פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

כללי

שיירת יחיעם

אנדרטת שיירת יחיעם

אתר הנצחה ללוחמים, שנפלו במלחמת העצמאות בצאתם לעזרת קיבוץ יחיעם הנצור.
מקום האתר כ-300 מטר מדרום לצומת כברי, במקום שבו הטמינו הערבים מארב לשיירה של חטיבת "כרמלי", שניסתה להגיע ל ביום ט"ז באדר ב' תש"ח.
בקרב זה נפלו 47 לוחמים.
תחילתו של האתר באנדרטה גבוהה, הבנויה משלושה עמודים היוצרים צורת כוכב. בין השניים מהם נתון לוח שיש, ועליו סמל צה"ל, ועל לוח נוסף חקוקים דברים אלה: "לשם ולתהלה לפורצי הדרך ולמגינים האמיצים שריון מקום זה בדמם בחושם לשחרר את יחיעם הנצורה ביום ט' שבט תש"ח, י"ב תמוז וביום ט"ז אדר ב' תש"ח. זכרם לא ימוש לעד". מתחת לכתובת שמות 69 הנופלים, ובהם 47 הלוחמים שנפלו בט"ז באדר ב'.


האנדרטה מצויה ברחבה עגולה מאבן מסותת.
בשנות ה-60 החליטה המועצה האזורית להפוך את המקום לאתר הנצחה, שבו ישוחזר קרב השיירה. נוסף לאנדרטה כוללים מרכיבי האתר קיר זיכרון מבטון מפוסל, העולה מן הקרקע, ועליו תבליט של מפת יישובי האזור ומיקום השיירה ביום הקרב. בקיר יש מגרעת, ודרכה נשקפות עמדות הערבים בבבית הקברות המוסלמי, אשר מהן הותקפה השיירה.
בקצה הקיר קבוע לוח, ובו חקוק תיאור הקרב:
"אביב תש"ח. שבט, ט"ז באדר ב' 27.3.48. צהרים. שיירה יוצאת אל יחיעם המנותקת. אי עברי בלב אויב. תשעים לוחמים אנשי ההגנה מחטיבת "כרמלי" גדוד 21.… המשך לקרוא

טבעונות מהי

טבעונות היא אורח חיים תזונתי שבמסגרתו נמנעים הטבעונים מצריכה של מוצרים מהחי, הכוללים בשר, חלב, ביצים ודבש.
ישנם טבעונים מסיבות מוסריות וישנם טבעונים מסיבות בריאותיות.
הסיבות המוסריות לטבעונות הן ההתנגות להרג בעלי חיים למטרות מאכל, הסבל הרב שעוברות החיות בתעשיות החלב והביצים וההתנגדות להתייחסות לבעלי חיים שאל רכוש שניתן לנו כדי לנצלו.
הסיבות הבריאותיות לטבעונות הן רצון לעבור לתזונה נטולת כולסטרול, נטולת חלב (שידוע כגורם לתגובות לא נעימות בקרב יותר מחצי מאוכלוסיית העולם(!)) ועתירת פירות וירקות.

האוכל הטבעוני הוא אוכל פשוט ובסיסי. אבני היסוד הן דגנים וקטניות, שמהן מופק החלבון הדרוש לגוף. שאר החומרים החיוניים מושגים מירקות ופירות. מאכל נפוץ בתזונה הטבעונית הוא סויה, קטניה המהווה חלבון בפני עצמה, גם ללא צורך לשלבה עם דגן.

למרות יתרונותיה, הטבעונות היא תופעה חדשה יחסית במערב, ועדיין אין סטטיסטיקות לגביה. מאחר והגבול בין טבעונות לבין צמחונות הוא דק, ונחצה ע"י אנשים רבים לשני הכיוונים מדי יום, אין מידע אפילו על מספר הטבעונים, בישראל או בעולם.

ניתן להשיג מידע על טבעונות דרך עמותת "אנונימוס", העוסק בזכויות בעלי חיים, ואחת ממטרותיו היא העלאת המודעות לנושא הטבעונות בארץ.

הנעת עובדים -כלכלה

מבוא
מטרת המחקר היא לבדוק את מהות הקשר שבין הנעת עובדים לתפוקת העובד.
על מנת לבדוק את מטרת המחקר השתמשתי בשני כלים מחקריים: ראיון עם מנהל כוח אדם ושאלון לעובדי החברה. בכלים אלו השתמשתי בחברת X ישראל –
אוכלוסיית המחקר כללה 10 עובדים בתפקידים שונים: מוכרנים, פלנרים ,פקידים, מנהלי תכנון ומזכירות . ותק העובדים נע בין 2-15 שנים בחברה. הראיון נערך עם מנהל כוח אדם בחברת X.
המחקר התבסס על שתי תיאוריות תוכן – תיאוריית הצרכים של מאסלו ותיאוריית שני הגורמים של הרצברג ושלוש תיאוריות תהליך- תיאוריית ההוגנות של אדאמס, תיאוריית הציפיות של ורום ותיאוריית היעדים של לוק. תיאוריות אלו עונות על השאלה כיצד מתורגמים הצרכים של האדם למניעים ולהתנהגויות.

