פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

אזרחות

מדינה ומשטר – לא גמור

הגדרת המושג מדינה

מדינה היא אירגון חברתי, חברה שלמה.
חברה שלמה – עונה על 4 הצרכים הבסיסיים שהם:
1. צורך ביולוגי.
2. צורך כלכלי.
3. צורך ערכי.
4. צורך פוליטי.

מדינה לא יכולה להתקיים ללא הדברים הללו –
1. ארגון חברתי.
2. תובע ומפעיל שלטון, שלו קימת אוטריטה (מערכת מוסרית) הוא בעצם מערכת של סמכויות הניתנת לקבוצה מסוימת באוכלוסיה, ששואפת לבסיס מוסרי מצד הנשלטים.
3. אוכלסיה קבועה.
4.טריטוריה, חשובה לאוצרות טבע, ולשטחים טוטרילים בזמן מלחמה.
5. מניעת שלטון מתחרה.


6. התבססות על כוח מוסרי. כל שלטון ירצה להראות בתור המוסרי והצודק ביותר.
7. כח כפיה, שמוגדר לפי משטרה של המדינה. ככל שהשלטון הוא בעל בסיס מוסרי חזק יותר יש פחות צורך להשתמש בכוח הכפיה.
8. ריבונות (סוברנטיות). פירושה סמכות עליונה ויכולתה של המדינה לשלוט בשיטחה ובאוכלסיתה. ריבונות היא הסכמתה של האוכלסיה לקבל עליה את השילטון, ובמקרה שאין את ההסכמה, משתמש השלטון בכוח הכפיה. פירוש המושג הוא כי משטר ינסה להפעיל את כל הסמכויות במערכת תוך נסיון להמנעות מהוצרות מוקדי כוח שונים.

מדינת אמנה

ע"פ ג'והן לוק זהו מצב של זכויות טבעיות לפרט, כשנקודת המוצא היא הפרט. במדינת האמנה כל פרט מצטרף לרוב, אך ע"י כך הוא מסתכן בפגיעה בזכויתיו, ולכן הוא יחפש מדינה או חברה שבו תישמרנה זכויות היסוד שלו.… המשך לקרוא

השלטון המקומי

מבוא
השלטון המקומי אחראי על הנהלתם של האזורים השונים שבהשגחתו בתחום הצרכים של אוכלסיה מקומית.
השלטון המקומי מבוסס על השלטון המקומי בתקופת המנדט. המדינה מחולקת לאזורים מוגדרים מבחינת שטח, ועל חלקים אלה מפקחים רשויות שלטון מקומיות, שנבחרות ע"י התושבים הגרים באזור. בראש כל מחוז עומד הממונה על המחוז, שמהווה את נציגו של שר הפנים לאזור. בארץ יש כיום 210 רשויות מקומיות, כאשר 38 מהן הן עיריות יהודיות.

צורת השלטון המקומי והנהגתן
בישראל יש 3 סוגי רשויות מקומיות:
1. עירייה – שהיא הרשות הגדולה ובעלת המעמד המכובד ביותר.
2. מועצה מקומית – השניה בגודלה מבחינת התפתחותה.
3. מועצה אזורית – מקיפה בתוכה מספר ישובים כפריים.
שר הפנים הוא זה שמוסמך על הקמת עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית. השר חופשי לנהוג כהבנתו, כי אין חוקים בנושא. הוא גם רשאי לשנות את תחומיהם מתוך שיקולים תכנוניים, כלכליים וחברתיים, וכן לאחד או להפריד מועצות מקומיות או אזוריות.

השלטון המקומי: תפקידים וסמכויות
בישראל קיימת הפרדה בין שירותים ממלכתיים לבין שירותים מקומיים. פעולות השלטון בדבר חינוך, דת, תרבות ושירותי בריאות הם ממלכתיים בעוד ששירותים מקומיים כוללים את התברואה, גינון, רישוי וכו'. התפקידים המוטלים על הרשויות המקומיות בישראל הם מצומצמים יחסית למדינות מערביות אחרות.
החלוקה הזו אינה חד משמעית. אין כמעט עניינים שבהם פועלת רק הרשות… המשך לקרוא

הממשלה

מבוא
הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה. ברשותה סמכויות שהוענקו לה במפורש בחוק וגם סמכויות שניתנות לה מתוקף תפקידה, שאסור שייפגעו בחוק או שיפגעו במשטר הקונסטיטוציוני של המדינה.

מקור הסמכות – הממשלה מכהנת מכוח הכנסת
מאחר שהמשטר הוא דמוקרטי פרלמנטרי מפקחת הכנסת על הממשלה, והממשלה יכולה לקום רק על בסיס על אמונה של הכנסת. הכנסת היא לא רק הגוף המחוקק, אלא גם הגוף הקובע את הפלתה והקמתה של הממשלה.

תהליך הרכבת הממשלה וכינונה
ע"פ החוק החדש : "הממשלה" משנת 1992, ייבחר רה"מ והוא יקים ממשלה כרצונו. התושבים ייבחרו גם את רה"מ וגם את המפלגה, כל אחד בנפרד.

