פוסט: הדם – הרכב ותפקיד

שאלה מנחה: לכתוב פרטים על מערכת ההובלה, הרכב ותפקידי הדם שמוזכרים במשדר.
הדם, הזורם בעורקים ובורידים, עובר בכל הגוף ומגיע לרקמותיו השונות. את הדם מזרים הלב, שהוא שריר הפועל ללא הפסקה כמשאבה. הדם כולל נוזל הנקרא פלסמה ואת כדוריות הדם.
לדם תפקידים רבים ולהלן העיקריים שבהם:
1. העברת חמצן מן הריאות לכל חלקי הגוף ואיסוף הפחמן הדו-חמצני (דו-תחמוצת הפחמן) מתאי הגוף אל הריאות, שם ייפלט אל מחוץ לגוף בנשיפה. תפקיד זה מבוצע על ידי כדוריות הדם האדומות, נושאות ההמוגלובין.
2. העברת חומרי מזון מעוכלים לרקמות השונות.
3. מלחמה בזיהומים השונים – חיידקים, נגיפים וטפילים. חיסולם של כל אלה נעשה באמצעות מערכת החיסון שבדם, הכוללת נוגדנים וכדוריות דם לבנות.

4. קרישה במקרה של פציעה, ומניעת דימומים. דבר זה נעשה באמצעות מערכת הקרישה של הדם, הכוללת טסיות דם וגורמי קרישה.
5. העברת הורמונים שונים מן הבלוטות שבהן הם מיוצרים אל הרקמות בגוף שבהן הם פועלים את פעולתם.
6. שמירה על חום גוף קבוע ויציב ועל ריכוז המלחים התקין בגוף.
אם נחבר את כל נימיו של אדם לנים אחד, אורכו יהיה ארוך יותר מהיקף כדור הארץ פעמיים.
כדוריות הדם האדומות חסרות גרעין תא והן מכילות לבון הנקרא המוגלובין המעניק לדם את צבעו. ההמוגלובין מכיל ברזל, הממלא את תפקיד נשיאת החמצן מן הריאות אל רמות הגוף השונות. כדוריות הדם האדומות מתקיימות כ- 120 יום ולאחר מכן הן מתפוררות ומוחלפות בחדשות.
כדוריות הדם הלבנות גדולות יותר מן האדומות ומספרן מועט יותר, הן בעלות גרעין תא והן ממלאות תפקיד חשוב במנגנון החיסון של הגוף. הלימפוציטים, הנוצרים במח העצם, מפרישים לדם נוגדנים. הלימפוציטים נועדו לתקוף ו”לבלוע” חיידקים ונגיפים. הלימפוציטים חיים בדם חדשים רבים ואף שנים.
טסיות הדם ממלאות תפקיד חשוב במערכת הקרישה של הדם. הן קטנות יותר מכדוריות הדם הלבנות והאדומות. הן בעלי כושר הצמדות זה לזה ומהווים גוש של תאים – ובכך הן נדבקים לדפנו של כלי הדם ומונעים את המשך הדימום. אורך חייהם הוא כ- 12 שעות. גורמי הקרישה הם חלבונים, המיוצרים בעיקר בכבד. הם נעים בדם כל הזמן, וכאשר נוצר דימום הם מופעלים שם ליצירת קריש דם לעצירתו.
מחזור הדם הוא המסלול שבו עובר הדם בגוף בכלי הדם. כדי שהדם יוכל למלא את תפקידיו, עליו לזרום ללא הפסק בתוך כלי הדם. בגופנו קיימים שני מחזורים – מחזור דם קטן ומחזור דם גדול. במחזור הדם הקטן מוזרם הדם מן הלב דרך עורקי הריאות אל הריאות. בתוך נימי הריאות סופג הדם בחזרה חמצן ופולט את עודפי הפחמן הדו-חמצני שלו. אחר כך הוא זורם בורידי הריאות וחוזר אל הלב. הדם המגיע ללב מורידי הריאות הוא דם עשיר בחמצן, ויכול להיכנס למחזור הדם הגדול – ולהביא שוב חמצן לתאי הגוף. מחזור הדם הגדול הוא ארוך יותר ועובר בחלקים ונתיבים רבים יותר בגוף. הדם היוצא מן הלב זורם באבי העורקים, המתפצל לעורקי משנה, ולאחר מכן לעורקיקים ולבסוף לנימי דם. נימי הדם גדלן מיקרוסקופי ודפנותיהן דקות. בהן מתבצעת העברת החמצן לתאים וספיגת הפחמן הדו חמצני. לאחר שעבר הדם בנימי הדם, איבד חמצן וקלט פחמן דו חמצני, הוא זורם בורידונים, המתלכדים והולכים עד היותם לורידים, ההופכים לבסוף לשני ורידים גדולים המובילים את הדם אל הלב. המסלול הזה שעובר הדם נקרא “מחזור הדם הגדול”, ולאחר שעבר בו הוא מכיל מעט חמצן והרבה פחמן דו חמצני.