כלי המחקר-
השאלון מורכב משמונה סעיפים שבדקו סוגיות על פי מרכיבים שהוצגו בחלק התיאורטי.
השאלון נכתב בעילום שם ובנוי משאלות כן/לא , שאלות על פי סולם 1-4 ושאלה אחת פתוחה ( ראה נספח ).
הראיון נערך עם מנהל כוח אדם שאחראי בין היתר על ניהול התמריצים בחברה . הראיון בדק סוגיות דומות לאלו שבדק השאלון אך מנקודת מבטו של מנהל:
רוב השאלות בראיון הן שאלות פתוחות וחלקם על פי סולמות שונים .

כמו כן מניתוח הממצאים אני אסיק על אופי הנעת העובדים בחברת X, על תוכנית ההנעה ועל דרך ביצועה… המשך לקרוא

חג הפסח

1. התאריך העברי בו חל חג הפסח הוא י"ד בניסן- ערב החג , וט"ו בניסן-יום החג הראשון. ובנוסף- חג שני החל ב-כ"א בניסן- שביעי של חג . הוא היום השביעי מתחילת החג הראשון .

2. בתנ"ך עם ישראל מצווה לחוג את חג הפסח בספר שמות, פרק י"ב פסוק 27:
"ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל בְּנָגְפּוֹ את מִצְרַיִם ואת בתינו הציל…"

3. המאורע ההיסטורי בחיי עם ישראל אותו מציין חג הפסח הוא יציאת מצרים. יציאת מצרים היא היציאה מעבדות לחירות של אבותינו שהיו במצרים וברחו ממצרים למדבר.

4. ההסבר לשמו של החג- פסח הוא שאלוהים פסח על בכורותיהם של היהודים במכת הבכורות. על פי ספר שמות , פרק י"ב , פסוק 27: "ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל…".

5. שמותיהם הנוספים של החג הם חג המצות , חג החירות וחג האביב.
השמות- חג המצות וחג החירות קשורים למשמעות ההיסטורית של החג- לסיפור יציאת מצרים. ואילו השם חג האביב מתקשר למשמעות החקלאית של חג הפסח , שחל בעונת האביב ובו מתחילים את קציר התבואה הראשון הנקרא- 'קציר השעורים'.

6. ערב הפסח נקרא ליל הסדר מכון שבערב- לילה זה כולם ערוכים בצורה מסודרת ומפורטת.

7. א)… המשך לקרוא

הימים הנוראים וראש השנה – מורשת

א. הימים הנוראים וראש השנה:
1. אלו הם הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים (מ-א' תשרי עד י' בתשרי). המילה "נורא" משמעה מַפִיל אימה ופחד, או מעורר יראת כבוד.
2. ימים אלה הם ימים של חשבון נפש, ושל בקשת סליחה וכפרה בעניינים שבין אדם לחברו, לפיכך הם נקראים "עשרת ימי תשובה".
3. א. בין כסה לעשור: המילה 'כסה' מתקשרת למילה 'לכסות' והכוונה לירח, המכוסה לגמרי ביום הראשון של החודש, כמו בא' בתשרי – ראש השנה. המילה 'עשור' היא בעצם ציון של יום הכיפורים מפני שתאריכו הוא ב- י' בתשרי, כלומר העשירי בתשרי. על ]י המסורת היהודית עשרת הימים הללו- 'בין כסה לעשור' מוקדשים לחשבון נפש, לחרטה ולבקשת סליחה על מעשינו ועל התנהגותנו בשנה שחלפה, במטרה לשוב ממעשינו הרעים ולחזור למוטב.

ב. עשרת ימי תשובה: נקראים כך מפני שימים אלה הם ימים של חשבון נפש, ושל בקשת סליחה וכפרה בעניינים שבין אדם לחברו.
4. ראש השנה:
חל ב-א' בתשרי.
המצוות המרכזיות בחג הן להתפלל תפילת צדקה ותפילת גמילות חסדים ולתקוע בשופר.
מנהגי החג הם לאכול בארוחת החג ראש של דג, רימון, תפוח בדבש ועוד.
המסורת מייחסת לראש השנה 3 אירועים והם היום בו נברא העולם, יום המלכת הקב"ה למלך, ויום הדין לכל באי עולם.

ב. סליחות:
1. הסליחות הן תפילות מיוחדות… המשך לקרוא

צ\'אט
 • alon bahar
  story
  8 June 2022
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
Your Shout