פוסט: מטלת ביצוע באזרחות

 

 

 

 

מטלת ביצוע באזרחות.

 

 

הטרדה מינית בקרב האוכלוסייה.

 

 

נכתב על-ידי עומר בונה,יונתן גרצקין,דניאל לוין,בר לנקרי ועמית מולק.

 

כיתה י”ב גמיש 1.

 

קריית החינוך תיכון “אורט” עפולה.

 

המורה המנחה: עדנה רוגוזינסקי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן עניינים:

 

 

 

 1. מבוא.

 

 1. סקירת ספרות:בדיקה עיונית.

 

 1. איסוף נתונים מהשטח:בדיקה מעשית.

 

 1. דיון-סיכום והסקת מסקנות.

 

 1. הצעת פיתרון.

 

 1. התוצר.

 

 1. יומנים אישיים.

 

 1. ביבליוגרפיה.

 

 1. נספחים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבוא:

 

הטרדה מינית, פירושה: התנהגות מינית שאינה רצויה לנמען ומטרידה אותו, היא אחת הבעיות שלנו בחברה, במדינה ואפילו בעולם.

 

בעבודה זו נעסוק בנושא ההטרדה המינית בקרב נשים, בין אם זה נעשה פיזית ובין אם זה נעשה לאו דווקא פיזית – אלא מילולית,מעשה נפוץ ביותר שאין המייחסים לו קלות דעת.

הסטטיסטיקה אומרת שאחת מכל שלוש נשים תוטרד מינית במובן הפיזי ואילו בקירוב כל נשים, הוטרדו או יוטרדו מינית במובן המילולי. במטלת ביצוע זו נבחן לעומק את הנושא בסביבתנו באמצעות שאלונים, איסוף המידע הדרוש ככל האפשר על החברה שלנו בסוגיה זו,לשם שנראה את מצבה בנושא הטרדות מיניות באופן הנהיר ביותר.

אחרי ניתוח המידע ניגש למציאת פתרון לבעיה, או לצמצומה ככל האפשר.

 

אנחנו רואים בהטרדה מינית מעשה שיש להתייחס אליו בכובד ראש והתופעה נטולת ריסון כיום,החברה המודרנית מכירה מקרי הטרדה מינית יותר מדי וכולנו תקווה כי הנושא ידעך מן המציאות והתקשורת.

 

 

 

 

 

 

סקירת ספרות: בדיקה עיונית.

 

על פי הכתבה של יניב קובוביץ בעיתון הארץ (1),אחת מכל שלוש נשים תותקף מינית במהלך חייה. בעוד שבאוכלוסייה הכללית דיווחו 16% מהנשים כי הותקפו מינית על ידי אדם זר, במגזרים השונים נרשמו שיעורים גבוהים

14% מהנשים היהודיות מציגות כי הותקפו מינית טרם מלאו להן 16. במרכזי הסיוע לנשים ציינו כי 30% מהפניות אליהם בשנה הן מצד מתלוננות שנפלו קורבן לעבירת מין כשהיו מתחת לגיל 12, ואולם החליטו להתלונן רק בגיל מאוחר יותר על התוקף. לדברי אותם מרכזי סיוע, מדי שנה מתקבלות במרכזים כ-40 אלף פניות, מחצית מהן דיווחו כי נפלו קורבן לאונס, לניסיון אונס או אף לאונס קבוצתי.

 

כמו,גם נתונים של אלו המתלוננות לרשויות מציגות מצג עגום של המציאות; בכתבה נוספת ע”פ עיתון הארץ של רויטל חובל (2), 62% מהתיקים בגין הטרדה מינית שטופלו בפרקליטות המדינה ב-2012 נגנזו, רובם מחוסר ראיות לפי נתוני משטרת ישראל. בשנה שעברה נפתחו 515 תיקי הטרדה מינית, עלייה של כ-40% לעומת 2011. רק שליש מתוכם- 146 תיקים- הגיעו לפרקליטות. ב-2012 הוגשו 25-כתבי אישום בלבד בגין הטרדה מינית. מתוך 216 תיקים שטופלו בפרקליטות בגין הטרדה מינית ב-2012, 135 נסגרו. מתוכם, רק 11 נסגרו בשל חוסר אשמה. 83 מתוכם נסגרו בשל חוסר ראיות ו-28 נסגרו לאחר שנמצא כי הנסיבות אינן מצדיקות העמדה לדין או מפאת חוסר עניין לציבור.

 

כמו כן,כל זאת נעשה בניגוד לחוק(3). החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח-1998, מגדיר חמישה סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר והינה עוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.

 

המעשים המוגדרים על-פי החוק בגדר הטרדה מינית:

 1. סחיטה באיומים – כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 2. מעשים מגונים – סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין הפלילי.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות (כאשר ההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות (כאשר ההתייחסויות נעשות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
 5. התייחסות (אפילו חד פעמית) מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

החוק עוסק בהרחבה בתחום ההטרדה המינית במקום העבודה, ובאחריותם של המעסיקים לפעול למניעת הטרדה מינית במקום עבודתם,שמא יהא ניצול לרעה של יחסי מרות.

החוק מטיל חובה על המדינה, כוחות הביטחון (צה”ל, משטרה, שירות בתי הסוהר) ועל המוסדות להשכלה גבוהה, לפעול למניעת הטרדה מינית במסגרת מוסדות אלו.

 

יתרה מזאת,סוגיה זו כיום מושכת תשומת לב רבה, כדוגמת (4) ניצב-משנה ידידיה סבג,קצין בכיר במשטרה חשוד כי הטריד אישה ממשפחה שכולה של שוטר. ניתן לראות כי האסון אף פוקד את הממונים לשמירה ואכיפה של שלטון החוק.

