פוסט: שאלות ותשובות באזרחות

שאלות:

1. איפה בוחרים לכנסת?
2. האם הבחירות לכנסת הן חשאיות?
3. האם הבחירות לכנסת הן שוות?
4. מהו מנדט?
5. מה פרוש המונח דמוקרטיה?
6. באיו מדינות הבחירות לכנסת הן דמוקרטיות?
7. האם הבחירות לכנסת הן דמוקרטיות?
8. למי במדינה יש זכות לבחור לכנסת?
9. איך ידעים במי לבחור לכנסת?
10. האם חייבים לבחור לכנסת?

פרושים למונחים:

בחירותבחירה- 1.התהליכים שלפיהם נבחרים נציגי ציבור למילוי תפקידים שהציבור מטיל עליהם.(אנצ’ אביב)
2.בררה, קביעת דובר או אדםאחד מרבים אחרים למשל : בחירת אריג בחירת חברים לוועד וכו’.(אבן-שושן)

דמוקרטיה-
1.מונח שמקורו ביוונית ופרושו:שלטון העם. משתמשים במילה זו לצין צורת שלטון בה מכוון העם את עבודת הממשלה.(אנצ’ אביב)
2.שלטון העם, משטר מדיני שבו נמצא השלטון בידי נבחרי העם ובאי כוחו.(אבן-שושן)

בחירות חשאיות-
1.האזרח בוחר בצורה חשאית מבלי שאיש רואה באיזו מפלגה בחר. בכך נמנעת האפשרות ללחוץ על הבוחר.(ספר אזרחות)
2.הבחירות בארצנו גם חשאיות-כאשר הבוחר מגיע לקלפי הוא מקבל מעטפה לבנה שבה הוא שם את הפתק מאחורי הפרגוד ששומר על פרטיות.(אנצ’ אביב)

בחירות שוות-
1.כל אזרח בוחר פעם אחת בלבד.כל פתק במעטפה הוא קול אחד, ומכאן שלכל אזרח השפעה שווה.( ספר אזרחות)
2.הבחירות לכנסת שוות בזה שכל אזרח בוחר פעם אחת,וכל פתק אחד נקרא קול.

בחירות כלליות-
1. לכל אזרח מגיל 18 ומעלה ללא הבדל גזע ,מין ודת יש זכות לבחור לכנסת.(ספר אזרחות)
2.הבחירות לכנסת הן בחירות כלליות משום שבהן בוחרים את כל חברי הכנסת בבת אחת וכל תושבי הארץ משתתפים בהן.(אנצ’ אביב)

בחירות כלליות- משתמשים בבחירות כלליות מתי שרוצים לדעת מה רוב העם חושב על נושא מסוים.למשל: בסקרים.