פוסט: אזרחות-דמוקרטיה וזכיות במדינה דמוקרטית לכיתה ט

אזרחות סיכום חומר למבחן

מדינה-

במדינה חייבים להיות חמישה תנאים :

אוכלוסיה-כמות אנשים החיים או נמצאים במדינה ,האוכלוסייה קיימת מאזרחים: אנשים החיים במדינה בקביעות. ובתושבים: אנשים הנמצאים במדינה עובדים זרים וכולי..

שטח-אזור גאוגרפי המופרד מאזורים אחרים על ידי גבול,השטח לא צריך להיות רצוף וגודלו שונה ממדינה למדינה, הוא כולל שטח יבשתי שטח אווירי ושטח ים.

שלטון-גוף השולט באמצעות מוסדותיו על השטח ובאוכלוסיה.

ריבונות- שלטון ללא השפעת גוף זר על המדינה.

הכרה בין לאומית- הכרה בפורום מדינות העולם האום.

 

זכויות אדם

הזכות לחיים ובטחון-כל אדגם זכאי לחיות בלי פחד מפגיעה פיזית וחובת המדינה להגן על כך.

הזכות לחירות-כל אדם ראשי לנהל את חייו לבד ולעצב אותם לפי דעתו.

*חופש המחשבה והתנועה -לא מוגבל

*חופש הביטוי- מוגבל ,לבוא לידי ביטוי בביטוי המחשבות והדעות מוגבל ודברי הסתה וקריאה לאלימות.

*חופש המצפון-לסרב לבצע פעולות שנוגדות לעקרונותיו.

*חופש התנועה-חופש של כל אדם לנוע במרחב מוגבל בשוטטות.

*חופש ההתאגדות-חופש להתהגדות קבוצתית למטרה מסוימת.

הזכות להליך הוגן-לא לפגוע בזכויותיו של אדם בזמן חקירה/מעצר.

*צו חיפוש

*מצער מוגבל ל 24 שעות

*סנגור*שופט בלתי תלוי

הזכות לכבוד-

*זכות לשם טוב

*הזכות לפרטיות

הזכות לשוויון- כל אדם זכאי לקבל יחס שיויוני.

אפליה- מעדיף את … בגלל ש….

אפליה מתקנת-העדפת אנשים בגלל מגרעות היסטוריות.

הבחנה-העדפה עי בוחן. אפליה מוצדקת

 

דמוקרטיה

שלטון עם-שלטון שנמצא בידי הנציגים נבחרים של העם והשלטון מקבל הכרה לשלטונו מן העם  שהוא מקור הסמכות השלטונית.

תנאים לבחירות דמוקרטיות-

*בחירות כלליות-לכל אזרח יש זכות לבחור למוסדות הנבחרים במדינה.

*שוויון בזכות ההצבעה- זכיות בחירה שוות לכל אזרח, בוחר=קול 1.

*חופש התארגנות פוליטית -הזכות להתארגן במסגרות פוליטיות על פי דעות שונות של כל קבוצה .

*בחירות חשאיות-אפשרות לכל אדם להצביע ללא לחץ ולבחור באתאם לרצונו. מעטפה אטומה ופרגוד מסתירים.

*בחירות תקופתיות- קיום בחירות חוזרות כל כמה שנים הודות לכך תישמר שליטתו של הציבור על רשיות השלטון.

הכרעת רוב-הכרעת בחירות על ידי רוב הבוחרים.

שאלת אירוע לדוגמא

סודנים-

זיהוי הזכות לחיים ובטחון
הסבר כל אדם זכאי לחיות בלי פחד מפגיעה פיזית וחובת המדינה להגן על כך.
ביסוס ביסוס הזכות לפי הטקסט