פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

כללי

סיכום החומר לבחינה בדיני תעבורה

‫סיכום החומר לבחינה בדיני תעבורה‬

‫סמכות ודין‬

‫מקורות דיני התעבורה:‬

‫1. פקודת התעבורה – בסיס מנדטורי, נוסח חדש ב-1691, 87 תיקונים.‬

‫2. תקנות התעבורה – תיקון ב-1691, כ-003 תיקונים.‬

‫הצעת חוק התעבורה היבשתית – הצעת קודקס עדכני.‬

‫שינויים תכופים, חקיקה בשיטת טלאים.‬

‫סמכות השופט ובית המשפט לתעבורה‬

‫מינוי שופטים – במקור היתה כוונה למנות גורמים מומחים מתחום התעבורה לשופטים, לכן נקבעה‬

‫הוראה של שנת נסיון, רק לאחר שלוש שנים מינוי קבוע. כיום הדרישות הן כמו משופטי שלום.‬

‫כל עבירות התעבורה יכולות להידון אצל שופט רגיל, בניגוד לתחום המשפחה. אין סמכות יחודית לבתי‬

‫המשפט לתעבורה.

‫תיק של אלימות ותעבורה – צריך לבדוק שלשופט בתעבורה יש מינוי של שופט שלום, אחרת לא יוכל לדון‬

‫בעבירה הפלילית.‬

‫עבירת הפקרה – ס' 46)ב( – עונש מקסימום של 9 שנים, בעוד ששופט שלום יכול להטיל רק 7.‬

‫סמכות שופט תעבורה :‬

‫1. עבירות תעבורה – על הפקודה והתקנות.‬

‫2. עבירות על פקודת הביטוח )תיאורטי מלבד עבירת נהיגה ללא ביטוח(.‬

‫3. חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים – מוסכים, מוניות, מכירת אביזרי בטיחות. תלונות על מוניות‬

‫ואוטובוסים.‬

‫4. החוק לתיקון דיני העונשין )שבל"ר( – תיאורטי, בד"כ מעמידים לדין על גניבה.‬

‫5. חוק המפגעים – רעשים, זיהום אויר הנגרמים מרכב )תיאורטי(.‬

‫6. ס' 403 לחוק העונשין –… המשך לקרוא

סיכום בתעבורה – בטיחות בתעבורה

א. עיקרון הבולטולת:

כלל הזהב של ההישרדות בכביש הוא להראות ולבלוט. כל "שחקן" במגרש התחבורתי זוכה

ליתרון אם הוא נראה על-ידי ה"שחקנים" האחרים ממרחק מירבי ככל האפשר.

רוב התאונות נגרמות במפתיע בשל אירוע פתאומי בלתי צפוי ללא יכולת בשלב זה לנקוט

בפעולת מנע הן בשל זמן התגובה הקצר וטווח מרחק בלתי מספיק.

הבולטות חשובה הן לנהג והן להולך הרגל כדי למנוע תאונה: ככל שיראו אותך טוב יותר,

יוכלו המשתמשים האחרים בדרך להתארגן ביחס אליך, לחפש דרכי מילוט, להאט, לבלום או

לפנות את הציר כדי למנוע פגיעה.

ב. עיקרון השוני ואי הסימטריות:

המשתמשים השונים בדרך, נהג רכב פרטי, נהג משאית או הולך רגל, רואים בצורה שונה את

המציאות ואת המתרחש במרחב המשותף. גם המשימה שהם מבצעים מעסיקה אותם וגוזלת את

תשומת ליבם במידה שונה.

כושרו של ילד להבין את מגבלות האחר בגילו. מתחת לגיל 10,למשל, הוא עדין לא

מסוגל לשער מראש מה יהיו תגובותיו של הנהג הבא ממול.

בפועל כל המשתמשים בדרך רואים זה את זה בעירבון מוגבל.

גובה הראייה ושדה הראייה של נהג רכב פרטי שונה משל רוכב אופנוע. שדה הראייה שלהם

מתוחם בצורה שונה.

אחד העקרונות החשובים להישרדות בכביש הוא היכול להבין את מגבלותיו של המשתמש

האחר בדרך ולזכור שאין בהכרח סימטריות בין נקודות המבט של המשתמשים השונים

ב"משחק"… המשך לקרוא

עבודה על חמאס

לכל המעתיקנים שלום !!

מגיש: אורי דורנאי

תוכן עניינים

1)חמאס-מבוא

2)חמאס-ביוגרפיה

בביוגרפיה

1)אנציקלופדיה-בריטניקה

2)ספר: "חמאס – אלימות פשרה"

3) ספר: "חמאס בביוגרפיה"

4)אינטרנט

חמאס-מבוא
ראשי תיבות בעברית של "חרכת את מוקאוומה אל-איסלאמיה תנועת ההתמרדות של האסלאמית.

