פוסט: עבודה להגשה באזרחות – הקשר שבין ישראל לבין יהדות התפוצות

הקשר שבין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות חשוב ליהדות התפוצות באותה מידה שבה הוא חשוב למדינת ישראל. הסבר ונמק מדוע קשר זה חיוני. בתשובתך התבסס על החומר שלמדת, עמ’ 35-43 בספר הלימוד וכל חומר אחר שתמצא.

יחסה של מדינת ישראל לקהילות היהודיות בעולם –
ע”פ מגילת העצמאות מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי. ע”פ תפיסה זו, בכל עת שבו נמצאים יהודים בכל העולם במצוקה או בסכנה, מדינת ישראל היא זו שנחלצת לעזרתם. דוגמאות לעזרה זו שמדינת ישראל מעניקה ליהודי העולם הן העלאת יהדות מרוקו לארץ בשנת 1949, סיוע לנפגעים יהודים בפיצוץ בבית ספר בבואנוס איירס שבארגנטינה, ניסיונות חוזרים ונשנים להביא לשחרורו של ג’ונתן פולארד מן הכלא האמריקני שבו הוא יושב באשמת ריגול לטובת ישראל, הברחת יהודים ממדינות עוינות כמו סוריה ואירן, סיוע לקהילות נרדפות באירופה ובבריה”מ לשעבר וכו’.

כמו כן, מדינת ישראל דאגת להחדרת ערכים יהודיים, השפה העברית והיסטוריה של העם היהודי (כולל לימוד תנ”ך) ושל ארץ ישראל בקרב הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם.
בנוסף לכל אלה, ההיסטוריה מראה שבהעדר בית לאומי לעם היהודי, עלולים להתעורר מצבים שמסכנים את עצם קיומו של העם היהודי. דוגמאות מובהקות לכך הם השואה שהתחוללה ביהדות אירופה במלחמת העולם ה-II והאנקוויזיציה בספרד.

המסגרות המשותפות למדינת ישראל וליהדות התפוצות – מוסדות שונים הקיימים מאז תחילת המאה עוסקים בסיוע ליהדות העולם בכלל (על אף שהם מתמקדים בפעילויות בתחומי ישראל). הארגונים הללו שנתמכים ע”י מדינת ישראל עוסקים בחינוך יהודי-ציוני של יהדות התפוצות, בעידוד עלייה ובתמיכה בה, ובעזרה ליהודים שמהגרים לוא דווקא לישראל להיקלט בביתם החדש (בעיקר ההגירה היהודית לארה”ב).

מעמדה של מדינת ישראל ביחס לתפוצות –
ישנן מספר גישות באשר לפקיד אותו אמורה למלא מדינת ישראל ביחס לעם היהודי:
ישראל כמרכז העם היהודי – ירושלים עיר הקודש היא מרכז העם היהודי וצריך לתמוך במדינת ישראל ולדאוג לאינטרסים שלה על מנת שיהיה לעם היהודי בית לאומי. עם גישה זו מסכימים רוב היהודים בעולם כיום.
גישת בבל וירושלים – מתבססת על תקופת גלות בבל שבה המרכז היהודי הגדול היה בבבל ולכן זה היה מרכז הקהילה היהודית. כיום. בארה”ב ישנם כ6- מיליון יהודים ויהודי ארה”ב טוענים שהמרכז היהודי צריך להיות ארה”ב.
שלילת הציונות – מדינת ישראל איננה מרכזו של העם היהודי עד לביאת המשיח ואסור לעלות אליה או להתייחס לקיומה. בגישה זו נוקט מיעוט של פנאטים רדיקלים (נטורי קארתה).
נורמליזציה – מדינת ישראל איננה שונה מכל ארץ אחרת ויחסו של היהודי אליה לא צריך להיות שונה מיחסו של אירי-אמריקאי לאירלנד או מיחסו של איטלקי-אמריקני למולדת באיטליה.

התלות של מדינת ישראל ביהדות התפוצות –
אמנם, כפי הנראה, יש ליהדות התפוצות צורך במדינת ישראל ובהמשך קיומה, אך גם למדינת ישראל יש צורך ביהדות הגולה כשהכוונה היא בעיקר ליהודי ארה”ב שמהווים שם כוח עצום בעל משקל פוליטי כבד משקל ושפועלים למען מדינת ישראל בקביעות. העזרה שמושיטה יהדות התפוצות לארה”ב מתחלקת לשני סוגים. הראשון, תמיכה כלכלית: יהודי ארה”ב העשירים תורמים בקביעות לכל מיני ארגונים יהודיים שמעבירים את התרומות ל”ארץ הקודש”. השני, תמיכה פוליטית. ליהודי ארה”ב כזכור יש משקל פוליטי עצום בשל היותם מרוכזים במספר קטן של מדינות (ע”י כך, תמיכה של יהודים תגדיל את סיכויי המועמד לנשיאות [למשל]
לזכות בכל האלקטורים של מדינה זו) ובשל התארגנותם הקהילתית וההשפעה שיש למנהיגי הקהילה על החברים בה. ראשי הקהילות היהודיות פועלים כלובי (שדולה) למען האינטרסים של מדינת ישראל בכל מיני החלטות הקשורות למדינת ישראל שעומדות להכרעה בפני הקונגרס האמריקני.

לסיכום, אין ספק שהקשר בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות חשוב ליהדות זו ביותר אך לדעתי אם היא חשובה יותר או פחות מאשר למדינת ישראל תלוי בתפוצה בה מדובר (אין ספק שישראל יותר חשובה ליהדות רוסיה שנמצאת במצוקה כבית לאומי מאשר ליהדות ארה”ב המבוססת).