פוסט: ניתוח שיר-לכל אחד יש/ליאור נרקיס

שם השיר: לכל אחד יש

לְכֹל אֵחַד יֵש אֵת הַאָחַת שֵלוֹ
שְתִסְגוֹר אִיתו מַעָגַל
לְכֹל אָחַת יְש אֵת הַאֵחַד שֵלַה
שֵיָבוֹא וְיִפוֹל בַגוֹרָל
כְמוֹ בֱגֵד לֵגֻוף כְמוֹ אָוִיר לִנְשִימַה
וּבְתוֹך הַטֵרוּף הֵם מוֹצְאִים נֵחָמַה.

פזמון:
וְאַת – הַנֵשָמַה הַמֵתוּקָה שֵלִי
הַיֵחִידָה שְמַדְלִיקָה אוֹתִי
וְאִיתַך – אַנִי כׂל הַעוֹלָם
וְאִיתַך – אַנִי כׂל הַיֵקֻוּם
בִלְעַדָײֲך – אַנִי חֲצִי בֵן-אָדַם
בִלְעַדָײֲך – אַנִי בֵעֱצֵם כְלֻוֹם

לְכֹל אֵחַד יֵש אֵת הַחָלוֹם שֵלוֹ
שְנִידְמֵה וְהִנֵה הוּא קַרֵב
לְכֹל אָחַת יְש אֵת הַחָלוֹם שֵלַה
שֵיָבוֹא וְיַסְעִיר אֵת הַלֵב
כְמוֹ מָיִם לַצֲמֵא וְלַיֵיאוּש – הַתִקְװָה
ובֵיָם שֵל קְרִירוּת יֵש לַהֵם אַהָבַה

פזמון: X2
וְאַת – הַנֵשָמַה הַמֵתוּקָה שֵלִי
הַיֵחִידָה שְמַדְלִיקָה אוֹתִי
וְאִיתַך – אַנִי כׂל הַעוֹלָם
ואִיתַך – אַנִי כׂל הַיֵקֻוּם
בִלְעַדָײֲך – אַנִי חֲצִי בֵן-אָדַם
בִלְעַדָײֲך – אַנִי בֵעֱצֵם כְלֻוֹם

ת.ז לשיר:

מחבר המילים: עוזי חיטמן
מחבר המנגינה: שלומי שבת
מעבד: תמיר צור ושלומי שבת
מבצע: דואט של שלומי שבת וליאור נרקיס
שנת הוצאה: נובמבר 1999
אלבום: “רק איתך” – ליאור נרקיס
נושא השיר:

הדובר בשיר מספר לאישה אותה הוא אוהב עד כמה הוא אוהב אותה
ועד כמה הוא אינו יכול לחיות בלעדיה כי היא חלק ממנו
ובשבילו היא הכל.

ציטוטים מהשיר:
הרגשות של הדובר בשיר כלפי האישה אליה הוא מדבר בשיר:

1. “ואת-הנשמה המתוקה שלי
היחידה שמדליקה אותי”

2. “ואתך-אני כל העולם”
3. “ואתך-אני כל היקום”

4. “בלעדייך- אני חצי בנאדם”
5. “בלעדייך-אני בעצם כלום”