 

אך למרות המתבקש מן הדרגים הגבוהים במדינה לחינוך ולדאגה לביטחון האזרחים באשר לגופם ולרצונם,גם במספר מוסדות להשכלה גבוהה ניתן לראות את הכשלים באכיפה ובמיגור של תופעת ההטרדה המינית,שנדמה כי יוצאת מכל שליטה. בימים האחרונים (22/03/15) תואר מקרה בו מרצה באוניברסיטה העברית- הנחשבת לאחת מני הטובות במדינה- ביצע מעשים מגונים בסטודנטית (5) על פי תלונתה הראשונה של הקורבן,במהלך נסיעה לחו”ל אליה נסעו המרצה וסטודנטים במסגרת קורס אקדמי,הזמין המרצה את הסטודנטית לחדרו,שם לכאורה נגע בה ניגוד לרצונה וביצע בה מעשים מגונים. מקרה גרוטסקי זה,כפי שמציגה הקורבן,הגיע לאחר שהמרצה השמיע מספר התבטאויות מיניות בוטות ומשפילות כלפי אותה סטודנטית.

על כן,יש לראות בהטרדה מינית בעיה קשה ביותר שאין להתייחס לה בכובד ראש ולנקוט בדרכי פעולה,הן בנושא המודעות והן בנושא האכיפה.

 

הערה: פירוט ביבליוגרפי יהיה בחלק 8:ביבליוגרפיה של מטלת הביצוע.

 

 

 

 

 

איסוף נתונים מהשטח: בדיקה מעשית.

 

מודיעין

הבעיה הנחקרת – הטרדה מינית:מודעות,שכיחות ואכיפה.

 

אוכלוסייה – 30 נערות מבית-הספר תיכון “אורט”.

 

גילם של הנבדקים – 15-18.

 

מין הנבדקים – בנות.

 

הכלי המחקרי שנבחר – שאלון סגור שהועבר לעשרים בני נוער.

 

מהלך איסוף הנתונים

במסגרת מטלת הביצוע של שיעורי אזרחות חולקו 30 שאלונים ל-30 בנות נוער אקראיות מבית ספרינו. הנשאלות היו מודעות לכך שהשאלון הינו אנונימי ואף היה ביכולתן להחליט באופן עצמאי האם ברצונן לענות על השאלות או שתוכן השאלון פוגעני מדי עבורן. השאלונים הועברו בין הנערות השונות ולאחר כמן נאספו לשם ניתוח הממצאים.

 

כלי הבדיקה

לאופי עבודתנו בחרנו בשאלון-העברת השאלון עם מספר שאלות לנחקרים שנשאלים על בעיה מסוימת. את הממצאים ניתחנו. בחרנו בשאלון מפני שזה ממלא את אופי איסוף הנתונים לבדיקתנו בצורה הטובה ביותר.

כלי מחקר אחרים נפסלו מנסיבות שונות (כגון תצפית; בעזרת תצפית יהיה קושי בהבנת הבעיה מפני שברגע שמסתכלים עליה מהצד אין אפשרות לשאילת שאלות,ראיון איננו כלי מחקר מתאים מפני שלא תמיד ניתן לכמת את תשובותיו של המרואיין למימדים בדידים של מספרים, אחוזים וכדומה לכך ומפני שהנושאים הכאובים עלולים ליצור תוצאות סובייקטיביות ולא מהימנות בשל בושה ותחושת אי-נעימות של המרואיינים).

יתרונותיו העיקריים של השאלון הסגור:

 

 • מאפשר לנתח ולסכם נתונים בקלות יחסית.
 • מאפשר איסוף נתונים על אוכלוסייה רחבה יחסית תוך פרק זמן קצר,פרקטי.
 • אינו מחייב מגע ישיר בין השואל והנשאל ומגן על אנונימיות הנבדקים.
 • מאפשר התייחסות להצעות הפיתרון באופן נוח.
 • מונע דו-משמעות הנלווית מתשובות מילוליות מגוונות.

 

הצגת הממצאים:

היגדי השאלון

 

1.בני נוער מכירים את החוק בנושא הטרדה מינית.

 

2.בסביבתי ידוע לי על נשים שהוטרדו מינית (כל סוג של הטרדה).

 

3.אני נמצאת/היה לי קשר עם אדם שהטריד מינית.

 

4.חוויתי בעבר התייחסות חוזרת של אדם למיניות שלי (הערות על המראה,קיום מגע ללא הסכמה ועוד).

 

5.אם אשמע על הטרדה מינית-אתלונן על כך למשטרה.

 

6.ישנן בנות רבות שפוחדות להתלונן על הטרדה מינית מחשש להשלכות הנלוות.

 

7.אם אשמע שאדם הטריד מינית,דעתי עליו תשתנה.

 

8.ידוע לי על מקרים של ניצול יחסי מרות (סמכות על אדם) לרעה.

 

9.ברשותי עזרים להגנה עצמית מפני תקיפה מינית (תרסיס פלפל,לחצן מצוקה,שוקר ועוד).

10.ענישה נוקשה ומחמירה יותר עבור עברייני מין תפחית את מקרי ההטרדות המיניות.

 

11.סביר כי אדם שהטריד מינית בעברו,עלול להטריד בשנית.

 

12.קיום הסברה מקיפה בנושא הטרדה מינית יצמצם את מקרי ההטרדות המיניות.

 

13.יש לשקם ולטפל באדם שנתפס מטריד מינית בעבר,בשל חשש למעשיו בעתיד.

 

כמו כן,נשאלו בסוף השאלון שתי שאלות בררה של כן/לא:

 

14.הוטרדתי מינית פיזית (קיום מעשים מגונים,מגע בגופי ללא הסכמתי,הצצות בזמן שלא רציתי שיראו אותי,מקרי סחיטה בעלי רק מיני פיזי ועוד).

