פוסט: מקורות האנרגיה

מְקוֹרוֹת אֶנֶרְגְיָהחומרים או תופעות טבע, שניתן לנצלם להפקת אנרגיה. מקורות האנרגיה לשימוש האדם הם משני סוגים: מקורות אנרגיה מתכלים (מקורות שאספקתם תיגמר), ומקורות אנרגיה מתחדשים. אחת הבעיות העומדות בפני האנושות כיום היא הצורך להקטין את השימוש במקורות האנרגיה המתכלים, ולהגביר את השימוש במקורות האנרגיה המתחדשים.

מְקוֹרוֹת אֶנֶרְגְיָה מִתְחַדְשִׁיםמקורות אנרגיה, המבוססים בעיקרם על אנרגיית השמש, על אנרגיית הרוח ועל אנרגיית תנועת המים. עדיף להשתמש בהם משתי סיבות עיקריות: הם ידידותיים לסביבה והשימוש בהם אינו מזהם אותה.

מְקוֹרוֹת אֶנֶרְגְיָה מִתְכַּלִיםמשאבים טבעיים הנמצאים בכדור-הארץ, שניתן להפיק מהם אנרגיה, כגון: נפט, פחם, גז טבעי, ועוד. חומרים אלה הם מתכלים (נגמרים), ובדרך כלל, השימוש בהם מזהם את הסביבה. לכן, רצוי להימנע מהשימוש בהם ולהשתמש במקורות אנרגיה אחרים.