פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

אזרחות

תרבות ישראל – פורים

סיכום בתרבות ישראל על חג פורים:

בי"ג באדר צמים – הצום נקרא תענית אסתר.
אסתר וכל היהודים צמו כדי לבטל את הגזרה של המן.
חז"ל קבעו שנצום יום אחד

בכל הערים בפרס תמה הלחימה בי"ד באדר ולכן כל היהודים חגגו ביום הזה.
בעיר הבירה – שושן, היהודים המשיכו להילחם עד ט"ו באדר ולכן חגגו למחרת בט"ו.
חז"ל קבעו שבדורות הבאים, הערים המוקפות חומה (כמו ירושלים) יחגגו גם בט"ו.

בפורים צריכים לקיים את ארבע מצוות הממים:
1. מגילה – קוראים את מגילת אסתר פעמיים בערב ובבוקר שלמחרת
2. משלוח מנות – מצווה לשלוח מנות איש לרעהו – המתנות מורכבות מאוכל בלבד.
3. מתנות לאביונים – חז"ל הדגישו שגם ביום שאדם שמח וחוגג אסור עליו לשכוח את העניים ולכן הם קבעו לתת צדקה לעניים.
4. משתה – מצווה לערוך סעודה גדולה, כדי להדגיש את הקיום הפיזי למרות הפור של המן.

פורים הוא אחד מחמשת החגים הלאומיים

תוכנית החלוקה

תוכנית החלוקה

החלטת החלוקה היא החלטת האו"ם מספר 181 אשר התקבלה ב- 29 בנובמבר 1947. עסקה בחלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות: יהודית וערבית. החלטה זו הובילה למעשה להכרזה על מדינת ישראל ב-14 במאי 1948.
לאחר שהחליטה בריטניה להפסיק את המנדט שלה בארץ ישראל, הקים האו"ם ועדה מיוחדת לעניין ארץ ישראל, שנקראה אונסקו"פ. היו בה נציגים של 11 מדינות. בדו"ח שהגישו חברי הוועדה לעצרת הכללית ב-31.8.1947 המליצו רובם לחלק את ארץ ישראל למדינה יהודית ולמדינה ערבית שיהיו מאוחדות איחוד כלכלי, ולהכריז על ירושלים כעיר בינלאומית למשך 10 שנים. דו"ח המיעוט של הוועדה המליץ לכונן פדרציה בארץ ישראל ולהגביל את עליית היהודים אליה.


המלצת הרוב התקבלה בעצרת הכללית של האו"ם ב-29.11.1947 (כ"ט בנובמבר) כהחלטה מספר 181 של העצרת. בהסתמך על דו"ח אונסקו"פ, קבעה ההחלטה כי המנדט הבריטי יסתיים עד 1 במאי 1948, ובריטניה תשלים את פינוי כוחותיה מהארץ בתוך שלושה חודשים נוספים. הארץ חולקה לשישה אזורים, שלושה יהודיים ושלושה ערביים, עם נקודות חיבור בין איזור לאיזור. ירושלים וסביבותיה הושארו כמובלעת בינלאומית בחסות נציב מיוחד מטעם האו"ם. מכלל שטחה של ארץ ישראל המנדטורית (כ-26,323 קמ"ר) , נועדו למדינה היהודית 56.74%, כלומר 14,936 קמ"ר, ולמדינה הערבית 42.88%, כלומר 11,287 קמ"ר. 100 הקמ"ר הנותרים נועדו למובלעת ירושלים הבינלאומית.
בקבלת ההחלטה תמכו 33 מדינות. 13 מדינות… המשך לקרוא

מורשת-חלק מ100 מושגים

ארגונים צבאיים לפני קום המדינה:

השומר- ארגון שמירה עברי:
"השומר" הוקם ב-1908 במטרה ליצור כוח מגן יהודי בארץ ישראל. ארגון "השומר" פעל בגלוי להגנה על יישובים בארץ ישראל. תנאי הקבלה לארגון היו קפדניים, כדי להבטיח את הצלחתם של המועמדים בתפקיד. חברי הארגון נדרשו לגלות אומץ לב, משמעת עצמית, מסירות ונאמנות. תחילה שמרו חברי הארגון על מושבות הגליל ואחר כך גם על מושבות באזור יהודה; זאת, במקום השמירה הערבית שהייתה נהוגה במושבות. בכך הצליחו להגשים את הרעיון של "היהודי החדש" – הלוחם על קיומו ומגן בכוחות עצמו על חייו.

ההגנה ארגון ההגנה העברי בארץ ישראל:
לאחר התפרקות ה"שומר", ולאחר שהתגברו ההתקפות של הערבים על יישובים יהודיים, הוקם בשנת 1920 ארגון ההגנה. המטרה הייתה להגן על היישוב מפני התקפות הערבים. במאורעות השנים 1939-1936 כבר לא הסתפקה ההגנה בהגנה על יישובים עבריים, אלא "יצאה מן הגדר" והחלה לתקוף את הפוגעים. ההגנה הופעלה על ידי הנהגת הישוב היהודי בארץ ועל פי מדיניות מוסדותיו. הכוח המגויס העיקרי של ארגון ההגנה היה הפלמ"ח (פלוגות מחץ) ובראשו עמד יצחק שדה.