 

15.הוטרדתי מינית מילולית (הערות חוזרות על המראה שלי או על חלקים מיניים בגופי,קבלת הצעות בעלי אופי מיני למרות סירוב,ניצול יחסי מרות,התייחסות מבזה ביחס למיני או למיניותי).

 

ריכוז הממצאים:

היגדים מספר נבדקים אחוזים (%)
  מסכים מאד מסכים לא יודע לא מסכים לא מסכים כלל מסכים מאד מסכים לא יודע לא מסכים לא מסכים כלל
1 10 10 6 4 33.33 33.33 20 13.33 0
2 15 7 6 2 50 23.33 20 0 6.66
3 4 3 4 4 15 13.33 10 13.33 13.33 50
4 10 2 6 6 6 33.33 6.66 20 20 20
5 15 6 5 4 50 20 16.66 0 13.33
6 15 6 4 2 3 50 20 13.33 6.66 10
7 25 2 3 83.33 6.66 0 0 10
8 9 6 4 4 7 30 20 13.13 13.13 23.33
9 5 3 10 12 16.66 10 0 33.33 40
10 18 6 3 3 60 20 10 10 0
11 21 6 3 70 20 10 0 0
12 12 9 6 3 40 30 20 10 0
13 27 3 90 0 10 0 0

 

ממצאי שאלות הברירה:

היגדים מספר נבדקים אחוזים (%)
כן לא כן לא
14.הטרדה מילולית 28 2 93.33 6.66
15. הטרדה פיזית 10 20 33.33 66.66

 

התייחסות לממצאים

ההיגד הראשון– כפי שניתן לראות,חתך אוכלוסייה גדול מאוד של נערות מצהירות על עצמן ככאלו המכירות את החוק למניעת הטרדה מינית. חמישית מן הנערות הנבדקות מציגות עצמן ככאלו המכירות את הנושא אך לא טוב דיה על מנת לדעת שהן יודעות בהחלט ו-13 אחוזים לא מכירות את החוק. עובדה זו של חוסר מודעות לחוק,שנועד להגן על אזרחי המדינה בכלל ועל נשים ונערות בפרט,עלולה להיות מסוכנת במקרים בהן נשים חוות הטרדה מינית וזו מבלי שהן יודעות זאת.

ההיגד השני-עוסק בנושא היידוע על מקרים של הטרדות מיניות. כפי שניתן לראות,מעל לחצי מן הנבחנות (73%) מכירות מסביבתן האישית נשים שנקלעו להטרדה מינית. יש להזכיר שטווח הגילאים של הנבחנות הוא 15-18,נערות בגיל שכזה וכבר רובן נחשפו למקרים חיצוניים של הטרדה מינית מסביבתן שלהן. הדבר מעורר דאגה למראה האופי בו הטרדה מינית “רווחת” בחברה.

 

ההיגד השלישי– דן גם כן בנושא המודעות הממשית למקרי הטרדה מינית,כמו ההיגד השני,רק שהוא עוסק במקרים של היכרות עם אנשים שהטרידו מינית. חצי מן הנבדקות טוענות כי אינן מכירות גברים שהטרידו מינית,אך אם חלקן הן מאותם 13 אחוזים שאינן מכירות את החוק למניעת הטרדה מינית,ייתכן כי הן אכן מכירות אנשים המטרידים מינית ופשוט לא יודעות כי מה שאותו אדם עושה נחשב לעבירה על החוק.

 

ההיגד הרביעי– מטרתו הינה להציג את חתך האוכלוסייה של אלו שכבר בנערותן התוודעו ליחס מזלזל בעל אופי מיני כלפיהן. שתיים מתוך חמש נערות שנבדקו טוענות כי אכן חוו התייחסות חוזרת של אדם כלשהו למיניותן. המילה “חוזרת” מתארת את המצב העגום כיום,בו אנשים מטרידים אף נערות ויתרה מזאת-חוזרים על העוול הנעשה. כנראה חלק מן המטרידים מינית מבצעים את מעשם באמונה כי המוטרדת לא תתלונן על כך ותשתוק. לשם בדיקה של הנושא רשמנו את ההיגד החמישי.

 

ההיגד החמישי– ניתן לראות כי מספר רב מאוד של נערות (כ-70%) מצהירות כי אם ייודע להן על מקרים של הטרדה מינית שלא טופלו,הן אכן יתלוננו על כך למשטרה. 17% מן הנבדקות יתלוננו רק בנסיבות מסוימות ו-13% לא יתלוננו כלל. לדידנו,הנתון האחרון הוא די מצער,שכן זוהי חובתה של כל אדם- הן מבחינה אזרחית והן מבחינה מוסרית- לקיים את החוק ובה בעת למנוע ולמגר מקרי הטרדה מינית כלשהם. אך המסקנות מהיגד זה מבלבלות שכן ההיגד השישי מעלה סוגיה בנושא.

ההיגד השישי– כאן מוצגת דעתן של הנבדקות לגבי נערות אחרות ונשים בכלל.

למרבה האירוניה,אחוז הנערות שמאמינות כי בנות רבות פוחדות להתלונן בנוגע למקרי הטרדה מינית,הוא אותו אחוז של הנערות שמצהירות על עצמן שיתלוננו אם ישמעו על מקרי הטרדה מינית. לנבדקות ככל הנראה יש קשר לסביבה הנשית ע”י חברותיהן,קרובות משפחה,אנשים בעבודתן ועוד,כך שהן מכירות את סביבתן הנשית. אפוא,כאשר 70% מהנבדקות אומרות כי נערות לא יתלוננו על מקרי הטרדה מינית,הן אומרות את הדבר מתוך דעתן האישית וזאת בעוד שרק 13% מן הנערות הצהירו כי לא יתלוננו בוודאות (על סמך ההיגד החמישי).

