פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

תנ"כ

קורות ירמיה הנביא

קורות ירמיהו הנביא בימי יאשיהו המלך

כחמישים ושמונה שנים לפני חורבן בית ראשון, נולד ירמיהו בעיר הכוהנים, ענתות. כנראה שבימי ילדותו ונעוריו למד תורה מאביו חלקיהו הכהן ומכהנים אחרים.
באותו זמן ניבאו גם נביאים אחרים, ונבואותיהם היו דומות בתכנן, לנבואותיו של ירמיהו, כגון: צפניה, חולדה הנביאה, חבקוק, ואולי גם אוריהו בן שמעיהו מקרית יערים. לפי חוקרי התנך, ירמיהו לא היה הנביא היחיד בדורו ביהודה, שנצטווה לעמוד בתפקיד הקשה של הנבואה ולא היה היחיד, שנתקל בסירוב העם לשמוע בקול ה'.
ואמנם יש להודות, שלא קל היה לבני יהודה להאמין באותו זמן בנבואות הזעם של הנביאים, כי אותם נביאים ניבאו את נבואותיהם בזמנים שבהם ראה עם יהודה גם טובה רבה: השתחררו משליטתה של אשור לגמרי, וככל הנראה, נהנו משפע כלכלי, ועוד יותר קשה מפני שאותו עם ראה את יאשיהו מטהר את הארץ מעבודת אלילים כמו שתבעו הנביאים, ושהוא מרחיב את גבולות מדינתם ומנסה לפרוש את מלכותו על כל ארץ ישראל, ושום סכנה של ממש מצד מעצמה גדולה לשלומה של ארץ יהודה לא נראתה לעיניים. ואף על פי שבני יהודה היו בוחרים להתעלם מדברים הקשים של הנביאים, מכל מקום הייתה אז, כנראה, רווחה לנביאים, שלא היו עוד ניסיונות להתנקש בחייהם, כי דבריהם ומעשי המלך ועושי דברו לא היו מנוגדים.


נביאים אלה, ובהם ירמיהו,… המשך לקרוא

ירמיה

דמותו של ירמיה

ירמיה הוא בן למשפחת כוהנים שחיה בענתות. יום אחד התגלה אליו ה' וסיפר לו שייעודו מלידתו הוא להיות נביא, ולכן הוא אינו יכול לדחות את התפקיד. ירמיה שקיבל על עצמו את התפקיד, גילה במהרה שנבואותיו הן נבואות זעם ולא נבואות משמחות. בין היתר ירמיה חזה את חורבן בית המקדש הראשון. חזון החורבן הביא לו אכזבה ורוח של יגון וזעם. שומעיו לא האמינו לו ולא הבינו את דבריו, ולכן הוא נהפך למעין "אויב העם". משפחתו וקרוביו בענתות רצו להמיתו אם לא יחדל מנבואות הזעם ; הקהל בירושלים לעג לו, קילל אותו, רדף והתנכל לחייו.
מצב זה בתוך העם גרם לירמיה ייסורים קשים. הוא אהב מאוד את עמו וארצו, אך תפקידו הנבואי הכריח אותו להכריז עליהם חרבן וכליה. הוא אהב, לפי פרק ט"ו, את החיים השמחים, אבל הזעם שמלא את ליבו הפך אותו לאדם בודד וערירי. ירמיה התהלך כל חייו כאדם מוזר וקודר, כנגוע בשנאת האדם ובשנאת החיים. הוא פרץ לעתים קרובות בתלונות על חייו וגורלו, בקללות איומות על אויביו, ובבקשת נקמה כלפיהם. באופיו היתה נימה של אהבה ורחמים מצד אחד, זעם וחימה מצד אחר. בנבואותיו הוא לעתים פותח בדברי פורענות ומיד עובר לדברי חמלה ונחמה. מכאן גם תפיסתו בתכונות האלוהות שגם בהם קיימים ניגודים.
כאשר היה מעונה וחש… המשך לקרוא

ירמיהו

מבוא

הנביא הוא צינור מקשר בין העם לה', בעוד שהכהן נמצא מחוץ לטבלה. מבחינת היררכיה שלטונית הנביא מקשר בין העם והמלך לה', ומצד שני מקשר בין אלוהים. הוא צריך לגשר בין שני הקצוות האלו.

לעיתים קרובות יש חיכוכים בין הנביא למלך (אחאב, שאול וירמיהו). תפקיד הנביא והמלך הם נבחרים, לעומת תפקיד הכהן הגדול, שהוא תפקיד מולד, והאדם נולד כדי להיות בו .
נביא הוא אדם בעל ייעוד, אדם ששמע וחווה חוויה על טבעית. העם לא יודע אם להאמין. לנביאים יש בעיה והיא שה' נגלה רק אליהם, ולא ניתן לדעת אם הם נביאי אמת או שקר. ניתן לזהות נביא אמת ושקר רק לפי מבחן ההיסטוריה, אם הוא צודק. הקריטריון השני לאבחנה בין שני סוגי הנביאים הוא נבואות התוכחה. נביא שקר נוהג לומר בעקר נבואות נחמה כדי שיאזינו לו. נביא אמת בד"כ מנבא נבואות תוכחה. ירמיהו הוא נביא טראגי.
הקריטריונים לאבחנה בין נביא שקר לבין נביא אמת הם:
1. נביאי השקר תמיד פעלו כחבורה לעומת נביא אמת שהוא בודד במערכה.
2. נביא שקר לוקח תמורה או כסף בעבור נבואתיו.


