פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

לשון והבעה

לשון

תורת ההגה

ניתן לחלק את העיצורים ל-2 קבוצות לפי בסיס חיתוך:

נתן לדטנר-עיצורים לשוניים

שסזשצ-עיצורים שניים

גיכק-עיצורים חיך

בומפ-שפתיים

האח רע-עיצורים גרוניים

ניתן לחלק את העיצורים ל-2 קבוצות על פי מידת הקוליות:

אטומים- כל האותיות חוץ מ: גד עזר לנו בים

קוליים- גד עזר לנו בים

הגרוניים:

-פה"פ בצירי חסר+ עה"פ גרונית בצירי חסר + לה"פ= פיעל

-פה"פ בחולם חסר+ עה"פ גרונית בפתח+ לה"פ= פועל

-מוספית בצירי חסר ובדגש קל+ פה"פ גרונית בקמץ= נפעל

-מוספית בקמץ קטן+ פה"פ גרונית בקמץ קטן+ עה"פ בשווא= הופעל

תופעות בגרוניים:

1.מפיק: מופיע במקרים הבאים

א.שם ביחיד+ כינוי השייכות שלה (ילקוטה= הילקוט שלה)

ב.פועל+ כינוי המושא אותה (שלחה= שלח אותה )

ג.ה בסוף פעלים ושמות משורשים-

גבה, נגה, כמה, תמה, מהמה

ד.מילות יחס בנטיית גוף שלישי בנקבה חוץ מאיננה וממנה (שלה, אותה, בה, אינה, ישנה)

*כאשר ה-ה' מנוקדת לא יופיע בה מפיק

*במילה גבהה אין מפיק משום שה-ה' השורשית באמצע מילה

*בפתוח גנובה יכול להיות מפיק

*המפיק הופך את ה-ה' לעיצור

2.פתח גנובה-באותיות ח' ע' ו-ה' בסוף מילה כשלפניה תנועה גדולה חוץ מקמץ פתח גנובה אינו תנועה

3.אינם יכולים לקבל שווא נע לעולם –> הפתרון במקום שווא נע יופיע חטף חטף פתח

חטף סגול חטף קמץ

*לגבי שווא נח יש מקרים הוא נשאר ויש מקרים… המשך לקרוא

סיכום החומר בתחביר (לא מובן)

המשפט :
ניתוח תחבירי :
• מזהים נשואים.
• מזהים נושאים, שמתאימים לנשואים.
• מקיפים בעיגול מילות קישור (חיבור/שיעבוד).
• מפסקים.
• עץ משפט (כל מילת קישור מופיעה בעץ המשפט פעם אחת).
• ניתוח תחבירי מלא, על פי הנדרש.

המשפט הפשוט

משפט פועלי משפט שימני
הנשוא הוא פועל הנשוא הוא שם עצם

משפט פועלי :
1. משפט, שבו הנשוא הוא פועל.
2. הנושא מתאים במין ובמספר לנשוא.
3. פועל בזמן עבר, עתיד או ציווי, יכול להכיל נשוא+נושא.
4. כאשר: אין- לא שווה- יש=נשוא.
אין- שווה- לא+אוגד.
5. נושא לעולם לא יתחיל במילת (או אות) יחס.

 אם משפט מתחיל בנושא ואחריו הנשוא, כל המילים מתחילת המשפט ועד הנשוא, הן הנושא.

משפט שימני :
1. משפט, שבו הנשוא הוא שם עצם (גם פועל בהווה).
2. כדי לזהות נושא ונשוא בקלות, נוסיף אוגד.
לפני האוגד – נושא.
אחרי האוגד – נשוא.

אוגד :
האוגד מחבר בין הנושא לנשוא במשפט השמני, ניתן להשמיטו מבחינה תחבירית.
מילות האוגד הן – הוא, היא, הן, הם, היה, הוא, יהיה, נהיה, הפך, נעשה……
תפקידיו של האוגד הם :
1. הדגשה.
דוגמא: הספר הוא עבה.
ולא המחברת ולא דק

2. הוספת מימד הזמן.
דוגמא: לירון הוא נער, לירון יהיה מבוגר…………
3. להראות על שינוי מצב או התהוות.
דוגמא:… המשך לקרוא

הכנה לבוחן בלשון

מקום/ בסיס חיתוך: פוצצים: בג כט אתפקד.
שניים- זצ שס חוככים: כל השאר.
חיכיים- גיכק. נחציים: צקט.
שפתיים- בומפ. קוליות: דג עזר לנו בימ.
גרוניים- הארע.
לשוניים- דת לנט.

אסימלציה (הדמות קולית):
כאשר ישנה תנועה בעלת עיצור קולי היא תשפיעה על העיצור האטום שמימינה.

