פוסט: משפטים חשובים לפיסיקה כיתות ט’

משפטים חשובים למידה:
*דלקים הם חומרים שבעט שריפתם משחררים כמות מאוד גדולה של חום.
*ערך הקלורי של המזון פירושו האנרגיה המשתחררת בבעירה האיטית של הגוף, הערך הקלורי מתייחס ליחס שבין האנרגיה המשתחררת מקילוגרם אחד של המזון שנאכל.
*ההספק משמעותו גודל הפיזיקלי = לאנרגיה המסופקת ביחידת הזמן.
*יחידת מידה משתמשים בה הרבה במכניקה היא HP כוח סוס (736W)
*יחס ישר הוא קו ישר שעובר דרך ראשית הצירים.
*משמעות השיפוע בגרף הוא היחס בין הניצב מול הזווית לניצב ליד הזווית.
T מסמל הפרש בין הערך הסופי לערך ההתחלתי.
*חום סגולי פירושו כמות החום הנדרשת לגרם אחד של חומר כדי לעלות במעלה אחת.
*כאשר גוף קולט חום הוא מתחמם ולהפך כאשר גוף פולט חום הוא מתקרר.
*כאשר שני גופים האחד חם והשני קר נוגעים זה בזה הגוף החם פולט חום ואילו הגוף הקר פולט קור עד שהם מגיעם לטמפרטורת איזון.

*יש שלוש דרכים לטעון גוף חשמלית 1)שיפשוף 2)מגע 3) הארקה.
*משפשפים גופים שהם נטרלים, אחרי השפשוף הם נטענים חשמלית, סוג המטען תלוי בסוג החומר המשפשף והמשופשף.
*כאשר נוגעים עם גוף טעון בגוף נטרלי הגוף הנטרלי יקבל חלק מהמטענים של הגוף הטעון ואז הוא יהיה טעון כמו הגוף שנגע בו.
*חשוב לדעת שאנרגיה (E) = לכמות החום(Q) .

אלקטרוסטטיקה (חלק מתורת החשמל)
גופים יכולים להיות :
*נטרלים
*טעונים מבחינה חשמלית
שיטות הטעינה של הגופים
1.שפשוף: משפשפים גופים שהם נטרלים , אחרי השפשוף הגופים טעונים חשמלי.
הטעינה החשמלית היא של שני סוגים:
*טעינה חיובית (+)
*טעינה שלילית (-)
מתברר שסוג הטעינה של גוף משופשף ניתנת על ידי סוג החומר המשופשף.
חומרים שאחרי שפשוף טעונים חיובי הם: זכוכית ו-PVC .
חומרים שאחרי שפשוף טעונים שליל הם: צילולואיד , בקליטה .
בין גופים טעונים מופיעים כוחות שהם:
*כוחות המשיכה – בין מטענים של סוגים שונים כלומר בין + ו – .
*כוחות דחיה בין + ו +.
בין – ו -.
כאשר משפשפים גוף נטרלי כדי לטעון אותו משתמשים תמיד במטלית , אם אנחנו משתמשים לוחית PVC בעזרת מטלית צמר , כידוע ה-PVC נטען חיובי.
אבל גם המטלית טעונה שלילי , כלומר בעזרת השפשוף יש הפרדת מטענים שונים.
2.מגע – כאשר נוגעים בגוף נטרלי עם גוף טעון הגוף הנטרלי יקבל חלק מהמטענים של הגוף הטעון אז הוא אחרי מגע יהיה טעון באותו סוג מטען כמו הגוף הנוגע .
3.שיטת השראה(השפעה)חשמלית.
הארקה – הקשר בין הגוף לאדמה .