פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

פסיכולוגיה

טקס חינה מרוקאי

התיאוריות הסוציולוגיות הן שונות ומגוונות:כל תיאוריה מבוססת על הנחות שונות ,ומציגה תמונת עולם
המיוחדת לה.
תיאוריה נבנית בדרך של הכללה והפשטה,ומציאת המשתנים המשותפים למצבים בודדים רבים.
לעיתים ממוחש השוני בין הגישות באמצעות הצגת עמדותיהן בבעיות השנויות במחלוקת.למשל,אחת השאלות היסודיות שהעסיקו את הסוציולוגיה היתה,מה גורם ליציבותו של מבנה חברתי ומה מביא לשינויו.
התעניינותם של הסוציולוגים הפונקציונליסטים מתמקדת בגורמים ליציבות החברה,והשאלה מה הם גורמים אלה היא נקודת המוצא בתיאוריה שלהם.כדי שמבנה חברתי יוכל להוסיף להתקיים,טוענים סוציולוגים אלה,חייבים להתמלא תנאים מסויימים,ובשפתם:צרכים חברתיים.כשם שיש צרכים ביולוגים,שהם תנאי הכרחי לקיומו של הגזע האנושי,וכשם שיש צרכים
פסיכולוגיים,שהם תנאי הכרחי לקיום האנושיות,כן יש צרכים מסויימים,שהם תנאי הכרחי לקיומה של כל חברה אנושית,ותפקיד המוסדותהחברתיים הוא לספקם.
כאשר פונקציונליסט חוקר תהליך חברתי,קולקטיב חברתי או אמונות וערכים כלשהם,הוא מבקש לדעת,מה התפקיד שהם ממלאים באותה חברה ומה תרומתם ליציבותה.
השיטתי ביותר בין הסוציולוגים הפונקציונליסטים הוא טלקוט פרסונס.בסוף שנות ה-30 הוא בנה מודל של פעולה חברתית,שעל פיו החברה קודמת בחשיבותה לחבריה,אך עם זאת,יש לאדם חופש פעולה המאפשר לו לברור את דרכו מבין אפשרויות אחדות.
בראשית שנות ה-50 גיבש פרסונס תפיסה מערכתית כוללנית,שטענה,כי לכל קולקטיב חברתי יש צרכים,ואלה חייבים להתמלא כדי להבטיח את קיומו.צרכיה של החברה הם אלה:
א. הסתגלות (A)- כל חברה צריכה להיות בעלת כושר הסתגלות לסביבתה. ניצול יעיל של המשאבים… המשך לקרוא

עבודה אישית משתנים בין פרסומות גברים ונשים יח

הקדמה.
אנו בחרנו בנושא זה כי עניין אותנו לדעת כיצד משפיעות הפרסומות על תרבות הצריכה של האנשים בעולם.
אנו מודים לרוויטל שהדריכה אותנו במשך כתיבת העבודה, הראית לנו את הדרך, ועזרת לנו בקשיים.
אנו גם מודים גם לכל ממלאי השאלונים למיניהם.

תוכן עניינים

פרסומות ותרבות הצריכה בקרב מתבגרים 2004…………………….1
מבוא……………………………………………………………………………3
פרק ראשון- תרבות הצריכה……………………………………………….4
פרק שני – פרסומות………………………………………………………..11
הקשר בין תרבות הצריכה לבין עמדות כלפי פרסומות………………25
שיטת המחקר…………………………………………………………………26
הצגת ממצאים…………………………………………………………………27

דיון ומסקנות ………………………………………………………………….32

רשימת מקורות………………………………………………………………..34

נספחים…………………………………………………………………………36

מבוא

העבודה עוסקת בקשר שבין תרבות הצריכה לבין העמדות כלפי פרסומות.
תרבות הצריכה היא ההתייחסות של האנשים כלפי המוצרים שהם קונים, האם הם קונים את מה שהם צריכים או את מה שהפרסומות מכתיבות להן לקנות.
תרבות הצריכה מורכבת מהתייחסות להשפעה על כדוה"א , הסתפקות במועט , ערכי המשפחה, ופרסומות.
עולמנו היחיד מזוהם ומטונף בהררי אשפה שהם תולדה של תרבות צריכה ברברית המושפעת מפרסומות שעושות שטיפת מוח יום יומית שגורמת לך לחשוב שכל מה שיש ויהיה לך אף פעם לא יספיק ותמיד תצטרך לקנות עוד דברים בשביל האושר שלך והסיפוק העצמי.
אם נמשיך בהתנהגות זו ילדינו יקבלו עולם מזוהם ועני במשאבים טבעיים, ואיכות חייהם תהיה נמוכה ביותר, האוויר שהם ינשמו יהיה מזוהם וכך גם הנחלים ואתרי הטבע שבהם יבקרו, לא יהיו ריאות ירוקות ועוד..
נראה… המשך לקרוא

פסכולגיה חינוכית ברמה אקדמית

א.התניה קלאסית:התניה של למידה התנהגותית אסוציאטיבית,למידה שבה האורגניזם קושר יחד גירויים שלא קשורים בניהם .
בהתניה זו האורגניזם לומד שמאורע אחד גורם למאורע אחר להתרחש ולכן הוא מגיב ברפלקסיביות לגירוי הראשון המותנה ,שהוא
גירוי שאינו מעורר כשלעצמו תגובה ספציפית ,מכוון שהוא למד בעקבות גירוי זה יתרחש הגירוי הבלתי המותנה,שמעורר תגובה
קבועה.
התניה אופרנטית:בהתניה זו האורגניזם אקטיבי,הוא לומד ופועל על הסביבה ועל הקשר שבין גירוי מסוים לתגובה מסוימת. שני עיקרים פועלים במצב זה: א:התנהגות אופרנטית-מתרחשת לאו דווקא בתגובה לגירוי מוגדר וממנה האורגניזם מבין איזה
התנהגות משתלמת. ב: חיזוק-(חוק התולדה) גירוי או אירוע שמתרחש בעקבות התגובה ומגדיל את שכיחות הופעתה, חיזוקים יכולים להיות חיוביים,נעימים שמגדילים את הסיכוי של התגובה להתרחש שוב, או שליליים, לא נעימים שבעקבותם תגובתם מצטמצמת.
קיימים מספר נוסף של חיזוקים: חיזוק ראשוני- גירוי המחזק תגובות מסוימות באופן טבעי ללא צורך בלמידה. חיזוק משני- מתקשר לחיזוק הראשוני על פי ההתניה הקלאסית: גירוי מותנה המתקשר לגירוי ב"מ.חיזוק מלא- קיים כאשר הגירוי המחזק ניתן בכל פעם שמופיעה התגובה הרצויה. חיזוק חלקי- קיים כאשר הגירוי המחזק ניתן רק בחלק מהמקרים שהתגובה מתרחשת.
למידה קוגניטיבית באמצעות למידה לטווח ארוך:זכירת מידע למשך זמן ממושך, ואפילו לתמיד, ושימוש בו בשעת הצורך.במערכת הזיכרון לטווח ארוך(L.T.M) קיימת קיבולת בלתי מוגבלת שמתפקדת ע"י ארגון הזיכרון באופן של חלוקת המידע… המשך לקרוא
צ\'אט
 • alon bahar
  story
  8 June 2022
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
Your Shout