פוסט: אורות במלכות שלמה

. שלמה בנה את בית המקדש “הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל,ויבן הבית ליהוה”
2. חוכמת שלמה “ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע”
3. משפט שלמה “תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתהו היא אמו”
4. עם ישראל מכיר בחוכמתו של שלמה “וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך,ויראו מפני המלך,כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט”
5. ממשלה גדולה “בניהו בן-יהוידע על הצבא….וזבוד בן-נתן כהן רעה המלך”
6. שלמה מחלק את ישראל לאזורי חלוקת מיסים “ולשלמה שנים-עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו.”
7. ממלכת שלמה גדולה מאד “יהודה וישראל רבים כחול על הים לרב,אכלים ושתים ושמחים”
ממלכת שלמה מבחינה כלכלית
ממלכת שלמה היתה משגשגת בגלל:
1. בזכות שליטתו של שלמה באדום ומפרץ אילת וגם בגלל בריתו עם חירם מלך צור יכול היה להיות בדרכי מסחר עד למזרח אפריקה(ארץ אופיר).”וגם אני חירם אשר -נשא זהב מאופיר הביא מאפיר עצי אלמגים הרבה מאד ואבן יקרה”
2. הרבה מלכים הגיעו כדי לראות את חוכמת שלמה(מלכת שבא) “לא היה כבושם ההוא עוד לרוב אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה”
3. היה לו צי ישראלי -צרי שדרכו הפעיל את קשרי המסחר.
4. כל כלי המלך הם זהב וכסף לא היה שווה כלום.”וכל כלי משקה המלך שלמה זהב….אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה”
5. שלמה הטיל הרבה מסים ומי שלא היה לו מיסים לשלם היה משלם “מס גלגולת”
מס גולגלת הוא מס של עבודה בפרך (לבנות את ארמון המלך למשל).”ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל ,ויהי המס שלשים אלף איש”.

ממלכת שלמה מבחינה ביטחונית
1. הכל שקט אף אחד לא מנסה להתקיף את ממלכת שלמה.”וישב יהודה וישראל לבטח,איש תחת גפנו ותחת תאנתו”.
2. שלמה מתחתן אם בת-פרעה נישואים פוליטים,פרעה מסכים ומכאן נובעת ההשארה: שאולי פרעה מפחד מצבא שלמה.וגם היא גרה ארמון משלה וזה אומר שהיא מקבלת יחס מיוחד.”ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצריים,ויקח את בת פרעה ויביאה אל העיר דוד,עד כלתו לבנות את ביתו….”
3. לשלמה היו הרבה נשים מהעמים מסביב ישראל.”והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת-פרעה,מואביות,עמניות,אדמית,צדנית,חתית”
ממלכת שלמה מבחינה דתית
1. ה’ נתן לשלמה חוכמה וזה אומר ששלמה לא חטא.”ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע”
2. שלמה בונה בית לה’ וזה אומר ששלמה מאמין בה’.”הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל,ויבן הבית ליהוה”
3. נשיו של שלמה מטות את לבו לה’ אחרים.”ויטו נשיו את לבו.”
צללים במלכות שלמה
נשיו של שלמה הטו את לבו לקראת זקנתו,ולכן ה’ העניש אותו בכך שכאשר בנו ימלוך תקרע המלכות ובנו ימלוך של שבט אחד בלבד.אף על פי שה’ הזהיר אותו שעם ילך בדרכים של אלהים אחרים רעה תבוא על העם על הארץ ועל בית המקדש אם יעבדו בני ישראל אלהים אחרים.וגם היתה לו תאבת-הבצע גדולה,וכנראה הרבה ממה שעשה נהרס(השלום עם מצריים.)שלמה נתן הרבה מיסים וממש שיעבד את בני ישראל ומכאן נובעת תעבת-הבצע שלו.

לפי דעתי האורות במלכות שלמה גדולים יותר מאשר הצללים-
כי שלמה קדם את העם מבחינות:כלכיות,בטחוניות,דתיות(לפני שעבד ה’ אחרים)
ולכן לפי דעתי גם העונש שנתן ה’ לשלמה לא הגיע לו כי הוא שיפר את רמת החיים של עם ישראל וגם אם הוא עשה את החטא הזה (יכול להיות שהיה כבר זקן ומבולבל)ה’ היה צריך לוותר לו בגלל כל מה שתרם לעם ישראל.