פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

מחשבים ותכנות

science computer c++ project

פקודת WHILE ו- WHILE DO.

הלולאה WHILE מאפשרת הרצה חוזרת של משפט או קבוצה של משפטים, כל עוד מתקיים תנאי מסוים, ללא קביעה מראש מספר של סיבובים. (ללא מספר ידוע של פעמים).
מבנה:
(תנאי)while
}
פקודות שרוצים לבצע בלולאה.
{

המחשב בודק את התנאי בתוך פקודת הלולאה, וכאשר תנאי זה מתקיים, מבצע המחשב את הפקודות שבתוך הלולאה, ושוב חוזר לבדוק את התנאי. כאשר התנאי לא יתקיים, המחשב לא יבצע את הפקודות שבלולאה.

תוכנית לדוגמא:

#include
#include
#include
#include
void main (void)
{
int a[10],i;
i=1;
while(i<=10)
{
cout<<<"Enter Number "<<<" Out Of 10:… ";
cin>>a[i];
i++;
}
i=10;
while (i>=1)
{
cout<<
i–;
}
}

הפלט על גבי המסך:

Enter 1 Number Out Of 10:… 1000
Enter 2 Number Out Of 10:… 2000
Enter 3 Number Out Of 10:… 3000
Enter 4 Number Out Of 10:… 4000
Enter 5 Number Out Of 10:… 5000
Enter 6 Number Out Of 10:… 6000
Enter 7 Number Out Of 10:… 7000
Enter 8 Number Out Of 10:… 8000
Enter 9 Number Out Of 10:… 9000
Enter 10 Number Out Of 10:… 10000

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

תכליתה של תוכנית זו לקלוט עשרה מספרים ולהדפיס אותם בסדר… המשך לקרוא

מוודא ריבוע קסם באסמבלי

;התוכנה הבודקת מערך דו מימדי של 3 על 3

;ומוודאת אם הוא ריבוע קסם

;אנו מניחים שהסכום של שורה אינו עולה על 255 (בית אחד) וזהו

.model small

.stack 100h

.data

index db 3; מסמן את מיקום תחילת המערך בזיכרון

sentinal db 0; הערך של השורה הראשונה והזקיף אליו משווים הכל

.code

mov ax,@data

mov ds, ax

; here your program starts

mov ah, 0

mov al, index

push ax

call mem; initializes a square beginning in index

mov ah, 0

mov al, index

push ax

call colomn ; checks equality of columns.

pop cx; בודק מה החזירה התת-תכנית ואם זה 0 היא מסיימת את התוכנה

cmp cl,0;

jz kill;

mov ah, 0

mov al, index

push ax

call rows ; checks for rows' equality

pop cx; בודק מה החזירה התת-תכנית ואם זה 0 היא מסיימת את התוכנה

cmp cl,0;

jz kill;

mov ah, 0

mov al, index

push ax

call diagonal ; checks for diagonals' equality

pop cx; בודק מה החזירה התת-תכנית ואם זה 0 היא מסיימת את התוכנה

cmp cl,0;

jz kill;

jmp good;

kill: mov al, 1 ; כדי להדליק נורה אחת

jmp e-n-d ; קופץ לסוף התוכנית

good: mov al,255; מדליק את כל הנורות כדי לאמר… המשך לקרוא

עבודה במחשבים

הקדמה

המחשב האישי הוא המכשיר האלקטרוני המתוחכם ביותר. אני מאוד מתעניין במחשבים, ורוצה לדעת איך הם פועלים, לא רק תוכנות ומשחקים, אלא החלקים של המחשב. איך הקולות והמראות שאני רואה במשחקים ותכנות מגיעים אל המסך והרמקול. כשאני חושב על המחשב מתעוררות בי שאלות, כמו איך המחשב מבצע מיליוני חישובים בשנייה?
ולאו דווקא היום. הייתי גם רוצה לדעת מי המציא את המחשב הראשון, כיצד התפתח למחשב של היום, ואילו יכולות מתכננים לו בעתיד. על כל השאלות הללו אני עונה בעבודה הזאת.


פרק א':

התפתחות המחשב

כבר לפני כ2000- שנה ברומא הייתה מכונת חישוב. מכונת החישוב הזאת, שהיא המחשב הראשון, היא החשבונייה. החשבונייה הייתה המחשב היחיד שהיה בשימוש לפני העת החדשה.