תהליך הרכבת הממשלה עד לכנסת ה- 13
יום לאחר היודע תוצאות הבחירות צריך הנשיא למנות את אחד מחברי הכנסת של המפלגה בעלת הכי הרבה מנדטים, ולהטיל עליו להקים ממשלה. השלבים בהקמת הממשלה הם:
1. לח"כ ניתנים 21 יום, והוא יכול לבקש הארכה של 21 יום מהנשיא.
2. אם עברה התקופה והנבחר לא הצליח להקים ממשלה מוטל התפקיד על ח"כ אחר.
3. אם גם השני לא הצליח להקים ממשלה מכריזים על מצב שבו אי אפשר להקים ממשלה. במקרה כזה יכולים חברי הכנסת מכתב ובו בקשה שח"כ מסוים ימלא את התפקיד.

תהליך הרכבת הממשלה החל מהכנסת ה- 14
רה"מ נבחר בבחירות ישירות. רה"מ יכול להיות… המשך לקרוא

מבקר המדינה

מינויו של מבקר המדינה ואי תלותו
מבקר המדינה נבחר בבחירות חשאיות אחת ל- 5 שנים, וללא יותר משתי כהונות. הוא לא תלוי בממשלה. משכורתו נקבעת ומועברת ע"י הכנסת ולא ע"י משרד האוצר, כדי שאי התלות תהיה מושלמת. הממשלה לא יכולה לפטר אותו, והכנסת היא היחידה שיכולה להדיחו. כדי למנוע אפשרות שהממשלה שמהווה רוב קואלציוני תפיל את המבקר צריכים 20 ח"כ להגיש לועדת החוק והמשפט דרישה בכתב בנידון.
גם על המבקר עצמו מוטלות הגבלות במשך תקופת כהונתו, כדי לשמור על אי תלותו:
1. אסור לו להיות חבר בכל רשות שלטונית (מרכזית או/ו מקומית).
2. אסור לו להיות חבר בהנהלה של עסק.
3. אסור לשמש בכל משרה אחרת.
4. להשתתף בכל דרך שהיא במוסד ממשלתי.
5. לקנות נכסי מדינה.
6. שלוש שנים לאחר הכהונה אסור להיות בחבר הנהלה של עסק מרוויח כסף, שהוא גוף מבוקר.

תחומי הביקורת
הגופים שעליהם מפקח המבקר מפורטים בפירוט רב כדי למנוע מצב שבו יטען גוף שהוא לא ידע שהוא צריך לעמוד לביקורת. הגופים כוללים כל מוסד ממשלתי, כל מפעל או מוסד של המדינה, כל רשות מקומית, כל גוף שהממשלה משתתפת בהנהלתם . גם ההסתדרות הכללית עומדת תחת הביקורת.
היקף הביקורת הוא רחב ביותר, וכולל את כל המשק, וכל הוצאה של המדינה. תיבדק כל הוצאה, כל דרך פעולה… המשך לקרוא

האזרחות מדינת ישראל

חוק השבות:אם אתה יהודי ועלית לארץ תקבל מיד אזרחות. חוק השבות יוצר אווירה שכל יהודי העולם מוזמנים לבוא ךישראל וישראל תקבל אותם בידיים פתוחות ולא רק יהודי אלא גם משפחתו אם הם לא יהודים החוק של שוויון בפני החוק פוגע באזרחי ותיקי שסביר להניך שנתנו מעצמם למדינה ונלחמו שווים לאנשים שעלו עכשיו. אסור ליהודי או לא יהודי שמסכן את שלום הצבור לבוא לארץ.היה מפיונר גדול שרצה לבוא לארץ מארה"ב ולא נתנו לו. מישהו קיבל מאסר על תנאי בארה"ה והחליט לעלות ארצה הוא עלה ונחתף לפני שהספיק לעטור לבג"ץ. לכן היתה בעיה אם בני הפלשמורה האם אוכלוסיית סכון לאיידס מסכנת את שלום הצבור?חוק האזרחות תפקידו לא לקבל אזרחים חדשים ללא בקורת. יש מדינות שעל לא אזרחים יש הגבלות או חוסר זכויות מסוים. למעשה אין מתאזרחים רבים בארץ שאינם יהודים מספרם אינו עולה על כמה אלפים זה מפני שהם רודפים אחרי שר הפנים עד שנמאס להם. אזרחות מקבל מי שיהודי קרוב של יהודי נולד בארץ ישב בהאו ע"י התאזרחות.התאזרחות דורשת:נמצא בא"י היה בארץ לפחות 3 שנים.זכאי לשבת בה קבע רוצה להשתקע או שכבר השתקע יודע קצת עברית ויתר על אזרחותו הקודמת או שהוחיך שהפסיק להיות מה שהיה ועכשיו ישראלי.
הבחירות לכנסת:
הבחירות לכנסת הם הזמן שבו העם יכול להראות את תמיכתו בשילטון.הן… המשך לקרוא
צ\'אט
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
 • ד
  גכגכ
  29 September 2020
 • דן ביקלס
  @sagi_amram
  29 September 2020
Your Shout