פוסט: סיכום בחשמל

סיכום בחשמל

משולשים ישרי זווית :
מתוך מדידות ניסיוניות מצאו קשר בין
הצלע שמול הזווית ליתר : סינוס אלפא = הניצב שמול חלקי היתר.
קוסינוס אלפא = הצלע שליד חלקי היתר .
טנגנס = הצלע שמול חלקי הצלע שליד .
מהות זרם חילופין :
הגדרה: זרם שכיוונו ועצמתו משתנים עם הזמן .
מתח חילופין נועד לפתור את בעיית העברת אנרגיה למרחק , ע”י מכשיר
הנקרא שנאי שתפקידו להקטיןלהגדיל את המתח ,
המכונה החשמלית :
חוק פרדיי אומר מתח מושרה במוליך תלוי בשינוי השטף הגנטי{מספר קווי הכוח שהמוליך חוצה } בזמן השינוי ובמספר הכריכות .
יש לציין כאשר מוליך חוצה את קווי הכוח בזווית 90 מעלות המתח המושרה יהיה מקסימלי וכאשר המוליך נע בין קווי הכוח{במקביל} המתח
המושרה בו יהיה 0 ,
כלל הבורג : כדי למצוא את כיוון הכא”מ המושרה במוליך אנו משתמשים בכלל יד ימין או כלל הבורג : שים את כף ידך בתוך השדה המגנטי

כך שכיוני הכוח יכנסו לתוך הכף {פונה לכיוון הקוטב הצפוני } האגודל מראה את כיוון תנועת המוליך האצבעות מראות על כיוון הכא”מ המושרה .
מגנטיות :
אם נפנה שני קטבים זהים הם ידחו אחד את השני מסביב למגנט יש שדה מגנטי ככל שנרחיק את המגנטים זה מזה כך ההשפעה בניהם תהיה קטנה .
אם נסיעה תיל בתוך שדה מגנטי נצור כא”מ את כיוון הכוח קובעים לפי חוק יד ימין .
חוק לנץ :זרם מושרה בתיל כתוצאה מהשראה אלקטרומגנטית יוצר כוח שמגמתו הפוכה למגמת הכוח שיצר אותו , אפשר להניע את התיל לפי פרדיי הכא”מ המושרה תלוי הקווי הכוח שהתיל חותך אם נחבר סליל למקור מתח ישר יזרום זרם דרך הסליל .
כריכה בשדה מגנטי: כאשר מכניסים כריכה לשדה מגנטי ומניעים אותה בצורה סיבובית אז צלעותיה חוצים את קווי הכוח , כאשר הצלעות חוצות את קווי הכוח ב 90 מעלות הכא”מ המושרה במוליכים יהיה מקסימלי .
כאשר הצלעות ינועו במקביל לקווי הכוח הכא”מ בהם יהיה 0 , הכיוון של הכא”מ יהיה ע”פ כלל יד ימין .
רדיאן :
בתנועה סיבובית נוח לבטא זווית ב rad במקום במעלות ,
גודלה של הזווית ב RAD נקבע ע”י היחס שבין אורך הקשת הנשענת על הזווית לבין אורך המחוג – רדיוס .

גוף הנעה בתנועה מעגלית עובר את הדרך כאשר זוויותיו משתנות בכל רגע ורגע ולכן למען פשטות הנוסחאות נהוג לבטא את הזוויות ב RAD .
מושגים בז”ח:
1. מחזור – תופעה החלה לפרק זמן T חולף מרגע שהכא”מ מתחיל לעלות לאחד הכיוונים ועד שהוא שב לאותו כיוון .
תדירות – F(Hertz) את מספר המחזורים של הכא”מ החלים בשניה אחת אנו מכנים תדירות .
הנוסחה המקשרת בין התדירות והזמן היא :
חיבור רכיבים בז”ח :
1. נגד הוא רכיב פסיבי לא משנה מאיזה צד מגיעה הזרם בכל מקרה ההספק בנגד בכל מחזור יהיה כפול .
כאשר מחברים נגד בז”ח המתח והזרם נמצאים באותו מופע המשמעות שהמתח והזרם באותו פזה .
2. סליל הוא מוליך מבודד המלופף בצורת קפיץ על חומק כלשהוא או ללא גרעין כאשר מחברים סליל במעגל זרם ישר ונניח שההתנגדות במוליך זניחה הרי שבמעגל יזרום זרם השואף לאינסוף ע”פ חוק לנץ הכא”מ הנוצר בסליל מיצר מתח שמתנגד לתופעה שיצרה אותו ולכן ברגע השינוי אין זרם במעגל , במילים אחרות חל פיגור של הזרם אחרי המתח בזווית של 90 מעלות . כאשר מחברים סליל במעגל שבו המתח משתנה והסליל אינו אידיאלי הסליל יוצר התנגדות הסליל למעבר ז”ח נקרא היגב .
3. קבל במעגל ז”ח – הקבל הוא רכיב חשמלי המורכב משני לוחות שבניהם חומר בידוד הנקרא חומר דיאלקטרי תפקידו של הקבל לאגור מטענים כאשר מחברים אותו למקור מתח ולפרוק אותם כאשר מחברים לצרכן . כאשר מחברים קבל למקור מתח ישר הקבל נטען בצורה מערכית , כאשר אנו סוגרים את המפסק המתח על הקבל אפס . כל מתח המקור נופל על הנגד ולכן הזרם במעגל מקסימלי . הזרם מקדים את המתח בזווית של 90 מעלות .
התנגדות כללית של מעגל ז”ח הכוללת נגד קבל סליל וצריפוהין נקראת עכבת
צורות הצגה של מספרים מרוכבים :
פולרי – כוח + זווית
קרטזי – התנגדות(ל ציר הX[נגד])+ השראותקבלות(J [סליל,קבל]).
פעולות חשבון במספרים מרוכבים :
פעולות כפל : מכפילים כוחות ומחברים זוויות
פעולות חילוק : מחלקים כוחות ומחסרים זוויות
פעולות חיבור וחיסור : מצמצמים את J ו X .