פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

אזרחות

דמוקרטיה – שלטון העם

הד' הישירה – האתונאית – הייתה נשלטת ע"י העם, והוא המחליט.
הד' העכשווית – הייצוגית – בה העם בוחר את נציגיו והם מחליטים.
מדוע?
a. קושי בקבלת החלטות – ישנם נשואים שלא כולם מבינים בהם.
b. נשואים המחייבים החלטה קטנה (ביטחוניים) מסיבות חשאיות וכדו'.
כדי ששלטון ייקרא ד' הוא זקוק לקיומן של 7 מגבלות ועקרונות:
1. השלטון הנבחר – במשטר דמוקרטי העם בוחר את השלטון והשלטון אינו עובר בירושה או מהפכה.
2. הכרעת הרוב – סידור טכני לצורך קבלת החלטות אחרת לא היו מתקבלות החלטות. היחסים בין מיעוט לרוב הם נזילים – רוב יכול להפוך למיעוט וכן להפך.

3. הגנה על זכויות המיעוט – אע"פ שהרוב בחר את השלטון הד'.
4. זכויות האדם והאזרח – חירות ושוויון לכל אדם. ישנן שלוש זכויות בסיסיות לכל אדם: לחיים (או למוות ע"פ רצונו), לחירות (חופש דת והחופש מדת, חופש הביטוי, חופש הקניין, זכות הציבור לדעת וחוק הגנת הפרטיות ולה"ר) והזכות לרכוש. יחסיותן: הזכויות במשטר ד' אינן מוחלטות אלא יחסיות. לדוג': חופש הביטוי לעומת בטחון המדינה (צנזורה ביטחונית) או חופש הביטוי לעומת שמו הטוב של האדם או חופש ההתארגנות לעומת בטחון המדינה (בג"צ אל-ארד, פסילת תנועה מלהתמודד לכנסת בגלל מצעה).
5. שלטון החוק – במשטר ד' החוק הוא אמת מידה לכל דבר וכל דבר… המשך לקרוא

שאלות באזרחות

שאלות:
1. מדוע הדמוקרטיה העכשווית הנה ייצוגית?
2. מהם 7 העקרונות הדרושים לקיומו של משטר דמוקרטי?
3. שלושת חלקי מגילת העצמאות: א. בשם אלו 3 זכויות יש לעמ"י את הזכות על א"י? ב. מה קובע החלק המעשי-אופרטיבי (6)? ג. מהם העקרונות ע"פ תפעל מדינת ישראל?
4. מהי הבעיה בקשר למגילה? מהי החלטת בג"צ בעניין?
5. מהי החוקה?
6. מהם שני סוגי החוקות? ציין יתרונות וחסרונות לכל אחד מהסוגים.
7. מהם שני המסמכים שחייבו כתיבת חוקה? מה קבע כל אחד מהם?
8. מה היה הוויכוח שהתעורר בשאלת כתיבת החוקה?
9. מה קבעה פשרת הררי?
10. מהן השאלות הפתוחות שהשאירה פשרת הררי?
11. אלו חוקי יסוד התקבלו עד 1992?
12. מה המיוחד בשני חוקי היסוד הללו?

13. מה הפרשנות הנרחבת שנתן אהרון ברק לאקטיביזם השיפוטי ולמה גרמה?
14. מה טוענים החולקים עליו?
15. מהם העקרונות הדמוקרטיים שפעולת הבחירות מבטאת בתוכה?
16. מה קובע סעיף 4 בחוק הכנסת בנוגע לבחירות?
17. מדוע הייתה התנגדות לשיטת הבחירות היחסית ארצית שבישראל?
18. מהם יתרונותיה וחסרונותיה של השיטה?
19. מהם עקרונות שיטת הבחירות האזורית רובית? מהם יתרונותיה וחסרונותיה?
20. מהי השיטה השלישית המעורבת?
21. מהם ששת תפקידי הכנסת?
22. מהם שני סוגי הצעות חוק?
23. מהו ההבדל ביניהם ומדוע הוא נוצר?
24. תאר את תהליך החקיקה.… המשך לקרוא

פרק ח' – המעמד האזרחי של הערבים

מעמדם האזרחי של המיעוט הערבי בישראל לא נקבע בחוק מיוחד, אלא מושפע מעקרונות מגילת העצמאות , מחוקי הכנסת ומתקדימים משפטיים. מהחוקים ניתן ללמוד כי מדינת ישראל היא מדינת לאום .

העקרונות המשפטיים המשפיעים על המעמד האזרחי של הערבים

מדינת ישראל כמדינת לאום יהודי
בשנת 1922 אושר כתב המנדט על א"י לבריטניה, שבו נכללה הצהרת בלפור. בהצהרה הייתה ההכרה הבינלאומית הראשונה בזכותו של העם היהודי לבית משלו, בא"י. בשנת 1947 הכיר האו"ם בזכותו של העם היהודי למדינה, ולפיכך היא אכן הוקמה, ובכ"ט בנובמבר כתבה הממשלה הזמנית של מדינת ישראל את מגילת העצמאות.
מגילת העצמאות מגדירה את מדינת ישראל בתור מדינת הלאום היהודי. גם שם המדינה וגם הדגל והסמלים מבטאים בצורה חיצונית את היות המדינה מדינת לאום.


