פוסט: תפיסתו המדינית ציונית של הרצל

שאלת מאגר מס’ 3: תפיסתו הציונית-מדינית של הרצל את תפיסתו הציונית מדינית הביע הרצל בספרו “מדינת היהודים”, שכותרתו המשנית היתה “ניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים”.
הבעיה: לפי הרצל, בעית היהודים היא האנטישמיות. בעיה זו היא בעיה לאומית (של כל היהודים), נצחית (היתה, קיימת ותהיה) וקיימת בכל מקום (בכל העולם).
הרצל קובע כי האמנסיפציה נכשלה וכי היהודים נמצאים במעגל קסמים, שבו הם “עולים” ע”י האמנסיפציה לרמה גבוהה ומשתלבים בחברה, ולאחר מכן נדחים ע”י החברה והאנטישמיות ו”יורדים” שוב לתחתית המעגל, וכך הלאה.
הפתרון: מפני שהבעיה היא לאומית, על הפתרון להיות לאומי, פתרון לכל היהודים. מפני שהבעיה נמצאת בכל מקום, על היהודים לעבור לטריטוריה משל עצמם. מעבר זה, עפ”י הרצל, צריך להתבצע בצורה גלויה (לא “כגנבים בלילה”) והמונית. על-מנת שהמעבר יתבצע בצורה זו- על היהודים לקבל צ’רטר על טריטוריה ולעשות זאת ע”י מו”מ דיפלומטי.
הפתרון של הרצל הוא מדיני, וזאת מפני שאת הצ’רטר יקבלו היהודים ע”י מו”מדיפלומטי-מדיני.