אני אוהבת את המנגינה של השיר-היא מרגיע, שקטה ורומנטית.
אני גם אוהבת את המילים של השיר- מלאות רגש, רומנטיות, מילים של גבר המתאר
את אהבתו כלפי אהובת ליבו -מילים שכל אישה או בחורה היו שמחות ורוצות
לשמוע מהגבר אותו הן אוהבות.
סוג השיר:
זהו שיר לירי (שיר שמובע בו רגש ודמיון מנקודת ראותו של המשורר, הדובר בשיר או
המשורר פונים למישהו, כביכול.
· בשיר זה הדובר בשיר מביע את רגשותיו כלפי אהובתו,
· בשיר זה הדובר פונה כביכול למשהי שהוא אוהב.
· כמו כן בשיר זה ישנו דמיון (מטאפורות,דימויים)
לדוגמא:
1. דימוי- “כמו בגד לגוף כמו אויר לנשימה” – המשורר משווה את האהבה בין
הגבר והאישה לדברים שקשורים אחד לשני בחיי היומיום (בגדים-גוף, אויר-נשימה)
2. הפזמון של השיר:
“ואת-הנשמה המתוקה שלי
היחידה שמדליקה אותי
ואתך-אני כל העולם
ואתך-אני כל היקום
בלעדייך- אני חצי בנאדם
בלעדייך-אני בעצם כלום”
בשורות אלו מביע הדובר בשיר את רגשותיו כלפי האישה אותה הוא אוהב; הוא אומר לה שבלעדיה הוא לא יכול לחיות (“נשמה”= ללא נשמה גוף האדם לא יכול להתקיים).
המוען והנמען בשיר:
מוען (הדובר בשיר)- הדובר בשיר – הגבר “המאוהב”
נמען (מי שהדובר בשיר פונה אליו) – האישה אותה המוען (הדובר בשיר) אוהב,
אליה הוא מדבר.
· השיר הוא מונולוג- שיחת יחיד, מדבר עבור-עצמו.
המוען מדבר אל אהובתו ומביע את רגשותיו והערצתו כלפיה (אך היא אינה עונה לו ואינה מחזירה לו מילות אהבה בשיר).
מבנה השיר:
תקבולת- הקבלה, דמיון השוואה, התאמה, סוג של חזרה.
תקבולות ניגודיות: (מילים בעלות משמעות הפוכה)
1. אחד-אחת , שלו-שלה – זכר-נקבה
2. אתך-בלעדייך – ביחד-לבד
3. ייאוש- תקווה – אובדן תקווה, אובדן אמונה-אי ייאוש, אמונה.
4. קרירות-אהבה – אדישות, חוסר לבביות- רגש המעניק חום, אכפתיות.
5. כל-חצי – בשלמות, במלואו – חלק ממשהו.
תקבולות נרדפות: (מילים בעלי אותה משמעות)
1. עולם-יקום – נצח, עד אינסוף, תבל
2. קרב-יבוא – העתיד להיות.
3. מים-ים – ים הוא מקור מים גדול.
4. מדליק-מסעיר – מלהיט, מלהיב, מרגש, “מוציא מהכלים”
5. לב-אהבה – הלב הוא “מרכז הרגש” ואהבה היא רגש.
חזרות של מילים בשיר:
1. “לכל אחד יש את…” – חוזר על עצמו פעמיים בבית הראשון והשני בשורה הראשונה.
2. “לכל אחת יש את…” – חוזר על עצמו פעמיים בבית הראשון והשני בשורה השלישית.
3. “שלו” – חוזרת על עצמה פעמיים בבית הראשון והשני בסוף השורה הראשונה.
4. “שלה”- חוזרת על עצמה פעמיים בבית הראשון והשני בסוף השורה השניה.
5. “שיבוא” – חוזרת על עצמה פעמיים בבית הראשון והשני בשורה הרביעית בהתחלה.
6. “יש” – חוזרת על עצמה חמש פעמים בבית הראשון הראשונה בשורה הראשונה, והשלישית ובבית השני בשורה הראשונה, השלישית והשישית .
7. “ואתך” – חוזרת על עצמה פעמיים בבית של הפזמון, בשורה השלישית והרביעית.
8. “אני” – חוזרת על עצמה ארבע פעמים בבית של הפזמון, בשורה השלישית,הרביעית, החמישית והשישית.
9. “בלעדייך” – חוזרת על עצמה פעמיים בבית של הפזמון, בשורה החמישית והשישית.
10. “כל” – חוזרת על עצמה פעמיים בבית של הפזמון, בשורה השלישית והרביעית.
11. “כמו” – חוזרת על עצמה שלוש פעמים- פעמיים בבית הראשון בשורה החמישית ופעם אחת בבית השני בשורה החמישית.
12. “חלום”- חוזרת על עצמה פעמיים בבית השני בסוף השורה הראשונה והשלישית.
פסיחה- מעבר ישיר, בלא עצירה מצלע לצלע, מטור לטור, משורה לשורה; רצף רעיוני של שתי שורות או יותר נגד נטיית הקורא להיעצר, באופן טבעי, בסופי השורות.
לדוגמא:
בבית הראשון:
1. סוף שורה ראשונה המילה “שלו”, ותחילת השורה שנייה המילה: “שתסגור”.
2. סוף שורה שלישית המילה: “שלה”, ותחילת השורה הרביעית המילה: “שיבוא”
3. סוף שורה חמישית המילה: “לנשימה”, ותחילת השורה השישית המילה: “ובתוך”
בבית השני:
4. סוף שורה ראשונה המילה “שלו”, ותחילת השורה שנייה המילה: “שנדמה”.
6. סוף שורה שלישית המילה: “שלה”, ותחילת השורה הרביעית המילה: “שיבוא”
7. סוף שורה חמישית המילה: “לייאוש-התקווה”, ותחילת השורה השישית המילה: “ובים”.
בבית של הפזמון:
8. סוף שורה שנייה המילה: “אותי”, ותחילת השורה השלישית המילה: “ואתך”.
9. סוף שורה הרביעית המילה: “העולם”, ותחילת השורה החמישית המילה: “ואתך”.