אך האופי היהודי של המדינה מתבטא גם בחוקיה:
1. חוק השבות: מתיר לכל יהודי ולמשפחתו, עד דור שלישי, לעלות ארצה.
2. חוק שעות עבודה ומנוחה: מכריז על יום שבת כיום מנוחה ליהודים, ועל יום ראשון או ששי לעמים האחרים.
3. חוק האזרחות: מעניק אזרחות אוטומטית לכל יהודי המביע נכונות לעלות ארצה, אפילו לפני עלייתו.
4. חוק יסוד מקרקעי ישראל: הבעלות על קרקעות בארץ ניתנת רק לחכירה.
5. חוק מטרות החינוך: מדגיש את חשיבות התרבות היהודית ושיש לשים עליה דגש בחינוך.
6. חוק רשות השידור: מטרת… המשך לקרוא

יסודות המשפט

שאלה ראשונה:
להלן הדיון לגבי מצע מפלגת "ישראל בירידה" בעקבות ערעורם של ראשי מפלגת "ישראל בירידה" בבית המשפט העליון לגבי פסילתם להתמודדות בבחירות הבאות על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

1. "המפלגה תפעל לחיזוקו של עקרון הפרדת הרשויות."
מחד, כל פעולה לחיזוק הפרדת הרשויות היא מבורכת, רצויה ואף הכרחית לשם קיום אורך
חיים דמוקרטי במדינה כאשר כל גוף פועל בתחום שיפוטו ואינו מתערב או נוגס חלק
בריבונותו על הגוף השני. מאידך, עצם העובדה שגופים אלה עובדים לשם מטרה אחת
מצריכה קשרי גומלין בין הגופים לשם פעולה שוטפת ובכדי שלא יפעלו לכיוונים שונים
ויחמיצו את המטרה העיקרית – בניית חברה דמוקרטית ושוויונית במדינת ישראל תוך
שמירה על העקרונות שהוצהרו במגילת העצמאות.


2. "המפלגה תפעל לשלילת קצבאות ילדים מכל זוג הורים ששניהם לא שירתו בצה"ל או בשירות לאומי."
לדעתי, סעיף זה שולל את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, אמנם מדינת ישראל הוקמה על הרעיון הציוני של בית לעם היהודי, אך אל נא נשכח את הציבור הערבי-ישראלי ואת זכויותיו במדינת ישראל כאזרחים שווים גם אם אין הם משרתים בצה"ל.
בנוסף, לא ניתן להתעלם ממקרים בהם אזרחים יהודים – ישראלים לא שירתו בצה"ל מסיבות רפואיות ו/או מצפוניות, דתיים חרדיים שרובם אינם משרתים, עולים חדשים שעלו בגיל שאינו מחייב ו/או אינו מאפשר גיוס… המשך לקרוא

בחירות 99

מצע מפלגת ישראל אחת בחירות 99

ביסוסה של מדינת ישראל כמדינה ציונית יהודית דמוקרטית, פתוחה
ודואגת לכל אזרחיה.

דאגה לבטחון ישראל.

קידום השלום, תוך שמירה על הבטחון על ידי קביעת קווים אדומים
בטחוניים ומאבק בלתי מתפשר בטרור.
הקווים האדומים הנם:
1. אי חזרה לגבולות 67.
2. אין צבא זר או פלשתינאי ממערב לירדן.
3. רוב המתיישבים ביהודה ושומרון בגושי ישובים בריבונות
ישראלית.


חיזוק ירושלים השלמה והמאוחדת, בירת ישראל לנצח בריבונות ישראלית.

קביעת סדר עדיפות לאומי חדש בישראל, עשיית צדק חברתי לכל ומתן
הזדמנות שווה לכל אזרחי מדינת ישראל, תוך הכרה בזכותו של כל אדם
לחיים של כבוד ולאיכות חיים ותוך חתירה נחושה לבניית חוסנה של החברה
בישראל וביצור שלטון החוק.

קידום שכבות רחבות בעם, צמצום הפערים והעלאת רמת החיים של השכבות
החלשות, תוך קידומן, תיעושן ופיתוחן האמיתי של עיירות הפיתוח ושכונות
המצוקה.

העמדת החינוך בראש סדר העדיפות הלאומי, הלכה למעשה, והבטחת חינוך
חינם מגיל 3 ועד למוסדות להשכלה גבוהה.

הפניית משאבים של המדינה לשיפור משמעותי בתחומי הבריאות, התעסוקה
והדיור.

ביטול מצוקתם של קשישים, משפחות מרובות ילדים, משפחות חסרות דיור
ומשפחות חד הוריות ויצירת תנאים מתאימים לקליטתם ושילובם של העולים
בכל תחומי החברה.

טיפוח הזהות הלאומית וקירוב הלבבות תוך יצירת גשר של הבנה וסובלנות בין
כל חלקי החברה ושמירה על ערכי… המשך לקרוא

צ\'אט
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
 • ד
  גכגכ
  29 September 2020
 • דן ביקלס
  @sagi_amram
  29 September 2020
Your Shout