פוסט: ליקוי חמה וליקוי לבנה

על הליקויים
הסתרה זמנית של המאורות בשמיים. כדור הארץ מקיף את השמש והירח מקיף את כדור הארץ. המסלולים הללו, שבהם עושים שני גרמי שמיים אלו את דרכם בחלל נמצאים בשתי דרכים שונות הקרובות מאוד זו לזו, אך אינם מתלכדות זו עם זו.
עובדה מעניינת: אף על פי שהשמש גדולה מן הירח פי 400, נראים השמש והירח מכדור הארץ כמעו שווים בגדלם, בגלל קרבתו היחסית של הירח לכדור הארץ, לעומת ריחוקה של השמש ממנו.

ליקוי חמה
כאשר יש ליקוי חמה הירח חוצץ, מפריד בין השמש לכדור הארץ כך שמכדור הארץ נראה כאילו הירח מסתיר את השמש. הירח מטיל את צילו על כדור הארץ ומפני שהירח קטן בהשוואה לכדור הארץ, צל מוטל על אזור מצומצם בהיקפו של כדור הארץ. ליקוי חמה מתרחש רק פעם בחודש, כאשר הירח “נולד” מחדש. מפני שרק כאשר ירח “נולד” הוא נמצא בין השמש לבין כדור הארץ. אולם, חשוב לציין כי לא בכל מולד ירח מתרחש ליקוי חמה. הסיבה לכך היא סיבובו של מישור תנועתו של הירח סביב כדור הארץ ביחס למישור תנועתו של כדור הארץ סביב השמש. תנועה זו גורמת גם למחזוריותם של ליקויי החמה. מחזוריות זו מתרחשת כל 18 שנים בערך. אך משך הזמן העובר בין ליקוי חמה מלא אחד לליקוי חמה מלא שני הוא כעשרות שנים בדרך כלל.
עובדה מעניינת: ליקוי חמה מלא נמשך לכל היותר 6 עד 8 דקות אך נראה רק באזורים מסוימים על פני כדור הארץ.

ליקוי לבנה
בעת ליקוי לבנה צל נופל על על חלק מן הירח או כולו. ליקוי לבנה שלא כמו ליקוי חמה, נראה בכל המקומות על פני כדור הארץ שאפשר לראות מהם את הירח באותו זמן. ליקוי לבנה חלקי או מלא, יכול להתרחש רק בעת ירח מלא (אמצע חודש עברי), כלומר רק כאשר ירח מלא נמצא בין השמש לכדור הארץ. אולם, כמובן לא תמיד כשהירח מלא מתרחש ליקוי לבנה בגלל ההטיה שבין מסלול הירח סביב כדור הארץ למסלול כדור הארץ סביב השמש. לפעמים הירח לא נמצא בדיוק בין השמש לכדור הארץ למרות שמכדור הארץ נראה שהירח מואר במלואו. מפני שכדור הארץ גדול יחסית לירח, צילו של כדור הארץ על הירח גדול אף הוא. בניגוד לליקוי חמה, שבו נופל צילו של גוף קטן- הירח על גוף גדול- כדור הארץ, בליקוי לבנה, נכנס גוף קטן- הירח לצילו הגדול יחסי של כדור הארץ. דבר זה מביא למשך ליקוי ארוך, כ100 דקות.
למרות שבעת ליקוי לבנה הירח לא מואר ישירות באור קרני השמש, מגיעה כמות אור מסוימת אל פניו דרך האטמוספירה של כדור הארץ: האטמוספירה שוברת את קרני האור המגיעות מן השמש וחלקן נבלע באטמוספירה. צבע האור המגיע אל הירח בשעת ליקוי חמה הוא אדמדם ולכן מואר הירח גם בעת ליקוי לבנה מלא באור קלוש.

ליקוי חמה ולבנה בתקופת התנ”ך
בימי קדם ליקויי המאורות נחשבו לאסונות טבע מביאי רע, או כמאבקם של גרמי שמיים בכוח רשע זדוני ומסתורי הרוצה לבלוע את מאורות השמיים. כיום, ישנם בעולם בני שבטים המרעישים ומתופפיםבכל כוחם בעת ליקוי מאורות כדי להפחיד את כוחות הרשע ולחלץ מידיהם את השמש והירח. הכפריים הערביים בארץ ישראל היו מכים בעת ליקוי לבנה בפחים וצועקים: “הו, ליוויתן, החזר לנו את ירחנו!”

עובדה מעניינת: כשכריסטופר קולומבוס הגיעה לאמריקה לראשונה ב- 1492, נשקפה לו סכנה משבטי הילידים המקומיים מפני שהוא נתפס בעיניהם כאדם בעל כוחות על טבעיים וניצל מפניהם כאשר ידע לנבא מראש מתי יתרחש ליקוי החמה הבא.