 

ההיגד השביעי– מקורו של ההיגד השביעי בכך שמקרים רבים של הטרדה מינית מקבלים סקירה רחבה על-ידי התקשורת. ישנם אנשים ידועים שאף נאשמים ומורשעים בביצועי הטרדה מינית. דוגמה לכך אף מתוארת בסקירת הספרות בה מתוארים נציגי משטרה מוכרים שנאשמו בהטרדה מינית. אף אנשי בידור כדוגמת חנן גולדבלט,שהיה שחקן בסדרה “בלי סודות” לילדים והורשע בשנת 2008 בביצוע אונס ועבירות מין או הזמר אייל גולן,שהואשם בשנת 2013 בחשד לבעילה אסורה בהסכמה של קטינות בפרשת “משחקי חברה” (למרות השם המתעתע,בעילה אסורה בהסכמה מתארת גם בעילה תוך ניצול מרות וכפייה) הטרידו מינית והדבר עלול להעניק לגיטימציה לדבר. ההשפעה החברתית המתרחשת כאשר מושא הערצה כלשהו מבצע מעשה אסור ע”פ החוק עלולה להיות מסוכנת,שמא המעריצים השונים יזנחו את המוסר ויאמינו כי הטרדה מינית אינה “סיפור כזה גדול”. לשם כך בדקנו והנתונים מראים כי בקירוב ל-90% מהנבדקות טוענות כי דעתן על אדם כלשהו תשתנה כאשר ייודע להן כי הוא הטריד מינית. נתון זה מעודד ומדכא את החשש ללגיטימציה של הטרדה מינית,אולם יש לזכור כי הנבדקות בניסוי הן רק נערות ולא בדקנו האם גם דעתם של גברים תשתנה בנושא.

 

ההיגד השמיני– כפי שניתן לראות מן הנתונים,מעל למחצית מן הנבדקות מכירות מקרים של ניצול יחסי מרות לרעה. הדבר מהווה עבירה על החוק ובכל זאת,נערות רבות מכירות מקרים של ניצול יחסי מרות לרעה מסביבתן. הנתון מצער ורק מעצים את הדגש שיש לשים בנושא זה לשם צמצום מקרי ההטרדה המינית בכלל וניצול יחסי המרות בפרט.

ההיגד התשיעי– מטרתו של היגד זה היא לבדוק את מוכנות הנערות למקרים מצערים,אשר בהסתמך על ההיגדים הקודמים,עלולים לבוא. אנו מאמינים כי בשל הריבוי במקרי הטרדות מיניות,על הנערות להיעזר בציוד להגנה עצמית. יש לזכור כי ציוד שכזה יכול להציל נערות רבות מנזק פיזי ונפשי כאחד. 23% מן הנבדקות אכן נושאות עימן עזרים להגנה עצמית,אך מנגד יש 73% מן הנערות שאין ברשותן עזרים שכאלו כלל. מספר רב זה של נערות נטולות אמצעי הגנה עצמית מול המספר הרב של מקרי ההטרדות המיניות הידוע לנערות הוא מדאיג ביותר ועל כן יש לפעול גם במטרה להרחבת השימוש בעזרי הגנה עצמית בקרב נשים.

 

ההיגד העשירי– היגד זה עוסק בנושא האכיפה של החוק. ישנה סברה כי תקיפות מיניות רבות מתקיימות מאחר שהעונש שמקבלים עברייני מין לפי החלטת בתי המשפט אינו מרתיע את אותם מטרידים. לכן,שמנו דגש בנושא הענישה וראינו תוצאה די מרשימה; כשמונים אחוזים מן הנבדקות גורסות כי ענישה נוקשה יותר אכן תפחית את מקרי ההטרדות המיניות. תיאור זה מראה את אי שביעות רצונן של הנערות מן הענישה הקלה,כביכול,שלא ממצה את מרות הדין כראוי,לדעתן.

 

ההיגד האחד-עשר – היגד זה נועד לבטא את הסיכון בכך שההטרדה המינית אינה עוון חולף וכי אדם שהטריד עלול לעשות זאת לדפוס בהתנהגותו. בדקנו את דעת הנשים בנושא וניתן לראות כי 90% מן הנבדקות חושבות כי ככל הנראה,אדם שהטריד מינית בעברו ישוב לסורו ולא בהכרח ימנע מכך. הנתון מהווה דאגה,משום שהיגדים קודמים תיארו את שכיחות מקרי ההטרדה המינית,כך שאם אנשים שהטרידו מינית בעברם ולא יחדלו מלעשות זאת,תופעת ההטרדה המינית לא תצטמצם כפי שאמור להיות ועל כן יש למנוע חזרה של עברייני מין לשעבר לסורם.

 

ההיגד השנים-עשר – כאן ניסינו לראות את נוכחות ציבור הנערות בפיתרון ההטרדה המינית. החינוך וההסברה הנכונים יכולים להוביל לשינוי המיוחל בשכיחות מקרי ההטרדות המיניות ועל כן יש לשקול את העניין כפיתרון ולבדוק את נכונותו בעיני האוכלוסייה. כ-70% מן הנבדקות מאמינות כי הסברה בנושא הטרדה מינית תצמצם את מקרי ההטרדות המיניות. 20% מהנבדקות לא יודעות לבטח מה יהיו ההשלכות של קיום הסברה בנושא,ועשירית מן הציבור הנבדק (כשלוש נערות) לא רואות בהסברה פיתרון יעיל לטיפול בתופעת ההטרדה המינית.

