פוסט: סיכום בתעבורה – בטיחות בתעבורה

א. עיקרון הבולטולת:

כלל הזהב של ההישרדות בכביש הוא להראות ולבלוט. כל “שחקן” במגרש התחבורתי זוכה

ליתרון אם הוא נראה על-ידי ה”שחקנים” האחרים ממרחק מירבי ככל האפשר.

רוב התאונות נגרמות במפתיע בשל אירוע פתאומי בלתי צפוי ללא יכולת בשלב זה לנקוט

בפעולת מנע הן בשל זמן התגובה הקצר וטווח מרחק בלתי מספיק.

הבולטות חשובה הן לנהג והן להולך הרגל כדי למנוע תאונה: ככל שיראו אותך טוב יותר,

יוכלו המשתמשים האחרים בדרך להתארגן ביחס אליך, לחפש דרכי מילוט, להאט, לבלום או

לפנות את הציר כדי למנוע פגיעה.

ב. עיקרון השוני ואי הסימטריות:

המשתמשים השונים בדרך, נהג רכב פרטי, נהג משאית או הולך רגל, רואים בצורה שונה את

המציאות ואת המתרחש במרחב המשותף. גם המשימה שהם מבצעים מעסיקה אותם וגוזלת את

תשומת ליבם במידה שונה.

כושרו של ילד להבין את מגבלות האחר בגילו. מתחת לגיל 10,למשל, הוא עדין לא

מסוגל לשער מראש מה יהיו תגובותיו של הנהג הבא ממול.

בפועל כל המשתמשים בדרך רואים זה את זה בעירבון מוגבל.

גובה הראייה ושדה הראייה של נהג רכב פרטי שונה משל רוכב אופנוע. שדה הראייה שלהם

מתוחם בצורה שונה.

אחד העקרונות החשובים להישרדות בכביש הוא היכול להבין את מגבלותיו של המשתמש

האחר בדרך ולזכור שאין בהכרח סימטריות בין נקודות המבט של המשתמשים השונים

ב”משחק” התחבורתי.

ג. עיקרון הספק:

המציאות התחבורתית מורכבת כל כך שחוקי התנועה והאמצעים הטכנולוגיים אינם מהווים

מכלול מושלם המספר את כל צרכי הבטיחות. לכן, הולך רגל חייב היות ספקן וחשדן, אסור

לו לסמוך בצורה עיוורת על אמצעים טכניים, שגם הם יכולים להיכשל ובמיוחד אסור לו

לסמוך על אמצעים שלא בשליטתו.

 

 

הכלים הקוגניטביים:

תפיסה, החשיבה והערכה צריכים לעזור לו להימנע מהסתכנות,

 

הנובעת מהסתמכות נרחבת מידי על תקינות המערכת הטכנית ועל התנהגות הנהג….

ד. עיקרון הפער:

עיקרון זה הוא תוצאה של כל אחד מהעקרונות הקודמים.

המשתמש בדרך צריך לשמור על מקדם בטיחות, על “תחום ספיגה” של הטעויות או אירוע

חריג.

“תחום ספיגה” של טעויות מתבטא בטווח המרחק בין כלי רכב, פער הזמן המינימאלי לפני

השתלבות בזרם התנועה, בהתחלת פעולות בלימה לפני גבולות הביצוע של הרכב ובהמתנה

לפינוי הצומת לפני חצייה.

כדי להימנע ממצבים גבוליים, יש לבלוט, להראות,לזהות שוני ולהיות ספקן ולכן יש להתייחס

לסביבה הכוללת.

המשתמש בדרך צריך ליצור מרווח פעולה לטעויות של המשתמשים האחרים בדרך על ידי

 

 

שמירה של פער מרחק, פער זמן בהתאם לנסיבות המשתנות.