פוסט: מדעיים*למבחן

יסוד
המבנה הבסיסי של החומר, לא ניתן לפרק אותו לחומר אחר.
ישנם כ-100 יסודות.
כל אטום הוא יסוד אך לא כל יסוד הוא אטום!
לכל יסוד ישנו שם שמסומן באות גדולה (חמצן – O). במידה והאות כבר בשימוש, נלוות לאות הגדולה אות קטנה אשר בד”כ היא אחת האותיות האחרות בשם היסוד באנגלית (נתרן – Na).

מולקולה
לפחות שני אטומים שהתחברו ע”י קשר כימי. את מספר היסודות במולקולה ניתן לזהות לפי מספר האותיות הגדולות. לדוגמא: במולקולה
C6H12O6 ישנם 3 יסודות וזה מכיוון שיש 3 אותיות גדולות.
את מספר האטומים במולקולה ניתן לזהות לפי המספרים הכתובים ליד שמות היסודות. לדוגמא: במולקולה
C6H12O6 ישנם 24 אטומים. זכור – יסוד שאין לידו מספר, משמעו אטום אחד! לדוגמא, במולקולה: H2SO4 ישנם 7 אטומים וזה מכיוון שליסוד ה-H ישנם 2 אטומים + יסוד ה-S שיש לו אטום אחד + יסוד ה-O שיש לו 4 אטומים.

שים לב – כאשר ישנו מספר לפני המולקולה או האטום הבודד, ישנם שני אטומים בודדים בלי קשר כימי, או, שתי מולקולות נפרדות שאין בהם קשר כימי. לדוגמא:
2H – שני אטומים H שאין ביניהם קשר כימי.
H2 – שני אטומי H שיש ביניהם קשר כימי.
2C6H12O6 – שתי מולקולות C6H12O6 נפרדות.

מספר אטומי
מספר אטומי הוא מספר הפרוטונים שבגרעין. לכל יסוד יש מספר אטומי משלו. אין שני יסודות שונים עם אותו מספר אטומי. מכיוון שלכל פרוטון יש זוג – אלקטרון, מסקנה – אם מספר אטומי של אטום הוא 17, אז יש לו 17 פרוטונים ו-17 אלקטרונים.

יונים
יון – אטום שמספר הפרוטונים בו אינו שווה למספר האלקטרונים.
טעינה – הפיכת אטום ליון ע”י הזנת אלקטרונים בעזרת מקור כוח.
פריקה – החזרת היון לאטום ע”י תנועת אלקטרונים.
יון שלילי (-) – יון אשר מספר האלקטרונים בו גדול ממספר הפרוטונים.
יון חיובי (+) – יון אשר מספר הפרוטונים בו גדול ממספר האלקטרונים.

שים לב:
– בין שני אטומים חיוביים מתקיימת דחייה.
– בין שני אטומים שליליים מתקיימת דחייה.
– בין יון חיובי ליון שלילי (או להיפך) מתקיימת משיכה

יסוד, תרכובת ותערובת
יסוד
אם מולקולה מורכבת מאטומים מאותו הסוג אז היא יסוד.

תרכובת
אם מולקולה מורכבת מאטומים שונים מאותו הסוג (יסודות שונים) אז היא תרכובת.
הגדרה – מולקולה המורכבת לפחות משני יסודות שונים.

תערובת
הגדרה – לפחות 2 חומרים שכל חומר שומר על תכונותיו כיוון שלא נוצרים קשרים כימיים (תגובה כימית) בין החומרים.
כל תמיסה היא תערובת.

סיכום: אטום, יסוד, תרכובת, תערובת, מולקולה
1. תערובת מתקבלת ע”י ערבוב של חומרים שונים זה מזה. החומרים המעורבבים אינם משנים את תכונותיהם. הם לא מקיימים ביניהם קשר כימי.
2. האוויר הוא תערובת של גזים.
3. החומר נחושת-גופרית הוא תרכובת, יכוון שתכונותיו שונות מהחומרים שיצרו אותו.
4. פירוק סוכר מתבצע ע”י חימום. בפירוק הסוכר מתקבלים החומרים: פחמן דו-חמצני ומים. הסוכר הוא תרכובת כיוון שיש קשר כימי בין האטומים.
5. ניתן לפרק תרכובת בעזרת חימום ואלקטרוליזה.
6. מסת התרכובת שווה למסת החומרים שיצרו אותה.

תרכובת יונית
הגדרה
תרכובת אשר מוסרת ונותנת אלקטרונים.
כל אטום שואף להיות גז אציל ולכן הוא מחפש לתת או לקבל מספר אלקטרונים כדי להגיע למספר האטומי של הגז האציל ה”קרוב” ביותר אליו. בכדי לתת/לקבל אלקטרונים, צריך האטום להתרכב (לתרכובת) עם אטום אחר. בכדי לדעת מה מספר האלקטרונים שצריך לתת/לקבל, מחשבים את ההפרש בין המספר האטומי של המתכת/אל-מתכת לבין הגז האציל ה”קרוב” אליהן.
מלח – תרכובת של מתכת ואל-מתכת.
אטום ניטרלי
אטום שמספר הפרוטונים ומספר האלקטרונים בו שווה
אטום ניטרלי
אטום שמספר הפרוטונים ומספר האלקטרונים בו שווה

בהרכב של התמיסה המימית יש את הממס והמומס
תמיסה-תערובת של משהו עם משהו
הממס-זה המים
המומס- החומר הנוסף במים

אלקטרוליטים-חומרים שתמיסתם המימית מוליכה זרם חשמלי
נחושת כלורית היא אלקטרוליטים ומים מזוקקים וסוכר לא

מדניאל טגנסקי