פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

תנ"כ

עבודה בתנ"ך – ספר מלכים

ספר מלכים , מבנה , מגמתו ומקורותיו.
תשובות
1)כדי להוכיח שספר מלכים חובר בגלות בבל ,לא לפני שנת 561 לפה"ס דינור מביא מספר ראיות והן: א) פסוקיו האחרונים של ספר מלכים "והי 37 לגלות יהויכין מלך יהודה….נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא…"(מל"ב כה 27-30 ) מעידים על כך שמלך בבל שיחרר את יהויכין ועל בן אנו יוצאים מתוך הנחה שהספר נכתב עד שנת 560-561 לפנ"ס = שנת 37 לגלות יהויכין מלך יהודה. ב) ברור שספר מלכים נכתב לפני כיבוש בבל ע"י כורש מכיוון שבספר אינו מוזכר הכיבוש על ידי כורש, אינה מוזכרת הצהרת כורש, ושיבת בבל. ג)דינור טוען שהספר נכתב בבבל מכיוון שהסופר ישב בבל לפי פסוק 27 שם כתוב "….בשנת מולכו…".הביטוי בשנת מולכו מוזכר כאן בפעם היחידה, כלומר ביטוי יחידאי שכנראה מצביע על החודש שבין עלייתו לשלטון של המלך מרדוך ובין השנה החדשה. מכאן נובע כי דבר זה יכול להירשם רק על ידי האיש המתמצא בעומקם של מנהגי בבל. בנוסף לאחר שחרור יהויכין מרדוך נותן ליהויכין את הכבוד לאכול לפניו "…ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו…" (מל"ב כ"ה 27-30) אך עם זאת מרדוך ממשיך להקציב מזונות ליהויכין. "וארוחתו ארחת תמיד נתנה לו מאת "
רק מי שיושב בבבל ומכיר את… המשך לקרוא

שמואל

מבנה הפרק

פס' תאור
1 – 3 רקע לסיפור – תאור קצר על בניו של שמואל
4 – 5 דרישת העם למניעת מלך בישראל
6 – 9 מסרו של ה' לשמואל
10 – 18 משפט המלך – שהוא בעצם "התנאים" שהעם צריך לקבל
19 – 20 העם אינו משתכנע – דרישה חוזרת של העם להמלכת מלך
21 – 22 תפילה נוספת של שמואל – ה' מסכים להמלכת מלך

בניו של שמואל

כאשר שמואל הזדקן הוא הרגיש שלא יוכל יותר להיות מנהיג מושלם של העם ומנע את שתי בניו – יואל ואביה להיות שופטים בבאר-שבע. זוהי פעולה רגילה שבדרך כלל עשה אז כל מנהיג – העביר את המנהיגות כירושה. העם כמובן לא התנגד לכך – זה היה רצונו של שמואל והאנשים הסכימו אתו.
את סיפור משפטם של יואל ואביה התנ"ך לא מספר לנו בפרוט – רק בפסוק 3 מתארים בקצרה את פעולותיהם של יואל ואביה. נאמר לנו ששניהם היו רודפי בצע, לקחו שוחד מאנשים, שפטו משפט שקר וכו'.
בסופו של דבר, כנראה אחרי כמה חודשים או שנים של משפטם של יואל ואביה, זקני העם שיצגו את העם באים אל שמואל בבקשה להמליך עליהם מלך בישראל.

הסיבות לדרישת העם

1. סיפורם של יואל ואביה היה חלק מהסיבה הראשונה, הסיבה היתה כוללת יותר… המשך לקרוא

עבודה בתנ"ך שמשון השופט

מבוא
שמשון,איש שבט דן המתואר בספר שופטים כאחרון שופטי ישראל.
למעשי הגבורה שלו מוקדשים פרקים יג-טז.
הסיפור הראשון בעלילות שמשון מוסבר על הקדשתו ולידתו ועל ראשית פרסומו. בהמשך מסופר על פרשיות האהבים שלו עם שלוש נשים פלישתיות ועל הסיבוכים שנוצרו מפרשיות אלו.
ייתכן כי אחד מלקחי הסיפור היה להתריע מפני נישואי תערובת.
רובו של הסיפור מוקדש למעשי הגבורה של שמשון,בניהם הוא הורג כפיר אריות במו ידיו.
ועל מנת לשלם חוב לפלישתים הוא הורג 30 איש ולוקח מהם את בגדיהם.
הוא לכד 300 שועלים קשר לזנבותיהם לפידים ושילחם בשדות הפלישתים.
הוא קרע את החבלים שבהם נאסר והכה את 300 איש בלחי חמור,ולבסוף מוטט על עצמו ועל הפלישתים את מקדש דגון.
בעבודה זו תוכלו למצוא השלכות שונות על מעשי הגבורה של שמשון ונישואיו לנשים הפלישתיות וננסה להכיר את תכונותיו השונות אשר נתן לו ה' כדי לבצע את שליחותיו.

