פוסט: האיסיים

קיימים שלושה סוגי חכמי דת בעם היהודי: הפרושים, הצדוקים והאיסיים, הם החסידים.
האיסיים הם יהודים לכל דבר אך הם אוהבים אחד א השני יותר משאר היהודים האחרים.
אחת הדברים החשובים להם ביותר הוא לשלוט ביצרם וברוחם.
הם אוספים תינוקות של אנשים זרים ומלמדים אותם לחיות לפי דתם, לא שאינם רוצים ללדת אך אינם מאמינים שאישה יכולה לשמור את נאמנותה רק לבעלה.
לאיסיים אין אנשים עשירים או אנשים עניים רכושם הוא משותף וכל אחד תורם מה שהוא יכול.
בחירת התפקידים הראשיים היא דמוקרטית ומתקבלת ע”פ רוב בלבד.

לא רק בעיר אחת גרו האיסיים בכל הערים ישבו אחדים מהם שהתאחדו וכשבאו חבריהם הם עזרו להם בבגדים, לחם ולינה.
האיסיים אינם קונים דבר איש מחברו אלא משאילים את הדבר, וכאשר אותו אדם היה זקוק לדבר מה מהם הו אהיה משאיל אותו.

האיסיים מתפללים בבוקר עם עלות השחר ואז הולך כל איש למלאכתו עד לשעת ארוחת הצהרים בארוחה הם מקדשים לפני האוכל ואחריו ואז שבים לעבוד וחוזרים בארוחת הערב.
בית המשפט של האיסיים חוקר היטב ושופט בצדק לא יערך משפט אלא אם יש מאה אנשים לפחות.
בימי השבת הם המחמירים ביותר הם אינם מרימים תא כליהם כדי לצאת ולהבי את צורכיהם לשבת.
חשיבות הצעירים נופלת בהרבה לעומת חשיבות הזקנים, זקן שנגע בצעיר נחשב לטמא וצריך לטהר את עצמו במים.
עדת האיסיים מגיע עד לגיל של בסביבות 100 שנה ויותר מפני שהם תמיד מטוהרים ונקיים.
בזמן המרד הגדול לא נכנעו האיסיים ולא חטאו הם סבלו את הכאבים והעינויים כי חשבו שה, הוא שיציל אותם ואת דורותיהם.