פוסט: האימפריה הרומית

האימפריה הרומית
אימפריה שצמה מתוך הגרעין של רומא העיר והתפשטה על פני אירופה, המזרח הקרוב ואפריקה. במרוצת 600 השנים האחרונות של העת העתיקה הטביעה על אזורים אלה חותם בל- ימחה. שפת האימפריה הרומית, לטינית(ע”ע), היא מקורן של שפות אירופיות רבות. גם הדת צמחה והתפתחה ברומי.

ראשיתה של האימפריה בעיירה שבמרכז איטליה אשר נוסדה לפי המסורת בשנת 753 לפני הספירה בידי רומולוס. סמוך לשנת 575 לפני הספירה הפכו הכפרים שעל שבע גבעות רומא לעיר אחת, היושבת במערב הנוח ביותר הנהר הטיבר, בנקודה בעלת חשיבות מסחרית וצבאית. שליטי רומא הראשונים היו מלכים אטרוסקיים, שתחת שלטונם התפתחה, עד שבסוף המאה ה6- לפני
הספירה הייתה לעיר הראשית בכול אזור לטיולים.

הקמת האימפריה
במחצית המאה ה3- החלה התפשטות רומא לשטחים שמחוץ לאיטליה. תוך מאתיים שנה הייתה לאימפריה, שמושבותיה חבקו את הים התיכון ממזרח וממערב.

השגים תרבותיים
ברומא נוצרו למין המאה ה3- לפני הספירה, נכסי אומנות ותרבות חשובים בראש וראשונה בתחום הספרות. בין תחומי האומנות שהתפתחו במיוחד היה התיאטרון. המפרסם מבין מחברי הקומדיה הרומית היה פלאוטוס, שמפרי עטו נשתמרו 21 מחרוזות. מבין משוררי המאה הראשונה לפני הספירה הצטיין לוקרטיוס. המשורר הבולט במאה הראשונה לפני הספירה היה קטולוס, שממנו
נשתמרו מאה ושש עשרה שירים. בימי אוגוסטוס הגיעה הספרות הרומית לשיא פריחתה. אז יוצרו ברומא המשוררים ואווידיוס (ע”ע), הורטיוס (ע”ע) טיבולוס ואווידיוס (ע”ע) שתאר בחיבורו הגדול את תולדות רומא. אחריו קם גדול היסטוריוני רומא – טקיטוס (ע”ע). בתקופת הקיסרות הוסיפה הכתיבה ההיסטורית לתפוס את המקום החשוב אך גם הסטירה פרחה. מן היוצרים הנודעים שעסקו בה היו לוקיליוס ויובנליס. תרומה תרבותית כבירה תרמו הרומאים גם בשטח המשפט. יוסדו של המשפט הרומי במנהגים שהיו רווחים בשבטים לפני שקמה העיר. לראשונה העלה החוק על הכתב בלחץ הפלבאים. היו אלה שתיים עשרה לוחות שהצבו בפורום (כיכר השוק) ועליהם נרשמו שתיים עשרה חוקים. מאז ידע החוק התפתחויות מירבות. בסוף ימי הרפובליקה היה המשפט הרומי תקף במדינה על כול שלוחותיה. החוק הרומי מצטיין בבהירות ובדיוק ולכן הוא משמש יסוד למשפט עד היום הזה. רבים ממנחי המשפט בשפות השגורות בימינו שאולים מן המשפט הרומי.

אדריכלות
אחד ההישגים הגדולים של רומי הייתה אומנות הבנייה ואדריכלות. ברחבי האימפריה הוקמו היכלות, תיאטראות, קירקסים, בתי מרחץ, שווקים וביניני מנהל. הסיגנון הרומי הושפע מן הסגנונות היווני והאטרוסקי כאחד. הבנייה הענפה הביאה לקח שהרומאים פתחו שיטות מהירות וחסכוניות: קירות מחמרים זולים צופו בחמרים יקרים המצאה טכניקת היציקה במלט והקשת – שאפשרה בנית אמות מים גדולות ברחבי האימפריה. כן פותח השימוש במלט, שהבטיח את חוזק הקירות בבניה מלבנים ועוד.