פוסט: סוגי משפטים

משפט מורכב
משפט שמורכב משני איברים שביניהם פסיק ומילת קישור הנקראת מילת שחבור. בין שני המשפטים קיים קשר של שאלה ותשובה. במשפט מורכב ניתן להחליף בין האברים.
מזהים את המשפט לפי הפסיק שלאחריו מילת שעבוד ולפי המבנה של שאלה ותשובה. בין סוגי מילות השעבוד ישנם צירופיי הש…, ה’ שהופכת לש’, מילות שאלה ועוד כמה מילים קצרות (אם, גם אם…).

זמן: ההצגה תתחיל, כשהקהל יתיישב באולם.

תנאי: אם אלמד קשה, אעלה להקבצה א’.

לוואי: הכלב, שנשך אותי אתמול, הורחק מבעליו.

אופן: אבצע את התוכנית, כפי שתוכננה.

סיבה: לא הגעתי לבית הספר, מפני שהייתי חולה מאד.

תכלית: מוטב לעשות זאת כעת, כדי שלא נהיה בלחץ אחר כך.

וויתור: הלכתי הביתה, אף על פי שהיה גשום בחוץ.

מושא: המנהלת טוענת, שרמת האלימות בבית הספר עולה כל שנה.

משפט מחובר
משפט מחובר הוא משפט שיש בו שני איברים. בין שני האיברים יבוא תמיד פסיק ומילת חיבור, שמציינת קשר של סיבה ותוצאה, וויתור, ניגוד או הוספה.
סמני הזיהוי של משפט זה הם פסיק ולאחר מכן מילת חיבור.

ירדו גשמים רבים, לכן הטיול השנתי נדחה.

יוסי משקיע המון בלימודיו, למרות זאת הוא ממשיך להיכשל.

מור היא חברה טובה שלי, אולם היא לא יכלה להגיע לטקס הסיום.

יוסי לא הגיע למסיבה, גם רינת לא הופיעה.

משפט כולל
משפט שיש בו יותר ממילה אחת בעלת אותו תפקיד תחבירי.
מזהים את המשפט לפי ו’ החיבור, הצרוף “לא ואלא”, תמורה כוללת שבאה לידי ביטוי בנקודתיים במשפט והמילה או שמסמלת ברירה.

נו כולל נש ת.מקום ת.זמן
עומרי ורוני הלכו לקניון אתמול.

נו נש ת.מקום נש ת.מקום
אני לא אלך למסיבה, אלא אשאר בבית.

נו נש מושא ל תמורה כוללת
אני מעוניינת במגמות הבאות: תעשייה וניהול, כיתת מדעים ואומנות.

נו ל ל ל אוגד נש כולל
שעת הלימודים האחרונה מחר תהיה אנגלית או ערבית.

משפט סתמי
משפט שהפועל שלו בעל גוף אינו ברור.

מעכבים את הטיול בגלל תנאי מזג האוויר.

דרשו מג’ני להביא אישור הורים בשל אי הגעתה לסיור.

אתמול חיברו לי את המחשב החדש בחדר.

קנסו את המוכרים בגלל הפקעת מחירים מוגזמת.

משפט פשוט
ההבדל בין המשפט הפועלי לשמני הוא, שבמשפט הפועלי נמצא פועל ואילו בשמני לא.

משפט פעלי
משפט שיש בו פועל מפורש.

ת.זמן נש נו
בפסח לא יתקיימו חוגים.

נו נשמו מושא תמורה
הייתי צריכה לקרא את הספר “רוץ ילד רוץ”

נו נש ת.זמן ת. מקום ל
התחרות נערכה אתמול במגרש הבית ספרי.

שמני

נו אוגד נש ל
רגיל: הבוחן היה קשה מאד.

נש נו ל ל
השלישייה( ישאיןהיה): יש בוחן במורשת היום.

נש נו ת.אופן מושא ת.זמן
אסור לעשן: מומלץ לשתות הרבה מים בקיץ.

נו נש ל
לכובע שלי: בקלסר דפים רבים.