 

ההיגד השלושה-עשר – כאן דנו בנושא המהווה שאלת המשך לזו שבהיגד 11. במידה ואכן ישנה סבירות רבה שעברייני מין לשעבר יעסקו בהטרדות מיניות גם לאחר שביצעו בעברם,אז עלינו לפעול במטרה למנוע שבהמשך חייו הוא יהווה סיכון לסביבתו. התוצאות כאן מהוות הפתעה; כ-90% מן הנשים שנבדקו מסכימות בהחלט כי יש לשקם עברייני הטרדה מינית במטרה שלא יפעל כך בהמשך חייו. 10% מן הנבדקות לא יודעות ומחשיבות את זה כ”תלוי באדם”,אנשים שונים עלולים להוביל להשלכות שונות וייתכן כי אדם זה גם ללא טיפול כלשהו החליט כי אינו רוצה להטריד שוב. בנוסף,אין שום התנגדות לרעיון זה של מתן שיקום מיוחד לאנשים שנתפסו מטרידים מינית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התייחסות לשאלות הברירה:

 

 

מסקירת הספרות ומן המבוא ראינו כי ככל הנראה כל הנשים יוטרדו מינית מילולית בהמשך חייהן. ממצאי השאלון שלפנינו הוכיחו לנו כי 93% מהנבדקות הוטרדו מינית בחייהן. אנו מזכירים כי נבדקות השאלון היו נערות בגילאי 15-18.

הדבר דומה בקירוב לכך שמתוך קבוצה של שמונה נשים,לפחות שבעה מתוכן הוטרדו מינית בצורה מילולית.

 

לפני ביצוע השאלון,בעת סקירת הספרות ראינו כי אחת מתוך שלוש נשים הוטרדה מינית בצורה פיזית. בסקר שערכנו קיבלנו את היחס הזה בדיוק. ניתן לראות כי מקור המידע שלנו אכן מהימן וכי מספר רב מדי של נשים חוו על בשרן הטרדה מינית פיזית בגיל צעיר שכזה. כמובן שבכל גיל הטרדה מינית היא דבר איום ונורא,אך כאשר מדובר בנערות שעוד לא התחילו את חייהן הבוגרים וכבר כעת הן נושאות עימן מטען כאוב של הטרדה מינית,הדבר מראה עד כמה הנושא חמור.

 

דיון – סיכום והסקת מסקנות.

בשאלון שלפנינו הצלחנו לקבל מספר נתונים בנוגע לנושאים הנוגעים בסוגיית ההטרדה המינית,הרי כמה מהם:

 1. 13% מן הנערות אינן מכירות כלל את החוק למניעת הטרדה מינית.
 2. כ-73% מן הנבדקות מכירות מקרים של הטרדה מינית מסביבתן ויתרה מזאת, 23% מן הנבדקות מכירות אנשים שהטרידו מינית.
 3. 70% מהנערות מצהירות כי אם ישמעו על מקרי הטרדה מינית,ילכו למשטרה,בעוד שכ-70% מהנערות מאמינות גם כן כי נערות אחרות לא יתלוננו למשטרה מתוך חשש של הנערות.
 4. 90% מהנערות ישנו את דעתן בנוגע לאדם מסויים,אם יסתבר כי זה הטריד בעברו ו/או מטריד מינית.
 5. ל-73% מהנערות אין עזרים להגנה עצמית מפני תקיפה מינית.
 6. 80% מהנערות מאמינות כי ענישה נוקשה יותר תצמצם את שכיחות מקרי ההטרדה המינית.
 7. 90% מן הנערות מסכימות בתוקף כי אכן יש לשקם עברייני מין לשעבר כדי שלא יפעלו בדומה לכך בעתיד.
 8. סטטיסטית,מתוך שמונה נערות בגילאי 15-18,שבעה נערות לפחות הותקפה מינית באופן מילולי
 9. סטטיסטית,אחת מכל שלוש נערות הותקפה מינית באופן פיזי.

 

מנתונים אלו ניתן להסיק כי ההטרדה המינית היא גואה ושכיחה בחיי היומיום של כולנו,אולי עד כי שכחנו שמדובר בדבר פסול שאין לעשותו.

גופה של אישה הוא רכושה ואין לייחס לה שום קונוטציה מינית או מזלזלת כאשר היא מסתייגת מכך. יש לכבד נשים ואין לאף אדם הזכות לחשוב כי הוא בכלל יכול לבצע דבר מה לשם סיפוקו,בעוד שזה יטריד אדם כלשהו. עלינו לדגול לשמירה על צלם אנוש,על כבוד האדם ועל זכותו של כל אדם לחיות לפי רצונו,כל עוד אין הדבר מזיק לסביבתו.

 

 

הצעות פתרון.

 

לאחר הסקת המסקנות בנושא זה,חשבנו על מספר פתרונות אפשריים כנגד בעיית ההטרדה המינית:

 

