פוסט: מהי הכימיה – תקציר להרצאה בכיתה

הכימיה
את תורת הכימיה פיתח הכימאי הצרפתי אנטואן לווזיה שגילה את סוד הבעירה. במאה ה-18 האמינו הבריות כי כשהחומר בוער הוא פולט נוזל לא נראה המכונה פלוגיסטון, לוויזיה הוכיח בניסויו כי הבעירה אינה אלא התרכבות של החומר הבוער עם החמצן שבאויר. יתר על כן לוויזיה הכניס לכימיה שיטות שקילה מדויקות והפך אותה למדע מדויק. הוא הראה כי בעת
תהליכים כימים חומר לא אובד ולא נוצר יש מאין. משקל התוצרים בתהליך שווה למשקל המגיבים (החומרים המקוריים). במאה ה-19 החלה להתפתח התורה האטומית לפיה כל חומר בנוי ממולקולות זעירות וכל מולקולה מורכבת ממספר אטומים. את היסוד לתורה הזו הניח האנגלי ג’ון דלטון. שני אנשי מדע נוספים שתרמו תרומה מכרעת להתפתחות הכימיה במאה ה-19 היו השוודי ברצליוס והרוסי מנדלייב. ברצליוס זיהה יסודות כימים אחדים ופיתח תאוריה להסברת הקשר הכימי- הכוחות המדמידים את האטומים במולקולות זה לזה. הוא הניח את היסוד לכימיה האנליטית, והחל למדוד את המשקלים האטומיים של היסודות, כלומר- לקבוע על פי כמה כבד האטום שכל יסוד מאטום המימן, שהוא הקל ביסודות. מנדלייב מיין את כל היסודות שהיו ידועים בהזמנו לפי משקל אטומי עולה, הא מצא מחזוריות בתכונות האטומיות שלהם, הוא המציא את הטבלה (המערכה) המחזורית של היסודות וניבא בעזרתה בהצלחה את תכונותיהם של כמה יסודות שלא היו ידועות עד אז. במאה ה-19 אף נתגלה כי אטומים בתמיסה צורתם צורת יונים ונעשה שימוש בזרם החשמלי כדי להפריד תרכובות יסודותיהם- שיטה הנקראת אלקטרוליזה. פותחה שיטת הספקטרוסקופיה ובעזרתה זוהו כמה יסודות חשובים, נמצא כי כמה חומרים אורגניים- חומרים שמוצאם מן החי, מורכבים מאותם יסודות, שמהם בנויים חומרים אי אורגניים, אז גם החלה להתפתח הכימיה האורגנית.