פוסט: מדוע המשבר הכלכלי ב1929-, בארה

תשובה:
– היקף הפגיעה של המשבר: המשבר פגע בתחומים רבים של החיים: בכלכלה, בחקלאות, בחינוך, במגורים, ברגש הביטחון של האנשים וכו’.
– משך הזמן בו נמצאו האמריקנים במשבר: המשבר הכלכלי התרחש זמן ארוך בו לא נמצא פתרון שהוציא את ארה”ב מבעיותיה. 1945-1929.
– המשבר פגע באמונה של האמריקנים בליברליזם הכלכלי: לאחר המשבר התערערה האמונה של האמריקנים בתחרות חופשית היוצרת צמיחה, בייעול התרחבות והתקדמות, שיגשוג בכל מחיר ובמינימום התערבות של המדינה בכלכלה.
– האמריקנים האמינו בכוחו של היחיד לבנות את עצמו: המשבר גרם להתערערות האמונה של אנשים ביכולתם לבנות את עצמם, באחריות לגורלם.

מהם גילויי המשבר הכלכלי:
תשובה:
– התמוטטות הבורס
– התמוטטות המערכת הבנקאית
– צמצום בפעילות המפעלים והתעשייה – כיוון שלאזרחים לא היה כסף לקנות והמפעלים לא יכלו לקבל יותר הלוואות- עד כדי סגירת המפעלים.
– פיטורים המוניים
– הצטברות עודפים בתעשייה ובחקלאות
– התמוטטות מסגרת החיים של מליוני אנשים: נישול דיירים מדירותיהם, הקמת “ערים” (הוברביל”), אלימות, הפסקת החינוך, רעב, נדודים, פירוק המסגרת המשפחתית וכו’.

מדוע המשבר הכלכלי ב1929-, בארה”ב גרם לזעזוע עמוק כל-כך?
תשובה:
– היקף הפגיעה של המשבר: המשבר פגע בתחומים רבים של החיים: בכלכלה, בחקלאות, בחינוך, במגורים, ברגש הביטחון של האנשים וכו’.
– משך הזמן בו נמצאו האמריקנים במשבר: המשבר הכלכלי התרחש זמן ארוך בו לא נמצא פתרון שהוציא את ארה”ב מבעיותיה. 1945-1929.
– המשבר פגע באמונה של האמריקנים בליברליזם הכלכלי: לאחר המשבר התערערה האמונה של האמריקנים בתחרות חופשית היוצרת צמיחה, בייעול התרחבות והתקדמות, שיגשוג בכל מחיר ובמינימום התערבות של המדינה בכלכלה.
– האמריקנים האמינו בכוחו של היחיד לבנות את עצמו: המשבר גרם להתערערות האמונה של אנשים ביכולתם לבנות את עצמם, באחריות לגורלם.

מהם גילויי המשבר הכלכלי:
תשובה:
– התמוטטות הבורס
– התמוטטות המערכת הבנקאית
– צמצום בפעילות המפעלים והתעשייה – כיוון שלאזרחים לא היה כסף לקנות והמפעלים לא יכלו לקבל יותר הלוואות- עד כדי סגירת המפעלים.
– פיטורים המוניים
– הצטברות עודפים בתעשייה ובחקלאות
– התמוטטות מסגרת החיים של מליוני אנשים: נישול דיירים מדירותיהם, הקמת “ערים” (הוברביל”), אלימות, הפסקת החינוך, רעב, נדודים, פירוק המסגרת המשפחתית וכו’.