האצ"ל – ארגון צבאי לאומי:
האצ"ל קם ב-1936 מתוך ארגון הגנה ב' שפרש מן ההגנה לאחר מאורעות תרפ"ט. חבריו התנגדו למדיניות ה"הבלגה" של ה"הגנה" כלפי הטרור הערבי. הם הזדהו עם דרכה של המפלגה הרוויזיוניסטית שבראשה עמד זאב… המשך לקרוא

הסכם השלום עם מצרים

תוכן עניינים

תוכן עניינים…………………………………………………………………………….1
מבוא…………………………………………………………………………………….2
הרקע והסיבות להסתייגות מצריים מהחרם הערבי……………………………….3
המלחמה שלפני הסכם השלום………………………………………………………4
בגין, איש ימין…………………………………………………………………………..5
חתימת ההסכם……………………………………………………………………..6-8
חצי האי סיני……………………………………………………………………….9-11
השפעותיו של ההסכם עד היום……………………………………………….12-13
שאלת החקר: האם היה נכון לוותר על סיני למען הסכם השלום?………..14-15
סיכום…………………………………………………………………………………..16
ביבליוגרפיה…………………………………………………………………………..17

מבוא

הסכם השלום עם מצריים, לפחות מבחינתי, זהו דבר מובן מעליו וידוע. אך מה באמת אנחנו יודעים על מה שקרה אז? כשאני מביטה לאחור לתקופה ההיא, כל מה שאני זוכרת הוא שמצריים הייתה המדינה הערבית הראשונה שאיתה נחתם הסכם שלום, ושהשתתפו בו מנחם בגין ואנואר סאדאת. הסכם זה גרם לשינוי משמעותי בחזית הישראלית ויש לו עומק ועניין ולכן בחרתי בנושא, שבעייני רבים, אינו אלא אירוע היסטורי מוכר ומשעמם שכל החומר שצריכים אליו נמצא באנציקלופדיה או באתר אינטרנט. והינה אני מעלה בפניכם שאלה, כמה יכולה ישראל להקריב בעד שלום? כל החיילים במלחמות, כל ההתקפות הבלתי פוסקות, הישובים שחזרו לידי המצרים ולבסוף להקרבה האחרונה, הקרבת חצי האי סיני, שממנה עולה שאלת החקר שלי, האם היה נכון לוותר על חצי האי סיני בגדר הסכם השלום?

הרקע והסיבות להסתייגות מצריים מהחרם הערבי

לאחר מלחמת יום הכיפורים הקשה שעברה על מצריים, סאדאת החליט להעמיד את מצרים בראש סדר העדיפויות שלו ולדאוג קודם כל לאינטרסים שלה. הוא הבין כי עליו להפסיק ללחום את מלחמות העולם… המשך לקרוא

שטח וגבולות,מלחמות ואוכלוסיה

מדינת לאום היהודי-
מאז חורבן הבית השני (70 לספירה) ועד ימינו לא הייתה מדינה יהודית בארץ ישראל. ( בכל פרקי הזמן האחרים היה העם היהודי נתון במסגרות שלטון אחרות ).
במשך השנים התפזר העם היהודי בארצות הגלות.
מצב זה נמשך עד לה' באייר תש"ח (14 במאי 1948). ביום זה הוקמה בארץ ישראל מדינת ישראל, שהיא מדינת הלאום היהודי.

שטח וגבולות.
גבולותיה של ארץ ישראל וקביעת שטח השתנו בעקבות אירועים היסטוריים.
כיבוש ארץ ישראל על ידי הבריטים וקביעת הגבול הבינלאומי.
בשנת 1917 כבשו הבריטים את ארץ ישראל מידי התורכים .
בשנת 1922 אושרו גבולות פלשתינה- ארץ ישראל על ידיד חבר הלאומים,
ובאו לידי ביטוי בכתב במנדט הבריטי. מנדט זה ביטא את הסכמת המדינות.

ההכרזה באו"ם על גבולות החלוקה.
גבולות מדינת ישראל נזכרו בהחלטה, שהתקבלה באו"ם ביום כ"ט בנובמבר 1947 (ט"ז בכסילו תש"ח). גבולות אלה חילקו את שטחה של ארץ ישאל המערבית ל:
א. מדינה יהודית.
ב. מדינה ערבית.
ג. אזור בינלאומי. (אזור ירושלים).
גבולות אלה מכונים "גבולות החלוקה".
מדינות ערב התנגדו לגבולות אלה, ופרצה מלחמת העצמאות, שקבעה גבולות אחרים. לפיכך לגבולות החלוקה לא היה מעולם ביטוי בשטח, והם נותרו על גבי הנייר.

מלחמת העצמאות וקביעת גבולות "הקו הירוק" ( 1949)
המלחמה נמשכה כשנה. בהסכמי שביתת הנשק (1949), שהתקיימו באי רודוס, נקבעו… המשך לקרוא

צ\'אט
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
 • ד
  גכגכ
  29 September 2020
 • דן ביקלס
  @sagi_amram
  29 September 2020
Your Shout