פוסט: מבחן בהיסטוריה חזרה

חזרה למבחן בהיסטוריה

פרק 3 הבוגנות וערכיה

הבוגנים= בני המעמד הבינוני לא אצילים ולא פועלים. חיו בערים עסקו בפעילויות כלכליות והיו בעלי ערכים וחיו סגנון חיים דומה.
בין הבורגנות לבין ההתפתחות בתעשייה קיים קשר של השתלשלות אירועים כלומר סיבה ותוצאה הבורגנות היא מעמד כלכלי הייתה לה השפעה על הכלכלה והיא פיתחה פער עצום בין העשירים לעניים.
בורג= עיר
הבורגנות= המעמד הבינוני= מעמד הביניים
הבורגנות נחלקת לשתי מעמדות עקריות: בורגנות גבוהה וזעיר בורגנות אנשי הבורגנות הגבוהה בד”כ בעלי ממון וחיים בבתים מפוארים ובעלי מפעלים ועסקים רבים.
ואנשי הזעיר בורגנות עבדו בתור עורכי דין בנקאים רופאים מזכירים וכדומה.

הגורמים לעליית מעמד זה הם: העיור המהפכה התעשייתית והליברליזם
מרכיבי מעמד זה הם: תרבות ערכים כסף וכו’ .

השנים החשובות בפרק
-מעמד הבורגות החל מהמאה ה12 ומתעצם במאה ה19 בבוא המהפכה התעשייתית -צוברת כוח ומשפיע כלכלית מדינית וחברתית.
-הבורגנים היו קיימים במאה ה12.
-במאות ה11 וה12 נוצר בין האצילות לאיכרות מעמד הביניים.

הולדת הסוציאליזם פרק 4
(הכוונה והמאבק לשוויון וצדק חברתי ללא ניצול הפועלים)

קומוניזם= גישה מדינית חברתית הדוגלת בביטול המעמדות וביצירת חברה של שיתוף שבה אין רכוש פרטי.
סוציאליזם מתון= תיקון חברתי ע”י חוקים.
מדוע קמה תנועת הסוציאליזם? הבורגנות, קונגרס וינה, נפוליאון בכיבושיו הפיץ את הקדמה, המהפכה התעשייתית, ליברלים, עיור, זכויות האדם והגדלת מספר בני מעמד הפועלים.
מטרות הסוציאליזם: כלכלה מתוכננת, שוויון כלכלי צמצום פערים, בעלות המדינה.
הישגי הסוציאליזם: הרחבת זכויות הבחירה, פנסיה, הפסקת צהריים, ביטוח רפואי שכר הולם.
מעמד הפועלים נחלק לשתי מסגרות לשיפור תנאי העבודה: איגודים מקצועיים, מייצג את ארגון הפועלים ע”פ מקצועם. ומפלגות הפועלים, המייצגות את כל האיגודים המקצועיים מבחינה פוליטית.
טבלת הישגים
סוציאליזם מתון= סוציאל דמוקרטיה שינויים הדרגתיים חוקים ומשק מעורב
קומוניזם(סוציאליזם מהפכני)= המניפסט הקומוניסטי, ביטול הרכוש הפרטי, דיקטטורה, הרס הקפיטליזם, אי שיתוף פעולה בבעלות המדינה על הייצור.
הפרולטריון ומאבקו-כינוי למעמד הפועלים.
חיי הפועלים- עבדו בבתי חרושת במכרות פחם בנמלים מספנות וכו’ באזורי התעשייה העירוניים חיו בעיירות ובמחנאות וכאשר אנשים חיים חיים דומים נוצרת תרבות מיוחדת כך נוצרה תרבות “פועלית”. נוצרה אצל הפועלים ומשפחותיהם שהם שייכים למעמד משח עצמם ולכן נאבקו למעמד ללא מנוצלים ומנצלים.

מנפתי המכונות נקראו “לודיטים” ע”ש נד לוד.

רוברט אוון-היה הבעלים של מפעל טקסטיל שבו התחולל הנס לטובת הפועלים שעות העבודה קוצרו תנאי המחייה היו מעולים והילדים זכו לחינוך הולם ובהשפעתו הוקמו איגודי עובדים.
מרקס ואנגלס-מגבשי הקומוניזם, קראו לעצמם קומוניסטים ונאבקו לשוויון.

שנים חשובות:
-1829 בוטלו בבריטניה החוקים שאסרו על הקמת ארגוני עובדים והוקם האיגוד המקצועי הראשון.
-1834 נעשה הניסיון הראשון לייסד איגוד כלל ארצי של עובדים.
– 1818-1883 קרל מרקס.
-1820-1895 פרידריך אנגלס.
-1848 מרקס ואנגלס פרסמו את עיקר רעיונותיהם “המניפסט הקומוניסטי”.
-1864 הוקם “האינטרנציונל” (ארגון הפועלים הבין לאומי) הראשון.
-1889 האינטרנציונל השני ארגון גג של מפלגות פועלים סוציאליסטיות.
-1875 נוסדה המפלגה הסוציאלדמוקרטית גרמנית.
-1880-1885 הקנצלר ביסמרק יזם את החוקים הסוציאליים המודרניים הראשונים והם הבטיחו לפועלים תשלומי פנסיה וכן הכנסה גם במקרי תאונה מחלה אבטלה וכו’.
-1890 ביטל ביסמרק את המגבלות שהוטלו על הסוציאליסטים.