פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

תנ"כ

עבודה בתנ"ך – תקופת השופטים

תקופת השופטים מבחינה דתית

המצב הדתי בעם ישראל בתקופת השופטים היה מעורער למדי – בלשון

המעטה. העם איבד כל נאמנות ואמונה יציבה ב-ה'. בכל סיפור בספר

שופטים, אנו רואים כי העם חוטא לאלוהים בצורה כלשהי, וכמעט בכל

המקרים החטא הוא אחד – העם שוכח את ה' אלוהיו וזונה (הולך) אחר אלוהי

עמים אחרים, בדר"כ הבעל והעשתורת. בכל המקרים העם נענש על חטאיו

ע"י אלוהים, אשר מחזק את העמים העוינים לישראל ואת מלכיהם, אשר

עולים על העם ומכבידים עליו מאוד, עד שהעם בוכה אל ה' ומסכים לחזור

בתשובה, ו-ה' ממנה לו שופט שיושיע אותו מפני אויביו. ברוב המקרים,

השופט ממשיך לשפוט את העם גם בעיתות שלום, עד ליום מותו. אותה

תבנית – חטא, עונש, תשובה וגאולה חוזרת על עצמה לאורך כל ספר שופטים,

ואביא דוגמא מן הכתוב, מסיפור עתניאל בן קנז (פרק ג'):

החטא: "ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה', וישכחו את ה' אלוהיהם, ויעבדו

את הבעלים ואת האשרות" (פס' ז')

העונש: "ויחר אף ה' בישראל וימכרם ביד כושן רשעתיים מלך ארם נהריים,

ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתיים שמונה שנים" (פס' ח')

התשובה/בקשת העזרה: "ויזעקו בני ישראל אל ה'…" (פס' ט')

הגאולה: "…ויקם ה' מושיע לבני ישראל ויושיעם…" (פס' ט')

הסבר – בני ישראל שכחו את ה' אלוהיהם ועבדו… המשך לקרוא

הסיפור המקראי

קיצורו של הסיפור המקראי ותכליתיותו
סיפורי נתחברו כדי ללמד מוסר השכל ודרכי חיים.לכל סיפור תכליות חינוכיות ולימודיות משלו.לסיפור המקראי סגולות ספרותיות ואומנותיות. התכליתיות של הסיפור היא הסיבה לקיצורו. המחבר אינו משתהה ומאריך בתיאורים שאינם קשורים ישירות למטרתו. הוא מעוניין להגיע לתכליתו בדרך הקצרה ביותר, ולכן מצטיין הסיפור המקראי בקיצורו ובריכוזו ובצמצומו בפשטות. לכל מילה תפקיד ומשמעות משלה. בסיפור אין פרטים מיותרים, אלא שחסרים בו עניינים רבים.
פרק יז
"ויהי דבר ה אליו לאמר: לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית אשר על פני הירדן. והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לכלכלךשם."
חסרים הפרטים הבאים:
1) מדוע שולח ה את אליהו להסתתר בנחל כרית?
2) מדוע דווקא בנחל כרית?
התשובות לשאלות אינן דרושות כדי שהסיפור ימלא את תפקידו וילמד את התכליות שלמענן נכתב. לכן פרשנים ודרשנים משלימים את החסר לפי דימיונם והסברם.

המספר הקטן של הגיבורים
לפשטות ולקלות הבנתו של הסיפור המקראי מסייעת העובדה שמספר הגיבורים בכל סיפור קטן- שניים, שלושה בסה"כ, ואם ישנם גיבורים נוספים, נחלק הסיפור ליחידות, ובכל יחידה לא מופיעים ביחד יותר משניים שלושה גיבורים.
דוגמא: סיפור אליהו בבית האלמנה- פרק יז
בחלקו הראשון בפתיחה (פס 1) מופיעים: אליהו, אחאב, ה.
בחלק השני (2-7) אליהו מסתתר בנחל כרית. מופיעים אליהו והעורבים.
בחלק השלישי (8-16) אליהו בבית האלמנה.… המשך לקרוא

עבודה בתנ"ך

שאלה 1
א) לדעת המתנקשים, שלטונו של גדליה לא היה לגיטימי משתי סיבות:
סיבה ראשונה- גדליה לא היה מנצר המלוכה- מלך לא חוקי.
סיבה שנייה-גדליה תמך בשלטון בבל עליהם ואף הציע שהעם ייכנע ואף יעבוד לו.
ב) ראייה א'- "…בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה…"
לפי הכתוב מצויין כי ישמעאל הוא מזרע המלוכה ולא גדליה שמונה למלך ע"י בבל.
ראייה ב'-"…ויאמר להם…שבו בארץ ועיבדו את מלך בבל ויטב לכם…"
גדליה ששלט על העם, תמך בשלטון הבבלי שהיה נוקשה ואכזר, ואף טען שעליהם לעבוד את הבבלים- דבר זה קומם את העם והוביל לכך שתהיה דרישה לרציחותו (דבר שקרה) ולהגלייה למצריים.