 1. שילוב שיעורי הגנה עצמית בתוכנית הלימודים של חינוך גופני – ניתן לשלב שיעורי הגנה עצמית כנושא שיש ללמד בשיעורי שיעורי חינוך גופני לנערות. דבר זה יעניק לאותן נערות את הידע הדרוש כדי להגן על עצמן אם יתקלו בעתות סכנה. כמו כן,הגנה עצמית גם מקנה ערכי רוגע וריכוז והדבר ייתן להן את הביטחון העצמי,שערכו רב במקרי השפלה של הטרדה מינית באופן מילולי.
 2. הוזלת מחירי עזרי הגנה לנשים – ניתן להוזיל את מחירם של מכשירי עזר להגנה מפני תקיפה (תרסיס פלפל,לחצן מצוקה,שוקר ועוד) עבור נשים. מאחורי פעולה זו עומד עיקרון השוויון; נשים מוטרדות מינית בשיעור רב פי עשרות מונים מאשר גברים המוטרדים מינית,לכן יש לקיים הבחנה במצבן ולהעניק להן נגישות יותר נוחה לעזרי הגנה עצמית. מכשירים אלו יאפשרו לנשים להתגונן במקרה של תקיפה כלשהי. פתרון זה נועד גם כדי לסייע לנשים שלא יכולות ללמוד הגנה עצמית (פתרון 1) מסיבות שונות.
 3. הגברת המודעות לנושא – ניתן להגביר את המודעות בבתי הספר לגבי החוקים במדינה למניעת הטרדה מינית בפרט ולגבי הנושא בכלל. לדעתנו,ניתן לפתור את בעיית ההטרדה המינית במדינה על-ידי חינוך הילדים מגיל צעיר להקניית ערכים כגון סובלנות,כבוד הדדי,עזרה בעת צרה ומוסר.
 4. שיקום עברייני מין – ככל הנראה,זהו הפתרון האהוד ביותר עבור החברה (רעיון זה לא זכה להתנגדות בשאלון שהפצנו,ניתן לראות בחלק 2-איסוף נתונים מהשטח). בבסיס רעיון זה ישנה חזקה כי אדם אשר הורשע כעבריין מין או כאדם שהטריד מינית,סביר כי ישוב להטריד מינית לאחר מכן. כמובן שיש למנוע דבר שכזה ככל האפשר שכן גם אם עבריין המין נתפס- בעת שישתחרר הוא יכול לשוב לסורו. לכן החלטנו כי יש לשקם אסירים ו/או אנשים בעלי רקע של הטרדה מינית;יש לדבר איתם על הנושא,ללמד אותם את גודל הצרה,לארגן קבוצות תמיכה והסברה עבורם,סיוע שיבוצע על-ידי גורמים פסיכולוגיים ועוד. דברים כאלו יכולים לשכנע אדם לחזור בו ממעשיו,לא לשוב לכך יותר ואף להשפיע על סביבתו שלא תפעל כך.

 

אנו בחרנו ליישם את פתרונות 3 ו-1. משום שלפי דעתנו פתרונות אלו הם האפקטיביים ביותר וברי הביצוע הנוח ביותר.

אנו מאמינים כי יש לעקור את הבעיה משורשיה,שהם הרי חינוך הילדים. כמו כן,ראינו כי רוב ההטרדות המיניות מתרחשות בשכבות גיל צעירות,דבר הנותן אישוש להכרחיותם של פתרונות אלו. ע”פ אידיאל זה,הנוער ידע באופן טוב יותר את חומרת הבעיה,מדוע וכיצד יש להוקיע מן היסוד את ההתנהגות שמעודדת הטרדה מינית,אך גם אם יהיו מצבי סיכון עבור נערות שונות,הן יוכלו להגן על עצמן מפני תקיפה כלשהי,הודות לכלים שנתנה לה המדינה להגן על עצמה,על כבודה ועל חייה.

 

התוצר.

 

באשר לפיתרון מספר אחד,החלטנו חברי הקבוצה לכתוב מכתב לשר החינוך של מדינת ישראל. במכתב זה אנו,כתלמידי י”ב במסגרת מטלת הביצוע באזרחות,מבקשים להוסיף לתכנית הלימודים בחינוך גופני,עבור נערות (שיעורי חינוך גופני מחולקים לנערים ולנערות והבגרות בנושא משתנה בהתאם) גם שיעורים בנושא הגנה עצמית מפני תקיפה.

 

 

המכתב:

 

 

12.4.15

לכבוד

שר החינוך,

הנדון: הטרדות מיניות בקרב החברה הישראלית.

שלום רב,

אנו תלמידי י”ב מבית-הספר אורט עפולה. במסגרת מטלת הביצוע בלימודי האזרחות,בחרנו לחקור אחר סוגיית ההטרדה המינית. תופעה זו היא,לצערנו,בעיה נפוצה בקרב החברה הישראלית ואנו מאמינים כי יש להוקיעה מן הסדר האזרחי.

במסגרת מטלת ביצוע זו,חיפשנו אחר מידע בנוגע להטרדות מיניות ולאחר מכן אף ביצענו מדגם שהורכב משאלונים,עליהם ענו נערות שונות במטרה לקבל מענה על מספר נושאים הנוגעים לענייננו. התוצאות היו עגומות ביותר;אחת מכל שלוש נערות הותקפה מינית באופן פיזי,מתוף קבוצה של שבעה נערות שמונה לפחות הותקפו מינית באופן מילולי,כ-13% מן הנערות לא מכירות כלל את החוק למניעת הטרדה מינית ועוד. יש להזכיר כי נתונים אלו הובאו מסיקור של נערות בגילאי 15-18, מה שמעיד על האופן שבו הטרדה מינית נדמית כאילו היא רווחת בחברה. לאחר סיקור זה וחשיבה לעומק למיגור הבעיה,הוצעו מספר פתרונות שנועדו להביא לאותו יעד מיוחל של צמצום היקף התופעה לאין. הפתרון שבחרנו כפתרון יעיל ביותר הוא שילוב שיעורי הגנה עצמית לתלמידות בשיעורי חינוך גופני בבית הספר.

לקיחת הפתרון ברצינות,הן בפני הפורום מחליט ההחלטות והן בפני המשתתפים בו, תביא לצמצום התופעה המהווה בעיה נפוצה. זאת מאחר שנשים,הנופלות כקורבן להטרדה מינית,יחלצו מכורח הנסיבות אליהן נקלעו באמצעות הכלים שרכשו בבית-הספר. כך יינצלו אותן נערות מהמצב אליו נכנסו לצערן. זוהי חובת המדינה להגן על אזרחיה ולכן,אנו מאמינים כי משרד החינוך ישקול ברצינות רעיון זה ויפעל למען עתיד טוב יותר ולרווחת הציבור.

נודה להתייחסותך בנושא.