כותרת: קצרה-“לכל אחד יש” (שלוש מילים)
מס’ בתים: שני בתים ושלושה פזמונים.
סימטרייה בשיר: שורות קצרות- שש שורות בכל בית וכמו כן בפזמון. השורות בבית הראשון והשני נראות סימטריות באורכן.
סגנון הלשון בשיר:

מטאפורות- חיבור של שני מילים או ניבים למשמעות חדשה, אחרת.
דוגמאות מהשיר:
1.”ים של קרירות” – העולם, מקום המלא בשנאה, קנאה, אדישות.
2.”שיבוא ויסעיר את הלב” – התאהבות גדולה, יגרום לסערת רגשות בלתי נשלטת.
3.”הנשמה המתוקה שלי” – כינויי חיבה, כאשר הדובר בשיר קורא לאהובתו “נשמה” (=רוח חיים, ללא הנשמה האדם לא חיי) אז הוא מתכוון לומר לה שבלעדיה הוא לא יכול לחיות. וכאשר הוא אומר לה “מתוקה” הוא מתכוון לומר לה שטוב לו וכייף לו איתה.
4.”שיבוא ויפול בגורל” – הפיכה לחלק ממציאות משותפת עם בן או בת הזוג.
5.”שתסגור איתו מעגל” – התמסדות, השלמת מחזור פעילות, החלטה על בניית עתיד משותף (חתונה, חיים משותפים, צאצאים ועוד…).
6.”בלעדייך- אני חצי בנאדם” – מרגיש כאילו חסר לו חלק בגוף, לא יציב, שברון לב.
7.”היחידה שמדליקה אותי” – מגרה, מעוררת, מלהיבה.
דימויים- המחשה (תכונה, פעולה, מראה…), השוואה בין שני דברים מתחומים שונים.
לדוגמא:
1.”כמו בגד לגוף כמו אויר לנשימה” – המשורר משווה את האהבה בין
הגבר והאישה לדברים שקשורים אחד לשני בחיי היומיום (בגדים-גוף, אויר-נשימה)
2.”כמו מים לצמא, ולייאוש-התקווה” – המשורר משווה בין דברים חומריים ורוחניים בחיים שזקוקים אחד לשני (בנאדם צמא זקוק למים או כאשר מישהו נואש אז הוא זקוק לתקווה- הרגש שאותו אדם מרגיש כאשר הוא מקבל את מה שהיה זקוק לו), לבין האדם שזקוק לחלומות שלו והרגש שהוא מרגיש כאשר הם עומדים להתגשם או מתגשמים.
האנשה- ייחוס מידות אנושיות לחיות ולדוממים.
*בשיר הנ”ל לא קיימת האנשה.
מוטיב- מילה/ביטוי/רעיון/תבנית שחוזרים על עצמם כמה פעמים במשך השיר ויש להם משמעות/השפעה כלשהי על תוכנו.
לדוגמא:
1. “לכל אחד/אחת יש את האחד/אחת שלו/שלה” – התוכן בשיר סובב סביב הנושא שלכל אחד/אחת יש מישהו או מישהי שאיתה/איתו הם היו רוצים לבלות את שארית חייהם (לבנות חיים משותפים,להתמסד…) שהוא/היא משלימים אותם, “הגורם לחיים הטובים”.
ואף בבית השני של השיר אותו אחד/אחת הם כמו חלום- “מושלם” , שאיתו יהיו לה/לו חיים “מושלמים”.
2. “ואתך – אני כל…” – בעזרת מילים אלו הדובר בשיר “מעצים” ומדגיש את גודל ועוצמת אהבתו כלפי אהובתו.
3. “בלעדייך – אני..” – בעזרת מילים אלו הדובר בשיר אומר שבלי האישה אותה הוא אוהב הוא “לא קיים”.
סמל- משהו העומד במקום משהוא אחר.
מילה/ניב/שם של אדם/מקום/מוצג/בעל-חיים/עץ וכדומה שיש לו משמעות עצמית משלו אך הוא גם מביע רעיון מסוים (מציג או ממחיש משהו אחר).
לדוגמא:
1.”מעגל”- מצד אחד מעגל הוא טבעת, לולאה, גלגל אך בשיר הוא משמש כמחזוריות בחיים, ביסוס והתחייבות לקשר (כשמישהו מתחייב לקשר הוא “סוגר מעגל”, מתמסד)
2. “חלום”- מצד אחד חלום הוא הזיה, חיזיון, דמיון וכו’. אך בשיר החלום מתבטא כרצון עז, כשאיפה וכהשתוקקות לאחד/האחת ה”מושלמ/ת”.
3. “ים” – מצד אחד ים הוא מקווה מים, מקור מים גדול ואילו בשיר הכוונה במילה מים היא: שפע, הרבה, כמות גדולה (של קרירות) וכו’.
4. “עולם” , “יקום” – מצד אחד הפרוש של המילה עולם והמילה יקום היא: כדור-הארץ, אנושות, תבל, כלל בני האדם ואילו בשיר מילים אלו מציינות: שלמות, נצחיות, בעל עוצמה.
ארמז- ציטוט או פתגם הבא בד”כ ממקורות ראשיים בספרות (כמו: התנ”ך, התורה שבע”פ וספרי התפילה), הוא יכולה להופיע בשיר בדיוק כמו במקור או עם שינוי של מילים או עם חלק מהן.
· בשיר הנ”ל לא מופיעים ארמזים.