שאלה 2
א) נוסח איזבל: הנוסח בשמואל א', ג':
"…כה יעשון אלוהים "כה יעשה לך אלוהים
וכה יוסיפון…" (2) וכה יוסיף…" (17)
השונה בנוסח שבועתה של איזבל מנוסח השבועה המקובל הוא שאיזבל השתמשה בלשון הרבים.
דבר זה נובע מכך שאיזבל נשבעה באליליה הרבים שהאמינה בהם- הבעל והאשרה.
ב) ההופעות השונות באות בצורת סערה- קנאותו הדתית של אליהו שהיא ברעש היא לא הדרך העדיפה על ה'. ה' מותח ביקורת כלפי יחסו של אליהו אל האמונה באלוהים. אליהו "עושה רוח", מקצין את מעשיו ולא פועל בשקט ולעצמו כפי שה' מעדיף.
ג) -1 פירוש אברבנל בלשוני- "וילך"- הליכה לא פיזית, "אל נפשו"-… המשך לקרוא

תהילים

מבוא
ספר תהילים נכלל בין ספרי החכמה בתורה , והם הספרים שבהם הגות פילוסופית.
3, או יותר, המילים הראשונות במזמור נקראים כותרת. הן נראות כלא מקושרות לשיר בדרך כלל. מטרות הכותרת הן להגדיר את אופי המזמור, לציין את שם המחבר, ולציין באיזה כלי צריכים ללוות את השירה.
המזמורים בספר הם דתיים, שמתארים את יחס נפש האדם לאלוהות. שם הספר מעיד על תוכנו: תהילים מלשון תהילה. היהודי המאמין נוהג לקרוא לפחות מזמור אחד מהספר מדי יום.
המזמורים מתחלקים לשניים, לפי תוכניהם:
1. מזמורי יחיד – מלך, תחנונים, חוכמה, טבע, ביטחון.
2. מזמורי ציבור – מזמורים לאומיים, מזמורי מקדש, מזמורי גדלות ה', תפילה לפני יציאה לקרב.
רוב המזמורים נקראים "מזמור לדוד", ומיוחסים לדוד המלך, שכידוע, חבב מוסיקה, אך יש הוכחות רבות שמראות שזה לא נכון, ושהמזמורים יוחסו לדוד רק כדי להאדיר אותם. בקורת המקרא מאמינה כי המזמורים חוברו בסוף תקופת גלות בבל.

פרק ב'
המזמור הוא חסר כותרת, ויש הטוענים שהוא בעצם המשכו של המזמור הקודם. הוא שייך לסוג המזמורים הקרויים מזמורי מלכות . הרקע לכתיבת המזמור הוא ניסיונם של המלכים הכנועים למלך למרוד בו. רש"י טוען כי זהו ניסיונם של סרני פלישתים למרוד בדוד המלך, ואילו פרשנים אחרים אומרים כי מדובר במרידת בן הדד, המלך האדומי, בשלמה .

בפסוקים 1-3 מסופר… המשך לקרוא

אזרע, חגי, זכריה

עזרא

1. פירוש הביטוי " לכלות דבר ה'". לכלות= נגמר, הסתיים. דבר ה' מפי ירמיה= דבר ה' אשר נאמר ע"י נבואותיו של ירמיה. ירמיה ניבא לעם שגלות בבל תסתיים לאחר 70 שנות גלות " לפי מלאות לבבל שבעים שנה". המס' 70 אינו הולם את הכרונולוגיה של התקופה. התירוץ לאי ההתאמה היא שהמס' הוא מס' טיפולוגי המעיד של שלמות.

2. שני הפריטים בהצהרת כורש אשר הולמים את ההשקפות ההיסטוריות תיאולוגיות הם: כורש מתאר בהצהרתו את האל כאלוהי השמיים וכמי שהכניע את האומות לפני כורש: "כל ממלכות הארץ נתן לי ה', אלוהי השמיים",בנוסף כורש מכיר בעובדה שהוא שליח ה' והוא ממלא אחר הרצון האלוהי לשוב ולשכון בירושלים, כאן הוא מציין כי בית ה' יבנה בירושלים.


3. " מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה ויבן את בית ה' אלוהי ישראל בירושלים" פסוק זה הוא מתן רשות. כורש נותן לעם את הלגיטימציה לבחור האם לעלות לירושלים או להישאר במקומו. הוכחה לכך היא באומרו: " מי בכם… וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם" באומרו דברים אלו ישנה ההוכחה שאנשים שאינם מוכנים לעזוב את משפחותיהם, עסקם או אינם מסוגלים לעלות לירושלים מסיבות אלו ואחרות, אינם חייבים להצטרף לשיבת ציון ולהירתם למשימת בניית בית המקדש.

4. הצהרת כורש מחזירה לירושלים… המשך לקרוא

צ\'אט
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
Your Shout