פוסט: עקרונות האידיאולוגיה הנאצית

עקרונות האידיאולוגיה הנאצית:

1). כיבושים ומרחב מחייה:

היטלר טען כי יש לאפשר לעם הגרמני להתפשט על שטחים ואזורים באירופה המזרחית. ההתפשטות מזרחה ,

מחייבת , גם על חשבון עמים אחרים הנחשבים לנחותים.

2). העם הגרמני הוא הנעלה:

היטלר ראה בעם הגרמני לאום מיוחד, עליון, ששאר העמים נחותים ממנו. לפיכך המאבק מחייב , ואלו שינצחו

הם אלו שישלטו, והעם הגרמני נועד לשלוט ולדחוק את רגלי הנשלטים החלשים.

3). תורת הגזע:

הנאציזם ראה בגזע הארי את הטוב , הנבחר והמוכשר ביותר. לגזע הארי משתייך העם הגרמני עם של אדונים

ונעלים. הגזע הארי חייב להישאר טהור , ועליו להלחם בשאר הגזעים, בעיקר ביהודים. הגזע הארי חייב

לשלוט בעולם, וזאת יוכל לעשות באמצעות חידוש הרייך ולאחר השמדת אויבי הגזע הארי , שהם היהודים.

4). מחיקת “חרפת ורסאי”:

התעמולה הנאצית התנגדה לחוזה ורסאי, בטענה שזה היה חוזה משפיל, שקפא על גרמניה לוותר על אחדים

משטחיה לטובת צרפת ולשלם לה פיצויים.

חוזה ורסאי הוא זה שהביא למצבה הכלכלי הקשה של גרמניה, ומשום כך יש לסלק את חותמי החוזה מאנשי

רפובליקת ווימאר, ותחת זאת להתאחד כעם אחד תחת מנהיגות היטלר ולמחוק את החרפה.

5). הפיהרר:

מנהיג גרמניה הוא אחד, היטלר, הפיהרר. הפיהרר מבטא רצון העם הגרמני, והוא יורשו של קיסרי גרמניה

מתקופת ימי הביניים.

הפיהרר הוא המחליט, היודע, המכוון של המדינה, ועל כולם להישמע להוראותיו והנחיותיו.

הפרט אינו חשוב , אלא המנהיג הפיהרר מביע את “רצון ההשגחה”, ולפיכך הוא מנהיג “הרייך השלישי”,

והוא שיהיה מנהיג העולם.

6).”הסדר החדש”:

הפיהרר דורש לשנות את הקיים המנוון, ולהציב במקומו את החדש הטהור והעליון.

באמצעות מהפיכה יש למחוק את המזויף ,החלש והמנוון, ולהחיל משטר גרמני ארי שיהיה מושתת על בסיס

ערכים עליונים: טוהרת הגזע, השמדת הנחותים, הנצחת הכוח והעצמה והקמת המדינה הפולקיסטית. במדינה

הפולקיסטית יהיו רק גרמנים בעלי דם גרמני טהור.

המדינה הפולקיסטית תתפשט מזרחה, תוך השמדת גזעים נחותים וישוב גרמני במקום.

7). משטר חד מפלגתי:

במדינה הגרמנית תהיה אך ורק מפלגה אחת, המפלגה הנאצית. המפלגה הנאצית לא תסבול מפלגות אחרות,

שכן עם מפלגתו של הפיהרר.

משטר חד מפלגתי מחייב, וזאת כדי שניתן יהיה להביא את גרמניה לעליונות וללא הפרעות.

8). חינוך נאצי:

החינוך הגרמני מקיף את כל ילדי ונערי גרמניה, ומטרתו להפכם לנאמני הרייך ה3-.

מערכת החינוך חייבת להיות טהורה, על בסיס גרמני בלבד, ויש לדחוק מהחינוך כל מי שאינו גרמני.

החינוך הנאצי מתמקד בעיקר בטיפוח השפה ולימוד ההיסטוריה הגרמנית הארית.

9). תרבות ה”פולק” הגרמני:

ה”פולק” פירושו העם הגרמני המאוחד בקשר דם טהור, עם שרואה עצמו נעלה ורווי בשליחות הסטורית תחת

מנהיגות הפיהרר.

תרבות ה”פולק” הגרמני במדינה הפולקיסטית מדגישה את עליונות הגזע הארי ושמירה על ערכיו

ההיסטוריים והמסורתיים.

ליהודים ולקומוניסטים אין מקום בתרבות זו שכן הם אויבים ונחותים.

10). טרור לצורכי שכנוע:

מי שאינו מזדהה עם הנאציזם, ניתן לשכנעו באמצעות טרור בדרכי כפייה.

במדינה פולקיסטית חייבת להיות אחדות גרמנית, ולכן השכנוע הכפייתי חיוני לצורך תהליך האחדה.