תנועות חטופות- רק בגרוניות. תנועות ארוכות תנועות קצרות
X חטף פתח (חמור) X קמץ (ים) A= x פתח (נער)
X חטף סגול (נאמן) X צירה (חץ) E= x סגול (ורד)
Xי חיריק מלא (גיר) I= x חיריק חסר (עם)
X חטף קמץ (מעמד) X חולם חסר (עז)Xו חולם מלא (הוד) O= x קמץ קטן (אמנם)
Xו שורוק (שוק) U= x קובוץ (שלחן)

אימות קריאה:
כאשר האותיות- ה,א,ו,י, מנוקדות בתנועה או באפס תנועה הן עיצוריות.
כשאיננו שומעים אותן הן משמשות כתנועות ואז הן מכונות אימות קריאה.

המפיק:
נכתב באות ה בסוף מילה כדי לציין שהיא עיצורית ונשמעת.
ספרה= מספר. ספרה= הספר שלה.

המפיק יכתב במקרים הבאים:
1. לציין שייכות בגוף 3 נקבה (שלה), ילקוטה= הילקוט שלה.
2. לציין מושא ישיר בנקבה (אותה) הרגיזה= הוא הרגיז אותה.
3. במילת יחס בנקבה (גוף 3) שלה, אצלה.
4. במילת הקריאה אהה.
5. בשורשי ג נ כ ת ם יופיע מפיק רק אם ה-ה השורשית עומדת בסוף מילה.

ג.ב.ה נ.ג.ה כמה… המשך לקרוא

בעד ונגד שיעורי בית

בעד ונגד שיעורי בית

בחרתי לכתוב על נושא שיעורי הבית מאחר ולדעתי הנושא נוגע לחיי כולנו, מגיל צעיר אנו לומדים בבית-ספר וחלק מההרגלי הלמידה שהוקנו לנו ע"י המורים הם מטלות להכנה בבית לקראת השיעור הבא. אנתח את הנושא תחילה באמצעות העלאת טיעונים בעד שיעורי בית על התלמידים, אח"כ אפרט את הטיעונים השונים נגד עבודות הבית ואת דעתי האישית אביע בסיכום העבודה.

שיעורי הבית מהווים כלי לתרגול החומר שלמדנו בכיתה, לאחר שהמורה העבירה אלינו מידע חדש עלינו לתרגל את עצמנו בנושא. התרגול הוא חלק חשוב בתהליך ההפנמה של חומר לימודי חדש, הדרך הבטוחה לוודא כי הבנו את מה שלמדנו היא תרגול עצמי בבית באמצעות הכנת שיעורי בית.

לעיתים גם יש מחסור בשעות לימוד במקצועות שונים, המורים אינם מספיקים ללמד אותנו את החומר במלואו, חומר הלימוד שאותו לא הספקנו בכיתה מהווה לעיתים חלק מבסיס הידע שיידרש לנו בהמשך לימודינו, אחד האמצעים להתגבר על בעיה זו הם שיעורי הבית, ניתן באמצעותם לכוון את התלמידים ללמוד פרקים חדשים של נושאי השיעור ולתרגל אותם וכל-זאת ללא שימוש בזמן ההוראה.

שיעורי הבית מהווים גם כלי עבור המורה במעקב אחר הבנת החומר ע"י התלמידים, לאחר הוראת החומר יש צורך גם בוידוא ההבנה שנוצרה אצל התלמידים, אם ימתין המורה ויבדוק הבנה זו רק במבחנים הרי שלא ניתן יהיה… המשך לקרוא

משל

שיר- יצירה קולית מוזיקלית בעלת מילים ומנגינה, שאפשר לשיר אותה.
סיפור- עלילה דמיונית או אירוע מין העבר אשר בדרך כלל מועלה על כתב על ידי סופר.
משל- סיפור קצר, בדרך כלל על בעלי חיים או צמחיים, שיש לו מוסר השכל (נמשל) ואפשר להפיק ממנו לקח.
אגדה- סיפור דמיוני שמתרחשים בו דברים שלמעלה מין הטבע. סיפור עם שלמעשי הפלאים המתרחשים בו עשוי להיות בסיס הסטורי עובדתי כל שהוא.

סיפור עם- סיפור העובר מדור לדור בעל פה או בכתב והוא חלק מן הפולקלור, ענינו בדרך כלל תופעות טבע כוחות קוסמים, אירועים הסטורים וכדומה.
יצירה- ציור, סיפור, מנגינה וכדומה, שהם מעשה אומנות כל מה שיצר אומן מסוים, כל ציוריו כתביו וכדומה. משל- סיפור קצר, בדרך כלל על בעלי חיים או צמחיים שיש לו מוסר השכל ואפשר להפיק ממנו לקח.
נמשל- הכוונה של הסיפור לגבי בני אדם, לקח הנובע מתוך משל מוסר השכל.
לקח- מוסר השכל, מסקנה מעשית המתקבלת מתוך התנסות בדבר מה או מלמוד דבר מה, ניסיון המשמש אזהרה או דוגמה שיש ללמוד ממנה.
צ\'אט
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
Your Shout