למילה חמאס יש משמעות משלה: התלהבות, להט. החמאס הוא גלגולה הפלסטיני של תנועת האחים מוסלמים, אשר הוקמה במצרים בשנת 1928. תנועת החמאס מגדירה את עצמה כזרוע הלוחמת של האחים המוסלמים בפלסטין. התנועה הוקמה בדצמבר 1987 על ידי השיח אחמד יאסין, על יסודות הארגון של האחים המוסלמים ברצועת עזה, שפעל עד להקמת החמאס במסגרות שונות שבמרכזן המוג'מע האיסלמי- המרכז האסלאמי. המרכז סיפק לאכלוסיה התומכת של האחים המוסלמים שירותי חינוך, דת, בריאות, סעד, רווחה וספורט. הקמת חמאס מסמלת את המעבר של התנועה משלב שהתמקדה רק בפעילות חברתית- קהילתית לשלב של מאבק מיליטנטי – הג'יהאד. תנועת החמאס מדגישה את ייחודה הפלסטיני ורואה את הלאומיות כחלק מן הדת. בגלגולה החדש הפכה החמאס למעשה לתנועה לאומית פלסטינית, ששמה לה מטרה לשחרר את כל פלסטין "מהים ועד הנהר" על ידי השמדת ישראל במלחמת ג'יהאד, ולבנות תחתה מדינת הלכה אסלאמית הגדולה על כל שטחי המזרח התיכון. את כל אמונתה ניסחה חמאס

באמנה שפורסמה באוגוסט 1988. האמנה משלבת את עיקרי האסטרטגיה של תנועת האחים המוסלמים עם מצא אסלאמי פלסטיני עצמאי, ותפיסתה המדינית… המשך לקרוא

סיכום על הקוראן

הקוראן
הקוראן הוא הספר הקדוש לכ-8 מיליון מוסלמים בעולם רבים מהם יודעים אותו רובו או כולו בע"פ ובשפתו המקורית. המוסלמים מעריצים את הקוראן הערצה עמוקה כי כולו דבר אלקים לנביא אשר הורד אליו קטעים ע"י המלאך גבריאל מן "הלוח הגנוז". כשמוסלמי עולה לקרוא בספר הקדוש ייטהר כמו לתפילה.

מבנה הקוראן ולשונו
הספר נקרא "קראאן" לשון הקראה. הוא מולק ל-114 פרקים וכל פרק נקרא "סורה" כל סורה מתחלקת לפסוקים והפסוק נקרא "איה" הסורות מסודרות בדר"כ לפי אורכן הארוכות בתחילה והקצרות בסוף.
הקוראן כפי שהוא בידינו כיום, מסתיים בשתי סורות קצרות אם כי לא הקצרות ביותר. היקף הקוראן כולו דומה להיקף חמשת חומשי התורה ומספר פסוקיו עולה על 6,000, בקוראן דימויים והמשלות לרוב, הבאים להמחיש דברי פולמוס ותוכחה.

תוכנו של הקוראן
מבחינת תוכנו אפשר לחלק את הקוראן לשני חלקים ברורים: הסורות מתקופת מכה והסורות מתקופת אלמדינה. מספרם של הסורות מתקופת מכה מגיע ל-90 רובם קצרות ומצויות בסוף הספר. שלושה נושאים עיקריים מופיעים בסורות אלה: א. תיאור יום הדין.
ב.גדול האל ויחודו.
ג.סיפורי נביאים ושליחים.
הסורות מתקופות אלמדינה משקפות נאמנה את השינוי שחל במוחמד לאחר ההגירה לאלמדינה. בסורות אלו אנו שומעים את הד המאורעות של התקופה הד המלחמות הראשונות ובעקבותיהן התפתחות דיני מלחמת מצווה, שלל וכד'. אנו רואים כיצד מתגבשת דת האיסלאם לדת… המשך לקרוא

מאפייני אומנות האיסלאם

מאפייני אומנות האיסלאם
המאפיינים האמנותיים המשותפים לכל אזורי העולם המוסלמי הם רבים כל כך עד כי מתקבלת תמונה של אחדות אמנותית על לאומית על גזעית ועל גיאוגרפית שאין לה מקבילה בהיסטוריה האנושית, פרט לתקופה של שליטת רומא על העולם העתיק. זאת בעיקר משום שהיסוד הדתי הוא החשוב והבולט ביותר מבין יסודות אמנות האסלאם.

תכונה זו של אחדות יש ליחס לגורמים דתיים גיאוגרפיים והיסטוריים. ההשפעות הדתיות הניכרות באמנות זו נובעות מן האסלאם כדרך חיים. צרכי הפולחן שבמסגד שווים בכל מקום ומקום, ומכאן תבנית בנייה יסודית של המסגד. העלייה לרגל למכה, שכל מוסלמי חייב בה לפחות פעם בחייו, הייתה כרוכה בפגישות עם אנשים מארצות שונות, מה שגרם לחילופי דעות ולהפצת רעיונות, בכלל זה גם על נושאים אמנותיים.

אורח החיים האסלאמי לא נתן מקום להבחנה ברורה מעין זו הידועה בעולם המערבי, בין אמנות של קודש לבין אמנות של חול (חוץ מפרט אחד: איסור חמור להכניס דמויות מצויירות או מפוסלות לתחומים הדתיים). גם השקפות דתיות אחרות יצרו תנאים וסייגים להתפתחות האומנותית. מאחר שיסודה של התרבות האסלאם הוא הקוראן, שהוא כתוב ערבית, הייתה ללשון זו השפעה מכרעת בעיצובה של האמנות האסלאמית. עובדה זו גרמה לכך שהשתמשו בפסוקים ובכתב הערבי בתור קישוט. עי"כ בא הכתב הערבי במקומה של איקונוגרפיה מקודשת הקשורה במייסד הדת, כפי שיש בשאר… המשך לקרוא

צ\'אט
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
Your Shout