פוסט: מערכת השם

נוטריקון
ראשי תיבות- רמטכ”ל, ז”ל, תפוז…

שאילה מלועזית
כדי לבדוק שאילה מלועזית, בודקים איך אומרים את המילה האנגלית ואם היא אותו דבר- זה זה

הלחם בסיסים
מילה שנוצרה ע”י חיבור של 2 מילים ביחד. כמו רכבל, מדחן, מדרחוב, קרנף…
לשים לב- רק אם המילה מתפרקת לשתי מילים שלמות שיש להם משמעות זה הלחם.

בסיס+ צורן סופי
מילה שהיא שם וצורן סופי ביחד.

שורש+ משקל
מילה שאי אפשר לפרק אותה. כל המילים שאין להם שום מקום אחר אליו הן מתאימות ופעלים.

ירקן- ירק- שם+Xן (מקצועות)= בסיס + צורן סופי
רקדן- רקד- פועל= שורש+ משקל

בנאי- בנה- פועל = שורש+ משקל
ימאי- ים- שם+ Xאי (מקצועות)= סביב + צורן סופי

זיכרון- זכר- פועל= שורש+ משקל
אווירון- אויר- שם+ Xון( כלי רכב, הקטנה)= בסיס+ צורן