פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

תנ"כ

ספר שופטים- גדעון

1) א. גדעון משיב בשלילה להצעתם של "איש ישראל" שהוא או בנו יהיו להם למלך. נימוקו היה כי רק אלוהים יכול לשלוט בעם ישראל, ולא אדם בשר ודם. נראה כי עם ישראל זקוק למנהיג קבוע וחזק שבעקבותיו תהה גם שושלת, ולא רק שופטים.
ב. 1. כותבת המאמר מציינת כי צורת הסירוב של גדעון מפתיעה לעומת סירובים אחרים, ולכן החוקרים הניבו פירושים רבים ושונים. הפירוש הראשון טוען כי הסירוב הוא למראית עין בלבד- כלומר, גדעון רק מעמיד פנים שאינו רוצה במלוכה, או מתוך נימוס טקסי מקובל. למרות התנהגותו זאת, ניתן לראות כי אכן קיבל את ההצעה למלכות מתוך הדברים המיידים שעשה.
פרשנות נוספת טוענת כי גדעון משתמט מנֶטל המלוכה, כרבים אחרים, או בשל התייחסות לרוחה של הדמוקרטיה השבטית בישראל. ישנם המוצאים כי גדעון באמת קיבל עליו את מלכות השמים, והגיע לכך כי רק אלוהים הוא היכול לקבוע ולא הנחלת שושלת מלוכה כלשהי. המכנה המשותף של הפירושים הללו הוא ההבנה כי לאירוע זה ישנם שורשים היסטוריים.
פירוש נוסף ומקובל גם כן, טוען כי אירוע זה נכנס לתנ"ך לאחר תקופת גדעון מתוך חווית האכזבה של שלטון המלכים, כיוון שישנו קושי להאמין כי התנגדות אידיאולוגית לשלטון מלוכה התקיימה כבר אז.

ב. 2. כותבת המאמר טוענת כי ראשית כל יש צורך בהבנת המושג 'איש ישראל',… המשך לקרוא

"לא תעשוק את רעך ולא תגזול"

"לא תעשוק את רעך ולא תגזול"

את המצווה אפשר לחלק ל-2 חלקים: "לא תעשוק" ו"לא תגזול".
"לא תעשוק" זאת אומרת לא לקפח את חברך ע"י שתסרב או שתדחה לתת לו את המגיע לו.
"לא תגזול" זאת אומרת לא תיקח מחברך בכח את אשר שייך לו!
במקראות הגדולות יש פירושים שונים למצווה.
רש"י טוען ש"לא תעשוק" זאת אומרת מי שכובש שכר שכיר, הרשב"ם טוען ש"לא תעשוק" זאת אומרת מי שעושק שכר שכיר וממונו, והאבן עזרא טוען ש"לא תעשוק" הכוונה בסתר ו"לא תגזול" זה בגלוי ובחוזקה. רש"י ורשב"ם מסכימים בדעתם שמדובר על שכר שכיר וממון, אך האבן עזרא חולק עליהם!
טעם המצווה עפ"י ספר החינוך זה ששורש המצוה ידוע, כי היא מן המצוות שהשכל מחייב אותן!
במקביל ללא תגזול ותעשוק בפרשת קדושים, המצווה מוזכרת גם בעוד מקומות, לפעמים באופן קצת שונה, למשל בעשרת הדיברות רשום "לא תגנוב". המון חושבים שגזלה היא כמו גנבה אך זה לא אותו הדבר!! ההבדל זה שהגניבה נעשית בסתר, כדי שלא תתגלה, ולעומתה, הגזילה נעשית בכוח ובפומבי! . ישנם עוד המון מקומות בתנ"ך שבהם מוזכר על לעשוק/לגזול:
ויקרא, ה', כ'-כג': "וידבר ה' אל משה לאמר… נפש כי תחטא… וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו… והשיב את הגזילה את גזל או את העושק… המשך לקרוא

מלכים ב'- פרקים יא', יב' ויג'

פרק יא' :
עתליה, אימו של אחזיהו מלך יהודה הייתה אישה אכזרית ושאפת שילטון.
כאשר נודע לה כי נהרג אחזיה בנה ורבים מאחיו נרצחו בידי יהוא, החליטה להמליך את עצמה על יהודה, במקום להמליך את אחד מבניו של אחזיהו, כנהוג.