 

בכבוד רב,

תלמידי י”ב

בית הספר אורט עפולה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפיתרון הבא שהצגנו הוא באשר להסברה הרחבה אשר אנחנו רוצים להעניק,במטרה להעלאת המודעות בנושא ההטרדה המינית. בשל כך,ערכנו באופן ממוחשב כרזה המתבטאת נגד הטרדה מינית ומצהירה כי אל לנשים להתמודד עם מקרים של הטרדות וכי בכוחן לעצור,להסתייג ולא להסכים- אם בכך הן חפצות. כרזה זו,מטרתה להעביר את חומרת המצב באופן ישיר וחזותי ואנו מאמינים כי הפצה של כרזה כזאת ועוד אחרות יוכלו להוביל לשינוי בדעותיהם של אנשים לגבי הנושא,לשינוי במצב העגום הרווח בחברה כיום.

הכרזה:

יומנים אישיים.

 

עומר בונה

רפלקציה ספרותית:

בעת עבודתי בסקירת הספרות שאלתי את עצמי מה אני הייתי עושה אם הייתי עד להטרדה מינית כלשהי, כמובן שהייתי מגיב על מנת להוציא את הקורבן מהסיטואציה ורמת התגובה שלי הייתה לפי סוג המקרה והיכן הוא התרחש.

הקושי המרכזי בסקירת הספרות היה לחשוב על פתרונות אפקטיביים לבעיה ולקחת את הטוב מבניהם. כשהתוודעתי למקרים מצערים שכאלו,הבנתי כי עלינו למצוא פתרון בעל יצירתיות רבה. בשביל להתגבר על קושי זה, הצענו מספר פתרונות מקוריים וביחד בחרנו את הטוב ביותר מבין שלל הפתרונות.

אכן רכשתי ידע נרחב בנושא.

 

רפלקציה כללית:

במהלך העבודה למדתי לעומק את הנושא הטרדה מינית, כיצד החברה מתייחסת לנושא ומהי תגובתנו בשגרה כלפי הסיטואציות כאלו הנ”ל.

החלק שנהניתי במהלך העבודה היה חלוקת סקרים לקהל היעד שלנו, בנות בגילאים 16-18, כאשר ניסינו לקחת בהומור את חלוקת הסקרים בכדי לאפשר לממלא הסקר להרגיש בנוח.

היה לי העונג לעבוד עם חבריי בנושא כל כך חשוב, כאשר לכל חבר יש תפקיד חשוב בעבודה שמסתמך על התפקידים האחרים של שאר חברי הקבוצה כך שזה היה בלתי אפשרי לחקור את הנושא לעומק ללא קבוצה מסודרת ורצינית. שנית,רכשתי ידע נרחב בנושא ובמיוחד על החברה בה אני חי ולא היינו מגיעים לסיום העבודה בלי תרומתו של כל חבר ובלי שיתוף הפעולה של קהל היעד.

 

יונתן גרצקין

רפלקציה ספרותית:

בכל העולם מתקיימת התופעה של הטרדות מיניות בכל המגזרים והארצות וחומרת התופעה היא מחוץ לגדר הרגיל. רוב המקרים מתרחשים במקומות העבודה ובבני – נוער.

בגלל שהתופעה כל כך רחבה בחרנו להתמקד בשכבת הגיל שלנו ובמגזר שלנו משום שזה יותר קרוב אלינו מרוב המקרים האחרים.

 

רפלקציה כללית:

במהלך העבודה למדתי הרבה דברים על הטרדות מיניות ואונס שלא הייתי מודע אליהם ויוצא דופן מביניהם היו הסטטיסטיקות המדאיגות בנוגע לאונס.

העבודה עם חבריי הייתה נחמדה מאוד והייתה שונה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל בבית ספר ואני שמח שיצא לי לעשות איתם את העבודה. אחד הקשיים שהיו לי בעבודה הוא למצוא פתרון טוב להטרדות מיניות ואונס ואני חושב שעשיתי את המיטב כדי למצוא פתרון יעיל.

 

 

דניאל לוין

רפלקציה ספרותית:

למדתי כי יש מספר רב של מקרים של הטרדה מינית וכי רובם קורים בגילאים צעירים וכמו כן במקומות עבודה.

התקשינו לבחור אילו כתבות אנו נשתמש בהם בסקירה הספרותית שלנו ולאיזו שכבת גיל אנו נכוון, בסוף החלטנו כי נכוון לשכבת הגיל שלנו משום שיהיה לנו יותר קל להשיג מידע וסטטיסטיקה.

 

רפלקציה כללית:

מהעבודה למדתי כי הרבה נשים מוטרדות מינית וכי רוב האנשים אינם מודעים לחוקים על הטרדה מינית ועל הנושא בכלל, כמו כן למדתי כי רוב ההטרדות המיניות קורות בשכבות הגיל הצעירות.

אני עסקתי בפתרון הבעיה, ניסיתי לגשת לפתרון הבעיה ממספר כיווני חשיבה כמו מעשי, כלכלי, פוליטי וכו’ בסוף הגעתי למספר פתרונות ובחרתי את הפתרון הנראה לי הכי מתאים מבחינה פרקטית ומבחינה כלכלית.

נהניתי מהעבודה אשר לימדה אותי לגבי הטרדה מינית ולגבי דברים אשר לא ידעתי לפניי כמו כן,נהניתי מהעבודה עם חברי הקבוצה שלי אשר עשו את העבודה במהירות וביעילות וכי למשך כול העבודה עבדנו ברוח צוות חברותית.

 

בר לנקרי

רפלקציה ספרותית:

במטלת הביצוע עסקנו בחיפוש אחר מידע שיעניק לנו תשתית טובה יותר לגבי העבודה,כך שנוכל להבין יותר לעומק אחר הנושא. תרנו אחר מקורות מידע והכרתי מקרים קשים ביותר,בעלי אופי כאוב. הסקירה הספרותית גרמה לי להבין את חשיבות הדבר ואת החיוניות של מטלת הביצוע.

