פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

תנ"כ

איוב

מבוא
איוב בנוי בצורה של סיפור מסגרת, כאשר פרקים א', ב' ו-מ"ב 7 -סוף הם המסגרת. פרשנים משערים שסיפור המסגרת נכתב הרבה לפני ה- "אמצע". בעוד שסיפור המסגרת כתוב בפרוזה, נכתב ה"אמצע" בצורה שירית וכולל נאומים, שהם שיחה בין איוב לרעים, שבאים "לנחם" אותו על מצבו העגום.

סיפור המסגרת
סיפור המסגרת בנוי בצורה הבאה:
[אקספוזיציה פרוזית]
פרק א' – 1-5 – תאור מוקדם
6-12 – הסצנה בשמיים
13-22 – הסצנה בארץ
[הפסקה]
פרק ב' – 1-6 – הסצנה השמימית
7-13 – הסצנה בארץ
פרק מ"ב – 7 -סוף – סוף. אחריתו הטובה של איוב

המתח בסיפור
הסיפור הוא סיפור מתח, שסובב סביב השאלה: האם איוב יעמוד בניסיון של ה'.
המתח בעלילה מושג באמצעות האלמנטים הבאים:
1. האם יעמוד הגיבור בניסיון?! לא נאמר מפורשת שזהו ניסיון, אך ברור לנו שכך הדבר, וזהו גורם שמשאיר אותנו במתח לאורך העלילה.
2. סיפור השמיים והארץ – יש אווירת בלהות כי יש בסיפור סממנים על טבעיים.
3. חזרה על תבנית – חזרה על משפטים, המביאה להתעצמות העלילה.
4. מהירות ההתרחשות – העלילה מתרחשת בקצב רצחני, אירוע רודף אירוע, דבר היוצר תחושה של סרט מתח.
5. השטן – שיתופו של השטן בעלילה יוצר תחושה של פחד, מאחר שהוא דמות נוראית.

פרק א' + ב'
איוב הוא… המשך לקרוא

עבודה בתנ"ך – ספר עזרא

פרק א:

1.
כורש הכריז את הכרזתו בשנת 538 לפנה”ס.
בהכרזת כורש נאמרו הדברים הבאים:
א) כל כיבושיו של כורש באו מידי ה'.
ב) ה' פקד על כורש לבנות לו מקדש בירושלים שביהודה.
ג) כורש אומר שהעם הנבחר של ה' צריך לעלות לארץ ישראל.

לעם ישראל הוענקו מספר זכויות, והן היו:
א) ליהודים יש את הזכות לחזור ליהודה.
ב) כל יהודי שבבל, כתוצאה מהגליה, יכול להשתתף בבניית בית המקדש.
ג) כל יהודי עני מגלות בבל, שאין לו מספיק כסף לעלות לירושלים זכאי לקבל סיוע כספי לצורכי עלייתו מאנשי מקומו בבבל..
ד) אנשי מקומו של היהודי העולה לציון, בין אם הם יהודים או נוכריים, יתנו תרומה כמיטב יכולתם לבניית בית המקדש בירושלים.
* מעם ישראל נמנעה זכות אחת חשובה והיא שהוא לא קיבל עצמאות מדינית ביהודה.

2.
מפסוק זה משתקפת ההשקפה שאלוהים המחולל את ההיסטוריה העולמית, הוא שיצר את ההתרחשות שכורש ישלוט בעולם כדי לתת ליהודים אפשרות לשוב לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש.

3.
אל לאומי – הפסוק מדבר רק על עם ישראל ועל זיקתם לירושלים, לכן נזכרת האלוהות כאלוהות לאומית.
אל אוניברסלי – בפסוק 2 מדובר בכורש, שאינו מעם ישראל, הנחשב לשליט העולם. לפיכך מוצגת האלוהות כאלוהות אוניברסלית.

4.

א) לא ברור למי מתכוונים כאשר אומרים "וכל הנשאר".
ב)… המשך לקרוא

עזרא

מבוא
עזרא ממשיך את דברי הימים ב' ל"ו. בספר מתוארת המשך ההיסטוריה שבאה לאחר דברי הימים. בעוד שספר דברי הימים מתרכז בהיסטוריה עד חורבן בית 1, הוא הקדיש מעט מאוד מקום לשיבת ציון. עזרא מרחיב את היריעה בנושא בית2.
האישיות ההיסטורית הראשונה בתנ"ך היא אברהם, והאחרונה הוא נחמיה. ביניהם עברו כ- 1500 שנה.
התנ"ך מרחיב ומצמצם ע"פ העקרונות הבאים: מרחיב כשיש חידוש, אך כאשר התוצאה חוזרת על עצמה הוא יתמצת אותה במשפט. דוגמא היא זה שסיפרו בהרחבה רבה על השופטים הראשונים, אך על שמגר, שלא חידש כלום, סיפרו רק במשפט.
כאשר המספר מספר על עיקרי יהדות הוא מרחיב, ואף חוזר על עצמו. יש 4 ספרים שעוסקים בחוקים, לוחות הברית חוזרות במלואן 2 פעמים, אך כשמדובר בהיסטוריה כוללת יש התעלמות.
החידוש של עזרא ועוזריו הוא לא תיאור היסטוריה רצופה, אלא תיאור אפיזודה היסטורית מסוימת שהכותב מצא לנכון להרחיב עליה.