ולבל יתקוממו עליה נכדיה בני בנה אחזיהו וידרשו מידיה את המלוכה המגיעה להם, צוותה על עבדיה להרוג את כל בני המלך! צעיר בניו של המלך אחזיהו היה רק בן שנה, ושמו יואש. בעוד עבדיה של עתליה רוצחים את בני המלך, עלה בידי יהושבע, אחותו הטובה של המלך אחזיהו, לגנוב את יואש מתוכם, ולהעביר אותו ואת מינקתו לחדר המיטות שלה, והוא ניצל.

יהושבע אחות אחזיהו אשר הצילה את חיי יואש והחביאה אותו הייתה אשת יהוידע, הכהן הגדול. יהוידע הטוב והישר שמח על מעשיה ולקח את העניינים לידיו- בחשאי, הוא העביר את התינוק ואת מינקתו לאחד מחדרי בית-המקדש, באגף בו לא היתה לאיש זר רשות כניסה.

במליאת שבע שנים ליואש, הומלך יואש למלך החוקי של עם יהודה. בארמונה של עתליה הגיעו התשואות, ובשמעה אותם, מיהרה היא להגיע אל בית-המקדש. בבואה, נדהמה בראותה את יואש בן אחזיה! צעקות "קשר, קשר" פרצו מפיה, אך הפעם, אנשי הצבא גירשו את עתליה בת-הבעל, במצוות יהוידע אל מחוץ לבית-המקדש, ובחוץ המיתוה מות בת-בליעל.

יהוידע כורת ברית בין… המשך לקרוא

יהוא

מיהו יהוא?

מהו יחסו של יהוא לקב"ה ולעבודת ה'?
"אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאום-ה' ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום-ה' ועתה שא השליכהו בחלקה כדבר-ה'" (ט, כג').
"דעו איפוא כי לא יפול מדבר-ה' ארצה אשר דיבר ה' על בית אחאב וה' עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו" (י, י').
"וישמד יהוא את הבעל מישראל" (י, כח').
"ויהוא לא שמר ללכת בתורת-ה' אלוהי-ישראל בכל-לבבו לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל" (י, לו').
כמו שאנו רואים, יהוא הייתה דמות מאוד שלילית.
אומנם יהוא האמין בה', אך הוא לא היה אדם טוב במהותו ובנשמתו כיאה למלך בישראל. יהוא רצח את איזבל ואח"כ הרג עוד הרבה אנשים, וכל זה באכזריות רבה ובקצב מסחרר.ובאותו קצב מסחרר הוא עוקר את הבעל מישראל, כשפקודה רודפת פקודה. יהוא נזקק לתכסיסי שקר (ט יב), מרמה (ט כג), ועקבה (י יט). כשחושבים על דברים אלו לעומק מסיקים אנו שאפשר היה לבצע את הדברים האלו גם בדרך אחרת, בדרך חיובית יותר. ובקיצור- יהוא הייתה דמות שלילית לא מגוף המעשים שעשה, אלא בדרך ובצורה שהוא עשה אותם.

דרך ההנהגה של אלישע

דרך ההנהגה של אלישע

לאלישע היתה דרך מיוחדת מאוד בהנהגתו.
אלישע ידוע ברחמיו וברצונו הטוב לעזור לבריות.
אלישע היה קנאי לעם (-זאת בניגוד לאליהו, אשר היה קנאי לה').
מאוד אכפת היה לו מהעם, כך הרבה פעמים שעזר להם והצילם.
בפרשיות מסוימות אליהו עוזר לקבוצות אנשים, אך ישנן פרשיות שבהן
הוא עוזר ליחידים, לדוגמא- העזרה לאישה האלמנה והענייה שהייתה נתונה במצוקה כלכלית קשה (פרק ד', פס' א'-ז'), וגם הסיפור בו אלישע מרפא את נעמן שר-צבא ארם מצרעתו (פרק ה', פס' א'-כז').
מהלכים אלו, שעשה אלישע, מראים לנו שבאמת אכפת לו מכל אדם ואדם באופן אישי, ואפשר להסיק מזה שהוא היה אדם מאוד רחמן, רגיש, אכפתי, טוב-לב ואנושי. אלישע עשה גם ניסים רבים שעזרו לעם, למשל- שהוא מחייה ילד (ד, ל'-לז'), שהוא מרפא את מי יריחו (ב, יט'-כב'), שהוא מבריא נזיר (ד, לח'-מא'), שהוא מביא את "לחם הביכורים" (ד, מב'-מ') ועוד הרבה…
אלישע אכן היה צדיק ואדם טוב, דמות חיובית בעלת דרך הנהגה מיוחדת.

צ\'אט
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
 • ד
  גכגכ
  29 September 2020
 • דן ביקלס
  @sagi_amram
  29 September 2020
Your Shout