פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

הסטוריה כללי

העלייה הראשונה לא

העלייה הראשונה ( 1882 – 1903 )

עליית "חובבי ציון" ב 1882 הייתה חוליה נוספת בשרשרת העליות. מדוע נקרא אפוא עליית 1882 בשם העלייה הראשונה ?

א. "חובבי ציון באו לממש מטרות שונות מאלו של "הישוב הישן": להקים מסגרות חקלאיות חדשות, שבהן יוכלו לממש את רעיון העבודה העברית ולהתפרנס מעמל כפיהם.
ב. האופי הלאומי – גאולת אדמות הארץ, לחדש עצמאות מדינית, ייסוד מושבות חקלאיות ובתי חרושת – בזה נעוץ ייחודה של העלייה "הראשונה". תחושה לאומית לא הייתה קימת לפני 1882

אנשי העלייה הראשונה היו זרם דקיק מהגל האדיר של הגירת היהודים מרוסיה ( 1881 ). רובם השתייכו למעמד הבינוני היהודי. לא היו ביניהם עשירים או בעלי ייחוס ולא היו גם מבני המעמד הנמוך.

הקשיים בשנים הראשונות ולכל אורך תקופת העלייה הראשונה היו רבים:
א. חוסר הכשרה מקצועית בארצות מוצאם ואי הכרת תנאים בא"י קודם בואם.
ב. קשיי האקלים, מחלות, חוסר מים והתנכלויות מצד שבטים בדואים.
ג. חוסר תמיכה כספית מצד "חובבי ציון" בארצות הגולה.
ד. תחושת הבדידות, הניכור והייאוש, שמקורה היה הן בגעגועים לבית ולמשפחה.
ה. עוינות הישוב הישן כלפי הישוב החדש.
ו. יחסם של השלטונות הטורקיים לעולים.

הטורקים לא ראו בעין יפה את בואם של העולים ממזרח אירופה. היו לכך מספר סיבות:
א. התיישבות יהודית תיצור בעיה לאומית חדשה… המשך לקרוא

המהפכה הצרפתית

המהפכה הצרפתית

בשנת 1789 פרצה המהפכה הצרפתית ובאותו זמן היו בצרפת כ – 25 מיליון תושבים. השפה הצרפתית אז שימשה כשפה בינלאומית ופריס הייתה מרכז תרבות ההשכלה.

תשובי צרפת חולקו לשלושה מעמדות חברתיים שנקראו שדרות ואילו הם: הכמורה, האצולה והמעמד השלישי.
הכמורה – מנתה כ – 100 אלף והאצולה ונהנתה מזכויות פוליטיות ומפטור ממסים.
האצולה – מנתה כ – 400 אלף אנשיה מילאו תפקידי פיקוד בצבא ובמו אנשי הכמורה נהנו גם הם מזכויות פוליטיות.
המעמד השלישי – מנה יותר מ – 24 מיליון בני אדם המאפיין מעמד זה הוא פערים חברתיים וכלכליים גדולים. למעמד השלישי השתייכו רוב תושבי צרפת, הם נשאו בעול המסים והיו ללא זכויות פוליטיות. בני המעמד השלישי לא יכלו לכהן בפרלמנט ולא לקבל דרגות קצונה בצבא.

כתוצאה מאחזקת הצבא והצי נפל על הממלכה נטל כספי כבד וזה גרם למשבר כלכלי חמור בסוף המאה ה- 18 . לפתרון הבעיה הוצע להכין רפורמה שבה יטילו מס על כל בעלי הקרקעות, יבטלו מסים עקיפים ואפילו יחרימו מעט מרכוש הכנסייה.

המלך נאלץ לכנס את אספת המעמדות שהיא הייתה היחידה בעלת היכולת לקבוע מסים חדשים אולם היא לא כונסה במשך 175 שנים מאז 1614

המעמד השלישי החל לדרוש זכויות לאחר שהבין שאספת המעמדות היא אתגר בשבילו, מנהיגי המעמד השלישי דרשו לבטל את… המשך לקרוא

ביטויי השתלבות וביטויי דחייה של היהודים באירופה (1920-1870)

גורמי השתלבות:

אמנסיפציה(מתן זכויות ע"פ חוק)-
הענקת זכויות משפטית בדבר שוויון מעמדם של היהודים והכרה בהם כאזרחים שווי זכויות. תהליך האמנסיפציה של יהודי מערב אירופה נמשך כ-80 שנה, החל משנת 1791 בה ניתנה אמנסיפציה ליהודי צרפת בזמן המהפכה הצרפתית ועד ל-1871, השנה בה זכו כל יהודי גרמניה לקבל סופית את האמנסיפציה. במזרח אירופה זכו היהודים לקבל אמנסיפציה ב-1917, עם נפילת המשטר הצארי ברוסיה. הגורם העיקרי למתן האמנסיפציה היה התחזקות הרוח הליברלית והדמוקרטית בארצות מערב אירופה במהלך המאה ה-19 תוך קריסת היסודות הריאקציונים השמרניים עקב המהפכות הליברליות הבורגניות. גורמים נוספים הם: לחץ חוגים אינטלקטואליים והרצון לשלב את היהודים בחברה הכללית כדי להפיק יתרונות כלכליים.
התפשטות רעיונות ההשכלה(רציונליזם)-
באיחוד בגרמניה הושפעו מתנועת ההשכלה הכללית שדיברה על הפעלת השכל וההיגיון בחיי האדם (דרבנה לימודים בכלל, ובדרך גם את היהודים לרכישת השכלה כללית).
הצלחה כלכלית-
המקצועות היהודיים השיקו לתחומי המסחר והכספים (בנקאים, סוחרים…) דבר שיצר "קירבה" ואיפשר השתלבות מהירה של היהודים במשטר הכלכלי החדש (קפיטליזם).


