פוסט: מדינה ומשטר – לא גמור

הגדרת המושג מדינה

מדינה היא אירגון חברתי, חברה שלמה.
חברה שלמה – עונה על 4 הצרכים הבסיסיים שהם:
1. צורך ביולוגי.
2. צורך כלכלי.
3. צורך ערכי.
4. צורך פוליטי.

מדינה לא יכולה להתקיים ללא הדברים הללו –
1. ארגון חברתי.
2. תובע ומפעיל שלטון, שלו קימת אוטריטה (מערכת מוסרית) הוא בעצם מערכת של סמכויות הניתנת לקבוצה מסוימת באוכלוסיה, ששואפת לבסיס מוסרי מצד הנשלטים.
3. אוכלסיה קבועה.
4.טריטוריה, חשובה לאוצרות טבע, ולשטחים טוטרילים בזמן מלחמה.
5. מניעת שלטון מתחרה.

6. התבססות על כוח מוסרי. כל שלטון ירצה להראות בתור המוסרי והצודק ביותר.
7. כח כפיה, שמוגדר לפי משטרה של המדינה. ככל שהשלטון הוא בעל בסיס מוסרי חזק יותר יש פחות צורך להשתמש בכוח הכפיה.
8. ריבונות (סוברנטיות). פירושה סמכות עליונה ויכולתה של המדינה לשלוט בשיטחה ובאוכלסיתה. ריבונות היא הסכמתה של האוכלסיה לקבל עליה את השילטון, ובמקרה שאין את ההסכמה, משתמש השלטון בכוח הכפיה. פירוש המושג הוא כי משטר ינסה להפעיל את כל הסמכויות במערכת תוך נסיון להמנעות מהוצרות מוקדי כוח שונים.

מדינת אמנה

ע”פ ג’והן לוק זהו מצב של זכויות טבעיות לפרט, כשנקודת המוצא היא הפרט. במדינת האמנה כל פרט מצטרף לרוב, אך ע”י כך הוא מסתכן בפגיעה בזכויתיו, ולכן הוא יחפש מדינה או חברה שבו תישמרנה זכויות היסוד שלו.
באמנה יש ויתור מצד הפרטים על חלק מזכויות היסוד שלהם מטרת ההסכם היא לייצור תחושת ביטחון, מאחר שהאנשים כפרטים אינם בטוחים. המדינה היא למעשה קבוצת אנשים שמתאגדת על בסיס אמנה.

סוגי משטרים

1. מונרכיה ורפובליקה