פוסט: שאלות באזרחות

שאלות:
1. מדוע הדמוקרטיה העכשווית הנה ייצוגית?
2. מהם 7 העקרונות הדרושים לקיומו של משטר דמוקרטי?
3. שלושת חלקי מגילת העצמאות: א. בשם אלו 3 זכויות יש לעמ”י את הזכות על א”י? ב. מה קובע החלק המעשי-אופרטיבי (6)? ג. מהם העקרונות ע”פ תפעל מדינת ישראל?
4. מהי הבעיה בקשר למגילה? מהי החלטת בג”צ בעניין?
5. מהי החוקה?
6. מהם שני סוגי החוקות? ציין יתרונות וחסרונות לכל אחד מהסוגים.
7. מהם שני המסמכים שחייבו כתיבת חוקה? מה קבע כל אחד מהם?
8. מה היה הוויכוח שהתעורר בשאלת כתיבת החוקה?
9. מה קבעה פשרת הררי?
10. מהן השאלות הפתוחות שהשאירה פשרת הררי?
11. אלו חוקי יסוד התקבלו עד 1992?
12. מה המיוחד בשני חוקי היסוד הללו?

13. מה הפרשנות הנרחבת שנתן אהרון ברק לאקטיביזם השיפוטי ולמה גרמה?
14. מה טוענים החולקים עליו?
15. מהם העקרונות הדמוקרטיים שפעולת הבחירות מבטאת בתוכה?
16. מה קובע סעיף 4 בחוק הכנסת בנוגע לבחירות?
17. מדוע הייתה התנגדות לשיטת הבחירות היחסית ארצית שבישראל?
18. מהם יתרונותיה וחסרונותיה של השיטה?
19. מהם עקרונות שיטת הבחירות האזורית רובית? מהם יתרונותיה וחסרונותיה?
20. מהי השיטה השלישית המעורבת?
21. מהם ששת תפקידי הכנסת?
22. מהם שני סוגי הצעות חוק?
23. מהו ההבדל ביניהם ומדוע הוא נוצר?
24. תאר את תהליך החקיקה.
25. מהי חקיקת משנה? הבא 3 דוגמאות לחקיקת משנה.
26. ציין והסבר ששה כלים באמצעותם מפקחת הכנסת על עבודת הממשלה.
27. למה נועד חוק החסינות ומה נקבע בו?
28. תאר את תהליך הסרת החסינות.
29. ציין 3 סייגים שניתן לסייג לאחר הסרת החסינות.
30. מהם ארבעת תפקידי הממשלה?
31. תאר את תהליך הרכבת הממשלה הישן.
32. מהם שלושת החסרונות של שיטה זו?
33. מהו המוטו המרכזי של חוק יסוד הממשלה החדש?
34. מנה שבעה הבדלים בין החוק הישן לחוק החדש.
35. מהם שלושת מגבלות רה”מ ע”פ החוק החדש?
36. מהן סמכויות רה”מ ע”פ החוק החדש?
37. מה היה הויכוח על החוק?
38. מהי משמעות עיקרון האחריות המשותפת ומהי מטרתו?
39. מהם הספקות לגבי פעילותו בחוק הממשלה החדש?
40. מהם שלושת הגופים באמצעותם פועלת הממשלה?
41. מהן הגישות הריכוזית והביזורית לגבי הרשויות המקומיות?
42. מהם יתרונותיה וחסרונותיה של כל גישה?
43. מהי הבעיה שנוצרה בעקבות שיטת הבחירות הישנה לרשויות המקומיות?
44. מה קובע החוק החדש ומהו יתרונו הבולט?
45. מהן שבעת הדרכים באמצעותן ניתן לשמור על אי-תלותה של הרשות השופטת?
46. מהו הרכבה של הוועדה למינוי שופטים?
47. מה קובע סעיף 2 בחוד יסוד השפיטה?
48. מה קובע עיקרון הסוביודיצה? מדוע השימוש בו מועט?
49. מדוע יש כיסוי עיתונאי לדיונים בביהמ”ש?
50. מדוע ערכאות מדורגות מאפשרות את הגינותה של המערכת המשפטית?
51. כיצד הרכבה של הוועדה למינוי שופטים מבטיח את אי-תלותה של הרשות השופטת?
52. מהם שני סוגי בתי-הדין שדנים?
53. מהן שלושת הערכאות המשפטיות בישראל ומה תפקידה ותחום שיפוטה של כל אחת?
54. במה שונה ביהמ”ש העליון משאר הערכאות?
55. מהם ארבעת התנאים בהם חייבת עתירה לבג”צ לעמוד?
56. מהם שלושת סוגי הצווים ההחלטיים?
57. מהם שני סוגי הביקורת על עבודת הממשלה?
58. מהם ששת כלי הביקורת הפורמלית על עבודת הממשלה?
59. למה גרמה פרשת “בר-און” מבחינת מעמדו של היוהמ”ש?
60. מהם ששת סמכויות היוהמ”ש?
61. מהו תפקיד המבקר ע”פ חוק היסוד?
62. מה יש למבקר ע”מ שלא יהיה תלוי בממשלה?
63. מיהם הגופים המבוקרים ע”י המבקר?
64. מהם תחומי ביקורתו של המבקר?
65. מהי אחת הבעיות העיקריות בתפקודו של המבקר?
66. מהן סמכויותיה של וועדת החקירה הממלכתית-משפטית?
67. מהי הבעיה בתפקודה של וועדת החקירה הממלכתית-משפטית?
68. מה שלומך?