ירמיהו פועל משנת 13 למלך יאשיהו. הוא מנבא את גלות ירושלים בשנת 586. הוא מנבא במשך כ- 40 שנה, וממשיך לנבא גם אחרי הגלות. הוא מנבא נבואות וגם חווה אותן, כמו הגלות, דבר… המשך לקרוא

דמותו של ירמיה

ירמיה הוא בן למשפחת כהנים שחיה בענתות. יום אחד התגלה אליו ה' וסיפר לו שיעודו מלידתו הוא להיות נביא, ולכן הוא אינו יכול לדחות את התפקיד. ירמיה שקיבל על עצמו את התפקיד, גילה במהרה שנבואותיו הן נבואות זעם ולא נבואות משמחות. בין היתר ירמיה חזה את חורבן בית המקדש הראשון. חזון החורבן הביא לו אכזבה ורוח של יגון וזעם. שומעיו לא האמינו לו ולא הבינו את דבריו, ולכן הפכו אותו למעין "אויב העם". משפחתו וקרוביו בענתות רצו להמיתו אם לא יחדול מנבואות הזעם ; קהלו בירושלים לעג לו, קילל אותו, רדף והתנכל לחייו.
מצב זה בתוך העם גרם לירמיה יסורים קשים. הוא אהב מאוד את עמו וארצו, אך תפקידו הנבואי הכריח אותו להכריז עליהם חרבן וכליה. הוא אהב, לפי פרק ט"ו, את החיים השמחים, אבל הזעם שמלא את ליבו הפך אותו לאדם בודד וערירי. ירמיה התהלך כל חייו כאדם מוזר וקודר, כנגוע בשנאת האדם ובשנאת החיים. הוא פרץ לעיתים קרובות בתלונות על חייו וגורלו, בקללות איומות על אויביו, ובבקשת נקמה כלפיהם. באופיו היתה נימה של אמביוולנטיות: אהבה ורחמים מצד אחד, זעם וחימה מצד אחר. בנבואותיו הוא לעתים פותח בדברי פורענות ומיד עובר לדברי חמלה ונחמה. מכאן גם תפיסתו בתכונות האלהות שגם בהם קיימים ניגודים.
כאשר היה מעונה וחש ביגון, ירמיה… המשך לקרוא

מלכים א'

פרק יא

1. חטאי שלמה ונשותיו הרבות (1-8).
מתואר ששלמה אהב נשים רבות אך שאת בת פרעה במיוחד. מדגישים דווקא אותה משום שאלו היו כביכול נישואים לצורך קשרי חוץ, בין ישראל לבין אחת מהמדינות הגדולות ביותר, הצמודה לה. שלמה אף בנה לבת פרעה בית מפואר שבו תוכל לבצע עבודת אלילים.
לא כל נשותיו של שלמה היו נוכריות. כנראה אלף – מספר הנשים המיוחס לשלמה, הוא הגזמה, מאחר שבמזרח הקדמון היה מלך מוערך יותר, ככל שהיו לו נשים.
לשלמה היו נשים רבות גם מאחר שכנראה אהב נשים, וסיבה נוספת היא שנשים רבות היו בנותיהן של מלכים אחרים – נישואים דיפלומטיים לטובת הממלכה.
ע"פ צו האלוהים אסור לשאת נשים נוכריות, כך שלמעשה שלמה חטא. הסיבה לאיסור על נשיאת נשים רבות היא שהן עלולות להטות את לבו, ולגרום לו לעבוד אלילים, וכך קרה לשלמה בזקנותו.
בפסוק 4 נאמר שרק בזקנתו הלך שלמה אחרי אלילים, וכך בעצם אומרים שרק בגלל זקנתו וחולשתו שהתישה אותו הוא הלך אחרי אלילים אחרים, ובהיותו צעיר נשאר שלמה נאמן לאלוהים למרות שנשותיו ניסו להטות את לבבו. ניתן להבין מכך ששלמה לא מנע מנשותיו לעבוד אלילים גם כשנשאן, כשעוד היה צעיר.
שלמה כנראה השתתף רק באופן פאסיבי בפולחנים לאלילים, ולא לקח בהם חלק פעיל ("מקטירות ומזבחות לאלוהיהן", רק הן, ולא… המשך לקרוא

צ\'אט
 • alon bahar
  story
  8 June 2022
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
Your Shout