רצון להצליח-
היהודים היו מוכנים לכל מאמץ על-מנת להוכיח שהם ראויים לאמנסיפציה.

ביטויי השתלבות:

עיור-
מעבר מהכפרים והערים הקטנות לערים הגדולות והטמעות כלכלית ותרבותית.
המעבר לעיר הגדולה נבע מן הרצון להרגיש בטוחים יותר, ליהנות מן האפשרויות הכלכליות ולהשתלב בחיי המדינה.
המרות דת וטמיעה תרבותית-
יהודים רבים החלו להתנתק מהמסורת… המשך לקרוא

אנטישמיות מודרנית במאה ה-19

האנטישמיות "הישנה":
האנטישמיות בזמן העתיק – השנאה ששררה בקרב האומות בעולם בעתיק כלפי היהודים הייתה שונה משנאה בין קבוצות המתחרות על השפעות פוליטיות, אמצעי קיום, וכד'. שנאה זו נבעה מהניגוד שבדת, השוני באורח החיים ובערכים מוסריים וחברתיים. לאחר שנוצרה העוינות, חיפשו האנטישמים את הליקויים, פגמים והמגבלות שביהדות.
היהודים נבלטו מהסביבה מהסיבה שלדת היהודית אין אך ורע בעולם העתיק: היהודים נהגו לא לקחת חלק בפולחנים הדתיים של הסביבה, ובנוסף היו פולחנים אלה תועבה בעיני היהודים. לפיכך נהגו היהודים לא להשתלב עם החברה אלא נהגו להידבק בינם לבין עצמם ולאט לאט הרגישו היהודים שהם חיים באמצע חייהם של סביבה זרה ועוינת.
האנטישמים באותה תקופה האמינו שהיהדות היא "אמונה טפלה ברברית" בגלל שהיהודים התפללו לאל שלא היה ניתן לראות ולשמוע אותו, הפסלים לא היוו אלילים בעיני היהודים, והמנהגים השונים שביהדות (ברית מילה, שמירת שבת, איסור אכילת חזיר, וכו') גרמו לשנאה גדולה יותר. זו הסיבה לכך שהגויים חשבו שהתפילה של היהודים לשמיים היא בעצם חסרת טעם ותועלת.

האנטישמיות בימי הביניים – יסודה של האנטישמיות בימי הביניים הוא הניגוד והמתח הדתי. הנצרות ראתה ביהודים כסיבה העיקרית לצליבת ישו, ולפיכך פלטו הנוצרים לעג ובוז ליהודים. הנצרות ראתה עצמה כיורשת היחידה של היהדות וכעם הבכיר בעיני אלוקים לאחר בואו של ישו. במאה ה- 5 נפסקה הלכה שיש… המשך לקרוא

עבודה באסלם

עבודה באסלם

ג'אהליה עד שנת 600: תקופת הבערות של הערבים מאז ימי קדם עד להופעתו של מוחמד.
הולדת מוחמד שנת 570: הנביא מוחמד מצאצאי איסמעיל. נולד בשנת 570 לספירה. הוא נולד למשפחת האשם שבשבט קורייש אשר במכה.
נבואת מוחמד: מוחמד נקרא כנביא, דובר אללה ושליח אללה. הוא קולט מושגים ומשדרם. מוחמד הוא חותם הנבואה, הוא השליח שקיבל את ההעתק הנכון של הספר השמימי ובאמצעותו הורד הספר הגנוב – הקוראן.
תחילת ההתגלות שנת 610: עד גיל 40 מוחמד לא ידע קרוא וכתוב, בגיל זה התגלה לו אלוהים והכניס לו את הידע של קריא וכתיבה לתוך הראש. בתקופה זו היו למוחמד התגלויות דרך חלומות שאותם סיפר לחבריו שהם רשמו את חלומותיו.
שנת 620: נפטרו 2 האנשים הקרובים ביותר למוחמד, חדיג'ה ודודו אבו טאלב.
אלהיג'רה שנת 622: השנה בה מוחמד עלה לאל – מדינה לאחר שתוכניותיו לא הצליחו במכה והוא חשב שיצליח באל – מדינה.


קרב בדר שנת 624: מוחמד החליט להתקיף את מכה כי ידע שאם מכה לא תאמין לו אף אחד לא יאמין לו.
מוחמד והיהודים: לאחר קרב בדר החליטו רוב תושבי מדינה להתאסלם חוץ מהיהודים. כדי למשוך את היהודים לתוך דתו הוא מכניס אלמנטים יהודיים לתוך דתו למשל: כיוון התפילה לירושלים. למרות זאת זה לא עזר ומוחמד שינה שוב את… המשך לקרוא
צ\'אט
 • alon bahar
  story
  8 June 2022
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
Your Shout