אמצעים מוזיקליים:
זהו שיר מזרחי- המנגינה אופיינית לשירי המזרח:
מנגינה שקטה, רגוע, רומנטית, איטית.
קולות רקע:
· זמר ליווי
· כלי נגינה: אורגן, גיטרות, בס, תופים, כינור.
אמצעים אומנותיים:
מצלול- אותיות בולטות בשיר, בזמן הקראת השיר הן נשמעות הכי הרבה פעמים.
המצלול הוא אמצעי השירה הבסיסי ביותר מכיוון שהוא ממלא את השיר חיים ותחושת פיוט.
· האות “ל”- חוזרת על עצמה 32 פעמים במשך השיר.
בבית הראשון-האות “ל” חוזרת על עצמה אחת-עשרה פעמים:
לכל(X2)-שלו-מעגל-שלה-ויפול-בגורל-לגוף-לנשימה.
בבית השני- האות “ל” חוזרת על עצמה שלוש-עשרה פעמים:
לכל(X2)-החלום(X2)-שלו-שלה-הלב-לצמא-ולייאוש-של-להם
בפזמון- האות “ל” חוזרת על עצמה שמונה פעמים:
שלי-שמדליקה-כל(X2)-העולם-בלעדייך(X2)-כלום
· האות “ו” – חוזרת על עצמה 37 פעמים במשך השיר.
בבית הראשון-האות “ו” חוזרת על עצמה חמש-עשרה פעמים:
שלו-שתסגור-איתו-שיבוא-ויפול-בגורל-כמו(X2)-לגוף-אויר-ובתוך-הטרוף-מוצאים
בבית השני- האות “ו” חוזרת על עצמה ארבע-עשרה פעמים:
החלום(X2)-שלו-והנה-הוא-שיבוא-ויסעיר-כמו-ולייאוש-התקווה-ובים-קרירות
בפזמון- האות “ו” חוזרת על עצמה שמונה פעמים:
ואת-המתוקה-אותי-ואיתך(X2)-העולם-היקום-כלום
· האות “ש” – חוזרת על עצמה 19 פעמים במשך השיר.
בבית הראשון-האות “ש” חוזרת על עצמה שבע פעמים:
יש(X2)-שלו-שתסגור-שלה-שיבוא-לנשימה
בבית השני- האות “ש” חוזרת על עצמה תשע פעמים:
יש(X3)- שלו-שנדמה-שלה-שיבוא-ולייאוש-של
בפזמון- האות “ש” חוזרת על עצמה שלוש פעמים:
הנשמה-שלי-שמדליקה