שמשון-סיכום כללי

כינוי:שמשון הגיבור

בן שבט:דן

שופט משופטי ישראל,לחם בפלישתים והגן על בני ישראל מפניהם בתקופה שבה עדיין לא התפתח הסיכסוך לכדי מלחמה.
אמו היתה עקרה ובחזונה נגלה לה מלאך ה' להודיע לה שהיא תלד בן.
ולאחר מכן הוסיף:"אל תשתי יין ושכר אל תאכלי כל טמא כי נזיר ה' יהיה הנער מן הבטן והוא יושיע את ישראל מידי פלישתים"(שופטים י"ג פ'ס 4-5)
כאשר התגייסו… המשך לקרוא

אורות במלכות שלמה

. שלמה בנה את בית המקדש "הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל,ויבן הבית ליהוה"
2. חוכמת שלמה "ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע"
3. משפט שלמה "תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתהו היא אמו"
4. עם ישראל מכיר בחוכמתו של שלמה "וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך,ויראו מפני המלך,כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט"
5. ממשלה גדולה "בניהו בן-יהוידע על הצבא….וזבוד בן-נתן כהן רעה המלך"
6. שלמה מחלק את ישראל לאזורי חלוקת מיסים "ולשלמה שנים-עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו."
7. ממלכת שלמה גדולה מאד "יהודה וישראל רבים כחול על הים לרב,אכלים ושתים ושמחים"
ממלכת שלמה מבחינה כלכלית
ממלכת שלמה היתה משגשגת בגלל:
1. בזכות שליטתו של שלמה באדום ומפרץ אילת וגם בגלל בריתו עם חירם מלך צור יכול היה להיות בדרכי מסחר עד למזרח אפריקה(ארץ אופיר)."וגם אני חירם אשר -נשא זהב מאופיר הביא מאפיר עצי אלמגים הרבה מאד ואבן יקרה"
2. הרבה מלכים הגיעו כדי לראות את חוכמת שלמה(מלכת שבא) "לא היה כבושם ההוא עוד לרוב אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה"
3. היה לו צי ישראלי -צרי שדרכו הפעיל את קשרי המסחר.
4. כל כלי המלך הם זהב וכסף לא היה שווה… המשך לקרוא

שמות

ב
4-5 – דיני מבער
בפסוק 4 מדובר על חבלה כלשהי שנעשית ע"י שור – נזקי שן ועין. בפסוק 5 מדובר על דיני שריפה.
החוק הראשון מספר על מצב שבו עדר בע"ח יוצא מתחום גידולו, ומשחית שם את השדה: הם הורסים ברגליהם ומלחככם את הדשא בשיניהם (מכאן השם). העדר אמור להיות מלווה בבעליו, ובמקרה שהבעלים לא נמצא האחריות עדיין עליו. הוא משלם קנס גדול – את מיטב שדהו וכרמו. הוא משלם את המיטב.
המקרה השני הוא של אש – האדם לא שולט. אם האש עוברת משדה לשדה משלמים רק עבור הנזק.

6-14 – דיני שומרים
סוג השומר גניבה אונסין
שומר חינם אם נמצא הגנב – משלם פי שניים, אחרת לא משלם. לא משלם אלא אם כן אשם.
שומר שכר צריך לשלם כפליים. לא משלם.
הלווה כנ"ל אונסין. אם בעל החפץ לא נמצא צריך לשלם, ואם כן – לא צריך לשלם.
השוכר לא משלם, כי דמי השכירות עולה על מחיר החפץ. לא משלם.

ישנם שלושה מקרים:
1. השומר נשבע לפני הדיינים שהוא לא שיתף פעולה, ואם נקבע כי הוא לא משקר הוא לא צריך לשלם.
2. החיה מתה ואין ראיות – צריך להישבע. "נעלמה ואין רואה" – נחטפה.
3. א. אונסין. ב. גנב. ג. טרפה. [טרפה זה אונסין עם סייג. במקרה… המשך לקרוא

צ\'אט
 • alon bahar
  story
  8 June 2022
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
Your Shout