוס… המשך לקרוא

בחירות 99

מצע מפלגת ישראל אחת בחירות 99

ביסוסה של מדינת ישראל כמדינה ציונית יהודית דמוקרטית, פתוחה
ודואגת לכל אזרחיה.

דאגה לבטחון ישראל.

קידום השלום, תוך שמירה על הבטחון על ידי קביעת קווים אדומים
בטחוניים ומאבק בלתי מתפשר בטרור.
הקווים האדומים הנם:
1. אי חזרה לגבולות 67.
2. אין צבא זר או פלשתינאי ממערב לירדן.
3. רוב המתיישבים ביהודה ושומרון בגושי ישובים בריבונות
ישראלית.


חיזוק ירושלים השלמה והמאוחדת, בירת ישראל לנצח בריבונות ישראלית.

קביעת סדר עדיפות לאומי חדש בישראל, עשיית צדק חברתי לכל ומתן
הזדמנות שווה לכל אזרחי מדינת ישראל, תוך הכרה בזכותו של כל אדם
לחיים של כבוד ולאיכות חיים ותוך חתירה נחושה לבניית חוסנה של החברה
בישראל וביצור שלטון החוק.

קידום שכבות רחבות בעם, צמצום הפערים והעלאת רמת החיים של השכבות
החלשות, תוך קידומן, תיעושן ופיתוחן האמיתי של עיירות הפיתוח ושכונות
המצוקה.

העמדת החינוך בראש סדר העדיפות הלאומי, הלכה למעשה, והבטחת חינוך
חינם מגיל 3 ועד למוסדות להשכלה גבוהה.

הפניית משאבים של המדינה לשיפור משמעותי בתחומי הבריאות, התעסוקה
והדיור.

ביטול מצוקתם של קשישים, משפחות מרובות ילדים, משפחות חסרות דיור
ומשפחות חד הוריות ויצירת תנאים מתאימים לקליטתם ושילובם של העולים
בכל תחומי החברה.

טיפוח הזהות הלאומית וקירוב הלבבות תוך יצירת גשר של הבנה וסובלנות בין
כל חלקי החברה ושמירה על ערכי… המשך לקרוא

מדינה ומשטר – לא גמור

הגדרת המושג מדינה

מדינה היא אירגון חברתי, חברה שלמה.
חברה שלמה – עונה על 4 הצרכים הבסיסיים שהם:
1. צורך ביולוגי.
2. צורך כלכלי.
3. צורך ערכי.
4. צורך פוליטי.

מדינה לא יכולה להתקיים ללא הדברים הללו –
1. ארגון חברתי.
2. תובע ומפעיל שלטון, שלו קימת אוטריטה (מערכת מוסרית) הוא בעצם מערכת של סמכויות הניתנת לקבוצה מסוימת באוכלוסיה, ששואפת לבסיס מוסרי מצד הנשלטים.
3. אוכלסיה קבועה.
4.טריטוריה, חשובה לאוצרות טבע, ולשטחים טוטרילים בזמן מלחמה.
5. מניעת שלטון מתחרה.


6. התבססות על כוח מוסרי. כל שלטון ירצה להראות בתור המוסרי והצודק ביותר.
7. כח כפיה, שמוגדר לפי משטרה של המדינה. ככל שהשלטון הוא בעל בסיס מוסרי חזק יותר יש פחות צורך להשתמש בכוח הכפיה.
8. ריבונות (סוברנטיות). פירושה סמכות עליונה ויכולתה של המדינה לשלוט בשיטחה ובאוכלסיתה. ריבונות היא הסכמתה של האוכלסיה לקבל עליה את השילטון, ובמקרה שאין את ההסכמה, משתמש השלטון בכוח הכפיה. פירוש המושג הוא כי משטר ינסה להפעיל את כל הסמכויות במערכת תוך נסיון להמנעות מהוצרות מוקדי כוח שונים.

מדינת אמנה

ע”פ ג’והן לוק זהו מצב של זכויות טבעיות לפרט, כשנקודת המוצא היא הפרט. במדינת האמנה כל פרט מצטרף לרוב, אך ע”י כך הוא מסתכן בפגיעה בזכויתיו, ולכן הוא יחפש מדינה או חברה שבו תישמרנה זכויות היסוד שלו.… המשך לקרוא

צ\'אט
 • גיא שחם
  הןכן
  11 October 2019
 • גיא שלם
  יחיייי
  11 October 2019
 • Maya
  Maya2011
  10 July 2019
 • Eden
  Edenyossef
  3 July 2019
 • אליעזר
  הזין שלי מגיע לי לחזה
  16 June 2019
 • יניב
  יש לי זין קטן בצורת ברווז
  16 June 2019
 • כוסית277
  גם אני!
  2 June 2019
 • דומיניק
  אני יכול למצוץ לעצמי את הבולבול
  1 June 2019
 • Daniel
  Daniellllllll
  29 April 2019
 • דני
  אפיון דמות נורי מהספר סופה בין הדקלים
  17 April 2019
Your Shout