פוסט: עבודה בגיאוגרפיה – רמת חיים

שאלות
1) אילו מהמאפיינים של אורך חיים ורמת חיים משפיעים על רמת
הילודה ?

2) אילו מהמאפיינים של אורך חיים ורמת חיים משפיעים על רמת התמותה ?

תשובות

1) שיעור הילודה במדינות המתפתחות גבוה לעומת שיעור הילודה במדינות המפותחות הנמוך יחסית, הבדל זה נובע כתוצאה ממספר מאפיינים במדינות המתפתחות ובמדינות המפותחות ,המאפיינים הם : רמת ההשכלה ,מקומם ותפקידיהם של הילדים במשפחה ,מעמדן ותפקידהן של הנשים בחברה ,השפעתן של הדת והמסורת .

רמת ההשכלה

במדינות המתפתחות
רמת ההשכלה של מרבית האנשים נמוכה , למעלה ממחצית הבוגרים במדינות אלה אינם יודעים קרוא וכתוב, רוב הילדים אינם זוכים לחינוך יסודי ,שירותי החינוך ירודים ורוב התלמידים לומדים בתנאים קשים ולא נוחים -תחת כיפת השמים מבנה מאולתר .

 כתוצאה מרמת החינוך הנמוכה רוב האנשים כלל לא יודעים על אמצעים טכנולוגים ופיתוחים מדעיים ולכן אין הם יודעים גם על אמצעים למניעת הריון לעומת המדינות המפותחות שבהן השימוש באמצעים אלה הוא נרחב.
השכלת הנשים במדינות אלה נמוכה בהרבה מהשכלת הגברים במדינות אלה

במדינות המפותחות
רמת ההשכלה גבוהה .מייחסים לחינוך חשיבות מרובה ,והילדים לומדים הרבה שנים לפני שהם מתחילים לעבוד. חלק נרחב מהאנשים ממשיכים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה.
בתי הספר מצוידים בריהוט מתאים ,אמצעים המקלים על השהות בו ואמצעי עזר כגון: מחשבים, טלויזיות ספריות, מעבדות וכו…
כמו כן משאבים רבים מופנים לשם פיתוח מערכות החינוך .
בפני התושבים נפתחות הזדמנויות רבות לעבודה ולרוב הם מעדיפים לפתח ולהשקיע בעבודתם ולפתח משפחה קטנה ולהשקיע בה .

מקומם ותפקידיהם של הילדים במשפחה

במדינות המתפתחות

הילדים לומדים שנים מעטות וכבר מגיל צעיר הם מתחילים לעבודה הם מהווים כוח עבודה של המשפחה ותורמים לכלכלת המשפחה ,כשההורים מזדקנים ואינם מסוגלים עוד לעבוד הילדים עוזרים להם ודואגים לפרנסתם ,לעומת זאת ההוצאות על הילדים קטנות – דיור מזון ולבוש בסיסי.
כך יוצא שהתרומה של הילדים גדולה ואילו ההשקעה בהם קטנה וכך ככל שמספר הילדים במשפחה רב יותר גדלות הכנסותיה וסיכוי ההורים לפרנוסם בעת זקנה .
בנוסף לזאת מספר בנים רב יותר מביא כבוד למשפחה ,ומספר זכרים רב מביא עוד יותר כבוד לכן כל משפחה מביאה יותר ילדים מתוך תקוה שיהיו בינהם הרבה זכרים .
בנוסף לכך הרבה ילדים מתים בשנים הראשונות לחיהם ומכיוון שההורים רוצים הרבה ילדים והרבה ילדים מתים בשנים הראשונות אז ההורים מביאים הרבה ילדים שישארו ילדים שלא מתו.