אונומטופיאה- מילה שצליליה או חלק מהם מסמנים בקירוב את משמעותה.
דוגמאות:
1.המילה “קרירות”- מילה זו “מחקה” וממחישה את הקולות והרעשים שבני-אדם עושים בזמן שקר להם – “ררררררררררר”
2. המילה “מדליקה” – להדליק, כאשר מדליקים משהו (הרעש שיוצא הוא מן “קליק”/”קלק”).
4. המילה “סערה” – סערה היא רוח מאוד חזקה, סופה וכדומה.
וכאשר הרוח נושבת היא עושה מן צליל של: “ססססססססססססססססס….”
אסונאנס (חריזת-תנועה)- חריזה לא מושלמת.
1. שְתִסְגוֹר – שְנִידְמֵה
2. אָוִיר – מָיִם
3. וְלַיֵיאוּש – הַטֵרוּף
4. הַאָחַת – נֵחָמַה
5. קְרִירוּת – מוֹצְאִים
6. מַעָגַל – אַהָבַה
7. לִנְשִימַה – הַתִקְװָה
8. שֵיָבוֹא – ובֵיָם
9. שְמַדְלִיקָה – וְיַסְעִיר
10. בֵעֱצֵם – בֱגֵד
11. הַנֵשָמַה –נֵחָמַה
12. וְיִפוֹל – וְאִיתַך
13. יֵש – אֵת – הֵם
14. אֵחַד – שֵלַה

אליטרציה- מצלולית בשיר, עיצור או הברה חוזרת בהתחלת שתי מילים הנמצאות אחת אחרי השנייה שתי שורות ברצף או ברווח שורה.
1. “לְ…” – נמצא בבית הראשון ובבית השני, בתחילת השורה הראשונה והשורה השלישית. (לְכל אחד-לְכל אחת)
2. “שְ…” – נמצא בבית הראשון ובבית השני, בתחילת השורה השנייה והשורה הרביעית (בבית הראשון – שְתסגור- שְיבוא , בבית השני- שְנדמה- שְיבוא)
3. “וְ….” – נמצא בבית של הפזמון, בתחילת השורה הראשונה, השורה השלישית, והשורה הרביעית. (וְאת- וְאיתך- וְאיתך)
צימוד- חריזת שתי מילים שוות במראה ובצליל ושונות במשמעות.
*בשיר הנ”ל אין מילים המופיעות כאפיפורה.
אנאפורה- מילה או ביטוי החוזר על עצמו בשיר; שתי שורות ברצף או ברווח שורה אחת, מילה זו תופיע תמיד בתחילת המשפט.
4. המילה “לכל” – מופיע בבית הראשון ובבית השני בשיר; בשורה הראשונה ובשורה השלישית בתחילת המשפט (מילה זו מופיע ברווח שורה).
5. המילה “ואתך” – חוזרת על עצמה בבית של הפזמון; בשורה השלישית ובשורה הרביעית, בתחילת המשפט (מילה זו מופיע שתי שורות ברצף).
6. המילה “בלעדייך” – חוזרת על עצמה בבית של הפזמון; בשורה החמישית ובשורה השישית, בתחילת המשפט (מילה זו מופיע שתי שורות ברצף).
אפיפורה- מילה או ביטוי החוזרים באותה משמעות בשיר; ברציפות או עם רווח שורה, מילה זו תמיד תופיע בסוף המשפט.
*בשיר הנ”ל אין מילים המופיעות כאפיפורה.
לשון נופל על לשון- מילים הדומות בצלצולן או בשורשן, אך שונות במשמעותן.
1. מעגל-גורל
2. נשימה-נחמה
3. יקום-כלום
4. בנאדם-עולם
5. קרב-לב
6. תקווה-אהבה