 

רפלקציה כללית:

במהלך מטלת הביצוע הזו חקרנו אחר סוגיה שבחרנו,בעיה אזרחית. הרכבנו שאלון לאיסוף נתונים מהשטח אודות בעיה אזרחית זו והסקנו מסקנות. המסקנות שהצגנו הלמו את סקירת הספרות ואף תיארו דברים כאובים אחרים שלא נאמר מידע לגבם כלל. אני מרוצה שבחרתי בנושא זה,שכן כעת אני מבין את חשיבות הנושא ולהמשך התנהלותי כאדם וכאזרח אדאג לנהוג בחומרה כאשר אשמע על מקרי הטרדה מינית. לא אסבול בסביבתי יותר מקרים שכאלו. כמו כן,אני מרוצה מהצוות עימו הכנתי את העבודה,חלוקת התפקידים והעזרה השוטפת של המורה המנחה,עדנה רוגוזינסקי. יחד עם שיתוף הפעולה בין חברי הצוות,אני מרוצה מהיעד אליו הגענו.

 

 

 

 

 

 

עמית מולק

רפלקציה ספרותית:

הנושא שבחרנו הוא הטרדה מינית. נושא זה חשוב מאוד ואי אפשר להתעלם ממנו, נערות מוטרדות מינית בכל רחבי העולם והגיע הזמן שמשהו יעשה בנדון.

לכן בחרנו לחקור תחום זה וגם משום שזה קרוב יותר אלינו מתחומים אחרים.

 

רפלקציה כללית:

למדתי רבות מהעבודה על הטרדה מינית, בעיקר על כמות הנערות שהוטרדו מינית בגילנו.

יצירת העבודה הייתה שונה מכל דבר אחר שעשינו בבית הספר, הרגשתי שאנחנו ממש חוקרים את הנושא לעומק ואכן גיליתי תוצאות מזעזעות הקשורות להטרדה מינית בקרב נערות. במהלך כל העבודה הרשתי שאני תורם ושאני עוזר ואולי באמת אני אעזור לעשות שינוי בתחום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספחים:

 

נספח 1: כלי הבדיקה – השאלון:

 

שאלון בנושא הטרדה מינית.

 

שלום רב,

אנחנו תלמידי כיתה י”ב במסגרת מטלת הביצוע באזרחות.

לפניכם שאלון העוסק בהטרדה מינית,התייחסותכם הרצינית לשאלון תתרום רבות ותעזור לנו להציע פתרונות אפשריים.

השאלון הוא אנונימי ומיועד עבור נערות.

 

מסכים מאד מסכים לא יודע לא מסכים לא מסכים כלל
1.בני נוער מכירים את החוק בנושא הטרדה מינית
2.בסביבתי ידוע לי על נשים שהוטרדו מינית (כל סוג של הטרדה)
3.אני נמצאת/היה לי קשר עם אדם שהטריד מינית
4.חוויתי בעבר התייחסות חוזרת של אדם למיניות שלי (הערות על המראה,קיום מגע ללא הסכמה ועוד)
5.אם אשמע על הטרדה מינית-אתלונן על כך למשטרה
6.ישנן בנות רבות שפוחדות להתלונן על הטרדה מינית מחשש להשלכות הנלוות
7.אם אשמע שאדם הטריד מינית,דעתי עליו תשתנה
8.ידוע לי על מקרים של ניצול יחסי מרות (סמכות על אדם) לרעה
9.ברשותי עזרים להגנה עצמית מפני תקיפה מינית (תרסיס פלפל,לחצן מצוקה,שוקר ועוד)
10.ענישה נוקשה ומחמירה יותר עבור עברייני מין תפחית את מקרי ההטרדות המיניות
11.סביר כי אדם שהטריד מינית בעברו,עלול להטריד בשנית
12.קיום הסברה מקיפה בנושא הטרדה מינית יצמצם את מקרי ההטרדות המיניות
13.יש לשקם ולטפל באדם שנתפס מטריד מינית בעבר,בשל חשש למעשיו בעתיד

 

נא סמנו בשאלות הבאות במקום המיועד לכך :

 

כן לא
14.הוטרדתי מינית פיזית (קיום מעשים מגונים,מגע בגופי ללא הסכמתי,הצצות בזמן שלא רציתי שיראו אותי,מקרי סחיטה או איום בעלי רקע מיני ועוד)
15.הוטרדתי מינית מילולית (הערות חוזרות על המראה שלי או על חלקים מיניים בגופי,קבלת הצעות בעלי אופי מיני למרות סירוב,ניצול יחסי מרות,התייחסות מבזה ביחס למיני או למיניותי)

 

 

תודה רבה על השתתפותכן !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 2: תוצאות הבדיקה:

 

ריכוז הממצאים:

היגדים מספר נבדקים אחוזים (%)
  מסכים מאד מסכים לא יודע לא מסכים לא מסכים כלל מסכים מאד מסכים לא יודע לא מסכים לא מסכים כלל
1 10 10 6 4 33.33 33.33 20 13.33 0
2 15 7 6 2 50 23.33 20 0 6.66
3 4 3 4 4 15 13.33 10 13.33 13.33 50
4 10 2 6 6 6 33.33 6.66 20 20 20
5 15 6 5 4 50 20 16.66 0 13.33
6 15 6 4 2 3 50 20 13.33 6.66 10
7 25 2 3 83.33 6.66 0 0 10
8 9 6 4 4 7 30 20 13.13 13.13 23.33
9 5 3 10 12 16.66 10 0 33.33 40
10 18 6 3 3 60 20 10 10 0
11 21 6 3 70 20 10 0 0
12 12 9 6 3 40 30 20 10 0
13 27 3 90 0 10 0 0

 

ממצאי שאלות הברירה:

היגדים מספר נבדקים אחוזים (%)
כן לא כן לא
14.הטרדה מילולית 28 2 93.33 6.66
15. הטרדה פיזית 10 20 33.33 66.66