פרק א'
פרק א' עוסק בהצהרת כורש. ההצהרה מזכירה במעט את הצהרת בלפור, כי משתמע ממנה שיש מיעוטים אחרים בארץ. ע"פ ההצהרה ניתן לנהוג לפי הדת בא"י, אך הדבר זהה גם לגבי המיעוטים האחרים. הצהרת כורש נתנה אוטונומיה דתית בלבד. ההצהרה ניתנה בשנה הראשונה שבה הצליח כורש להשתלט על האימפריה הבבלית, ולתפוס מקום ראשון במערך הבינלאומי.


הפסוק הראשון מספק שתי נקודות מבט:… המשך לקרוא

גדעון

. מבוא (מדוע לומדים את
פרשת גדעון?)

יש ללמוד את פרשת גדעון משום שהיא מסמלת מס' דברים:
1. גדולת ה' – אלוהים שליט עולם ומלואו – כפי שמסופר ברוב סיפורי התנ"ך כל האירועים נגרמים ע"י ה' ושום דבר אינו מקרי. דוגמא: "ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חרב אל הגזה לבדה, ועל כל הארץ טל" (שופטים ו, פס' מ') "ויעשו בני-ישראל הרע בעיני ה', ויתנם ה' ביד מדין שבע שנים" (שופטים ו, פס' א').
2. מנהגים ומושגים תנכיים – פרשת גדעון מציגה מושגים, דילמות ומנהגים רבים של העולם העתיק. דוגמא: דילמת הבעל (אמונת גדעון מול אמונת אביו), מנהג הריגת המנהיגים (הריגת מלכי מדין).
3. גדעון כמנהיג – סיפור זה מציג תכונות חיוביות שיש לחכותם בדמות גדעון. דוגמא: תוכנת הצניעות האופיינית לגדעון – "לא אמשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, ה' ימשול בכם" (שופטים ח, פס' כג).
4. מעגל הישועה – כמו בשאר סיפורי השופטים גם בסיפור זה מוצג המעגל הסיפורי: חטא-עונש-זעקה-חזרה בתשובה-מושיע-שקט.

סיפור גדעון. אירועים כיום.

מלחמת בני-ישראל במדין, מעטים מול רבים בעזרת תחבולות ותכסיסים ניצחון מוחץ.

מלחמת ששת-הימים. צבא ישראל קטן אך איכותי מול כל צבאות ערב, אסטרטגיה מעולה
ניצחון מוחץ.
ניסיון להקמת שושלת מלוכה
בישראל.

הקונגרס הציוני בבזל – ניסיון להקים מדינה ופרלמנט בישראל.
כיבוש ישראל ע"י… המשך לקרוא

חגי

מבוא
חגי מסמל את תקופת שיבת ציון, אחרי תקופת ישעיהו ב' ולפני זכריה. לנבואת חגי יש מספר מאפיינים:
 מסירה בלשון ויכוח (עם המאזינים).
 הטעמת השליחות האלוהית.
 העדר מוחלט של חזיונות.
 העדר תוכחה.

הנושאים שבהם עוסק חגי בנבואתנו:
1. העיכובים בבניית בית המקדש.
2. דברי עידוד לבונים.
3. איסור על שיתוף עמים אחרים (דוגמת השומרונים) בבניית בית המקדש.
4. בחירת זרובבל למנהיג.

בשנת 536 לפנה"ס, 20 שנה לאחר הצהרת כורש, הסתבר כי נבואותיו של ישעיהו בדבר הפיכת ירושלים למקום פולחן לא התגשמו. בית המקדש לא הוקם, ובצורת תקפה את הארץ. כעבור 15 שנים קם חגי וקרא למנהיגי העם לבנות את בהמ"ק, משום שלפי דעתו זו הדרך היחידה שבגללה תפסיק הבצורת. מאחר שבית המקדש הוא סמל לברית בין ה' לעם, עם הקמתו היא תחודש, וה' ימשיך לדאוג לעם, ויפסיק להרע להם (גלות ובצורת).
יש פרשנים הסבורים שחגי ניבא עוד לפני הנבואה המובאת בספר, והם מנמקים זאת כך:
1. חגי מופיע כבר בפסוקים הראשונים כנביא ידוע.


2. הוא מכונה "חגי הנביא".
3. לדבריו השפעה גדולה על העם, והדבר מעיד על מוניטין וחשיבות.
4. שמו מופיע בספר עזרא, והדבר מוכיח שהוא פעל במשך יותר מארבעת החודשים המוזכרים בספר.

פרק א'
חגי נושא את הנבואה בשנת 520 לפנה"ס, בסוף חודש אלול.… המשך לקרוא

צ\'אט
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
Your Shout