עבודה יצירתית
קורות חייו של הזמר השר את השיר- ליאור נרקיס

נולד בשנת 76 בחולון כבן לחנה ודוד נרקיס וכאח שלישי אחרי שני אחיות, חווה ואסנת.
כל יום לאחר בית הספר היה ליאור עוזר לאביו במלאכת הרפתנות שלו, ומעביר את שאר שעות הפנאי שלו בנגינה על כלי נגינה שונים, כמו מנדולינה או חליל.
כבר בילדותו היה לליאור את הקול היפה, מה שהיה נותן לו את הבמה באירועים משפחתיים ובאירועים בית-ספריים.
במהלך גיל ההתבגרות (15-14) הכיר ליאור את תמיר דור שהיה קלידן מתחיל. ביחד הם החלו לנגן ולכתוב שירים וכבר בגיל 16 הוציא ליאור את אלבום בכורה שלו ” תפילת חיי”.
בעקבות הצלחת האלבום הוא הוזמן למועדוני לילה רבים בארץ, מה שגרם להוריו להתחרט על הרעיון של הפיכת בנם לזמר, מפחד של התמכרות לסמים או לשאר הרעות. ליאור נער טוב, לא השתכנע ע”י הוריו, וגם לא התפתה ע”י “הרעות במועדונים”. בצבא היה ליאור שר ומזמר בכל רחבי הארץ לחיילים, והוא היה מאוד מבקש אצל כל בסיס.(צריכה של 3 הופעות ביום!)בצבא הוא שר בעיקר שירים של זמרים אחרים, אחד הגורמים לצאת – האלבום ” חי לאהבה – אלבום החפלה” (אוסף שירים שחידש) מיד לאחר שחרורו מצה”ל .
כל דיסק שליאור מוציא בשנים האחרונות, הופך להצלחה גדולה, ומקדם אותו באהדה מצד שוחרי הזמר המזרחי. הלהיטים והשלאגרים הממש גדולים שלו היו -כמו פרפר, ילדונת, חייל של אמא, לכל אחד יש, לא נורמלי, תגידי ודוקטור.
אך הדבר הגדול ביותר שאליו הצליח להגיע ליאור, הוא להיות נציג ישראל באורוויזיון 2003 במלטה. ליאור שר שם את השיר ” מילים לאהבה “.(השיר נכתב ע”י יוסי גיספן והולחן ע”י יוני רועה)

ליאור נרקיס – המהפכה הגדולה
ליאור נרקיס הדהים את תעשיית המוסיקה הים תיכונית כשביצע מהלך ששינה את הקריירה שלו מן הקצה אל הקצה. אלבומיו הראשונים תפילת חיי והעולם כמו גלגל, ואת הוא הכוכב שיבצו אותו במסגרת זמרי שירי הדיכאון (כמו הזמר עופר לוי, למשל). הלחנים היו בעיקר טורקיים והוא הופיע במועדונים בהם שלטה המוזיקה הזו. לאחר שלושה אלבומים הוא החל לפזול לעבר קהל הפופ הים תיכוני. הוא רצה להגיע למרכז ולאט לאט הוא התקדם לעבר המטרה. לאחר מכן באו האלבומים “סימנים”,(חלק מהשירים בסגנון הישן, וחלק בסגנון המחודש) ו-“חי לאהבה” (כל האלבום הוא בסגנון החדש)שקידמו אותו לעבר השינוי. מה שהשלים את המהלך היה אלבומו המצליח רק איתך. (עם הלהיט הגדול: לכל אחד יש)
להיטיו הגדולים ביותר מהתקופה בה שר דיכאון:
כמו פרפר,
פוחדת מהסוף,
העולם כמו גלגל,
לא מאמין באהבה,
את הוא הכוכב,
והלהיט הגדול ביותר – ילדונת
תעודת זהות – ליאור נרקיס
שם מלא: ליאור נרקיס
מקום מגורים: תל אביב
אבא : דוד
אמא : חנה
תאריך לידה : 8.11.76
מזל : עקרב
מקום לידה : חולון
(זמר מוערץ : מייקל ג’קסון)