תרמו לנו

12 שנה אנחנו פה בשבילכם, דואגים שתהיו מוכנים עם העבודה למחר. השרת יקר, אנא תרמו ביטקוין ועזרו לנו:

1K2z9uyxRHtvmuy6t3jVTdLBAu Tx7qnzrD 1K2z9uyxRHtvmuy6t3jVTdLBAuTx7qnzrD

פייסבוק
פרסומת

אזרחות

1 9 10 11

(כמעט) כל החומר לאזרחות

אזרחות- חומר לבגרות

הרעיון הדמוקרטי
דמוקרטיה כצורת ממשל- דמוקרטיה פורמלית בלבד. מיושמים בה העקרונות ההכרחיים לקיום משטר דמוקרטי כדוגמת שלטון העם, הפרדת הרשויות, קיום בחירות בפרקי זמן קבועים, התמודדות בין 2 מפלגות לפחות, קבלת החלטות ע”פי הרוב, שלטון החוק וזכות לחירות כולל חופש הביטוי, חופש ההתארגנות, עיקרון שוויון זכויות בפני החוק והזכות לבחור ולהיבחר בבחירות. בשיטה זו יש אפשרות לעם להדיח את השלטון בעזרת מוסדות ונהלים.
דמוקרטיה כהשקפת עולם- בדמוק’ כהשקפת עולם ישנה התייחסות לתוכן הדמוק’ ולמהותה. ישנה הקפדה שאורח החיים במדינה יהיה גם הוא דמוקרטי. שמים דגש על סובלנות ופלורליזם, על זכויות האדם והאזרח והגנתם בחוק. במרכז עומדים האדם, זכויותיו וחובותיו. שוויון בין בני האדם הוא נקודת המוצא של גישות בדמוקרטיה

גישות בדמוקרטיה
גישה סוציאל- דמוקרטית- לפי גישה זו השלטון מתערב בחיי החברה והיחיד מתוך מחויבות ואחריות לאזרחים. מטרת ההתערבות היא למנוע ככל האפשר מצב בו חלק מן האזרחים עסוקים במלחמת קיום ואינם יכולים להיות אזרחים פעילים. הערך המודגש בגישה זו הוא שוויון חברתי, כלכלי בחברה ובקהילה, ולכן המדינה מעורבת יותר.
דמוקרטיה ליברלית- לפי גישה זו השלטון כמעט לא מתערב בחיי החברה והיחיד כדי שלא תיווצר תלות במדינה והפרט יגשים את עצמו. עקרונותיה המרכזיים של גישה זו הם חירות הפרט, הגנה על היחיד, פלורליזם, זכויות המיעוט, יוזמה פרטית, תחרות… המשך לקרוא

מלחמות ישראל

מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות, הנקראת גם מלחמת השחרור, היא המלחמה הראשונה בתולדות המדינה.
מלחמת העצמאות פרצה עקב התנגדותן של מדינות ערביות ושל ערביי ישראל להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
המלחמה פרצה בעצם מה-29 בנובמבר 1947, בתור התקפות ערביות לא סדירות (מצד ארגונים פרטיים) על יישובים יהודים, עליהם הגנו תנועות ההגנה, הפלמ”ח, האצ”ל והלח”י;
אך מלחמת העצמאות, כפי שמוגדרת בדרך כלל, פרצה ב-15 במאי 1948, לאחר ההכרזה על מדינת ישראל מפי דוד בן גוריון. במתקפה זו הותקפה ישראל על-ידי חמישה צבאות ערביים ממדינות שכנות.

מלחמת העצמאות נסתיימה בהסכמתה של מצרים להחלטת מועצת הביטחון לקיים משא ומתן על שביתת נשק בין ישראל למצרים.
מבצע קדש

מלחמת סיני, או בשמה הרשמי-מבצע קדש, התנהלה בין ה-29 באוקטובר עד ל-5 בנובמבר שנת 1956; היא התנהלה בין ישראל, שפעלה בפעם היחידה בשיתוף פעולה עם מדינות זרות-בריטניה וצרפת, כנגד מצרים.
במלחמה זו נחלה ישראל נצחון מרשים ובנוסף, נכבש חצי האי סיני מידי מצרים.

ערב המלחמה שררה מתיחות בין ישראל למצרים, זאת בשל עסקת נשק שחתמה מצרים עם צ’כוסלובקיה שנה קודם, הסגר שהוטל ב-1954 על אילת ומפרץ אילת על-ידי מצרים, והמשבר הבינלאומי שנגרם כתוצאה מהחלטת נשיא מצרים, גמאל עבד-אל-נאצר, להכריז על תעלת סואץ כחלק ממצרים.

בקיץ 1956, לאחר החלטתו של נשיא מצרים להלאים את תעלת סואץ, פנתה צרפת… המשך לקרוא

סיכום למבחן הארצי

ארבעת היסודות לקיומה של מדינה:
אוכלוסייה
שטח- טריטוריה
שלטון
ריבונות- עצמאות
מדינה- שטח מוגדר(מסומן בגבולות). על השטח יושבת אוכלוסייה המנוהלת ע”י השלטון. המדינה מנהלת את ענייניה תוך שמירה על ריבונותה-עצמאותה.
שטח המדינה- התחום הטריטוריאלי של מדינה. הוא אזור גיאוגרפי המופרד מאזורים אחרים ע”י גבולות. השטח כולל: מי חופים (מין טריטוריאליים), המדף היבשתי (חלק מקרקע הים שסמוכה ליבשה), שטח יבשתי והתחום האוירי.
סוגי תושבים
אוכלוסיית מדינה מורכבת מ:

א. תושבים אזרחי המדינה.
ב. תושבים שאינם אזרחים – תושבים קבועים או/ו תושבים ארעיים או/ו תיירים.
תושבים אזרחי המדינה
חלים עליהם כל החוקים וכל החובות, לדוגמא, הם חייבים לשרת בצה”ל אך מדינת ישראל נותנת להם שירותי סעד.
תושבים שאינם אזרחי המדינה
חלים עליהם כל החוקים, אך לא כל החובות חלות עליהם. מדינת ישראל מעניקה להם שירותים בסיסיים בלבד אך לא כל השירותים שחלים על אזרח רגיל חלים גם עליהם.

חוק השבות
עפ”י חוק השבות, האנשים הבאים במקרים הבאים זכאים לעלות לארץ:
1. כל יהודי זכאי לעלות ארצה.
2. העלייה תהיה עפ”י אשרת עולה.
3. אשרת עולה תתקבל רק אם האדם אינו: פועל נגד העם היהודי / עלול לסכן בריאות הציבור או ביטחון המדינה / בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.
4. כל יהודי שעלה לארץ לפני תחילת חוק זה.

גבולות ישראל… המשך לקרוא

1 9 10 11
צ\'אט
 • דני
  אפיון דמות נורי מהספר סופה בין הדקלים
  17 April 2019
 • Lihiuat
  Lliihhggf
  15 April 2019
 • דני
  אפיון דמות נורי מהספר סופה בין הדקלים
  11 April 2019
 • דני
  אפיון דמות נורי מהספר סופה בין הדקלים
  11 April 2019
 • דני
  ofekbakshi502@gmail.com
  11 April 2019
 • Idan
  שמע 127
  25 February 2019
 • מיכל
  ...
  13 January 2019
 • my name is jeff
  אני צריך דברים גדולים שאפשר לתלות על סירה מנייר
  2 October 2018
 • מיקמק
  גלכחלכגכ
  30 April 2018
 • עזרה
  עבודה בספורט על רואקוטן יב פטור מספורט
  11 April 2018
Your Shout