בשנת 1642, המציא בלֵיז פַסקאל את מכונת החשבון המכנית, שבאמצעות מערכת של גלגלי שיניים, הייתה יכולה לבצע פעולות חיבור וחיסור פשוטות.
במאה ה19-, המציא צ'ארלס בַבֶג' את 'המכונה האנליטית'. המכונה הזאת הייתה מסוגלת לקבל הוראות ולאגור נתונים. היה למכונה הזאת זיכרון, והיו יכולים אפילו לתכנת אותה. המכונה הזאת הייתה קפיצה אדירה קדימה בטכנולוגיה של המחשב. המכונה הזאת הייתה האב-טיפוס למחשבים של היום.

לאחר מכן, לא נותר אלא לשפר ולחדש את המצאתו של בבג'. כך עשה ואנֶוַר בוּש האמריקני בשנת 1930. המכונה שלו הייתה מכונת חישוב חשמלית, המחשב האנלוגי הגדול הראשון.

ב1941-,… המשך לקרוא

פרוייקט בפסקל – משחק מגניב מאוד!


uses crt;
const
n=40;

type
location=record
x:integer;
y:integer;
w:char;
end;
pos=^link;
link=record
info:location;
next:pos;
end;
list=record
anchor:pos;
end;var
tank, target:location;
d:char;
l_bulet:list;
q:pos;
i, speed, stage, c_shoot, c_hit:integer;
level:char;

procedure list_init(var l:list);

begin
new(l.anchor);
l.anchor^.next:=nil;
end;

function list_prev(l:list;p:pos):pos;
var
q:pos;
begin
q:=l.anchor;
while q^.next p do
q:=q^.next;
list_prev:=q;
end;
procedure add_unit (var l:list);
var
q,p:pos;
begin
new(q);
q^.next:=nil;
p:=list_prev(l, q^.next);
p^.next:=q;
end;
procedure delete(var p:pos; var l:list);
var
q:pos;
begin
q:=list_prev(l,p);
q^.next:=p^.next;
dispose(p);
p:=q^.next;
end;
function last_unit (l:list):pos;
begin
last_unit:=list_prev(l, nil);
end;
function list_empty (l:list):boolean;
begin
if l.anchor^.next=nil then
list_empty:=true
else
list_empty:=false;
end;

procedure m_tank (d:char; var tank:location);
begin
gotoxy(tank.x-2, tank.y);
write(' ');
gotoxy(tank.x-2, tank.y+1);
write(' ');
if (tank.x=77) and (d='6') then
tank.x:=3
else if (tank.x=3) and (d='4') then
tank.x:=77
else if d='4' then
tank.x:=tank.x-1
else if d='6' then
tank.x:=tank.x+1;
gotoxy(tank.x-2,tank.y);
write ('ֹֽ׀ֽ»');
gotoxy(tank.x-2, tank.y+1);
write ('*****');
{readkey;}
end;
procedure print_shoot (l_bulet:list);
var
p:pos;
begin
p:=l_bulet.anchor^.next;
while pnil do
begin
gotoxy(p^.info.x, p^.info.y);
write ('^');
if p^.info.w='7' then
begin
gotoxy(p^.info.x+1, p^.info.y+1);
end
else if p^.info.w='8' then
gotoxy(p^.info.x, p^.info.y+1)
else if p^.info.w='9' then
begin
gotoxy(p^.info.x-1,p^.info.y+1);
end;
write (' ');
p:=p^.next;
end;
end;
procedure m_shoot (var l_bulet:list);
var
p:pos;
bu:boolean;
begin
p:=l_bulet.anchor^.next;
while pnil do
begin
bu:=false;
if p^.info.w='7' then
begin
p^.info.x:=p^.info.x-1;… המשך לקרוא

המחשב ומרכיביו

המחשב
המחשב הוא מכשיר אלקטרוני הקולט נתונים.
המחשב גם מסוגל לחשב חישובים מתמטיים.

מרכיבי המחשב
עכבר- העכבר מאפשר להצביע על כל מיני דברים שעל המסך ולבחור אותם על ידי לחיצה.
מקלדת- באמצעות המקלדת מקלידים נתונים למחשב.
כונן- התקן שמכניסים אליו את הדיסקט או את התקליטור. הכונן קורא נתונים מהדיסקט או מהדיסק.
מסך- המסך הוא מכשיר שדרכו אפשר לראות את כל נתוני המחשב.
דיסק קשיח- הדיסק הקשיח מותקן בתוך גוף המחשב. הוא מאפשר אחסון נתונים.

חומרה
התקן שנמצא בתוך המחשב. בלי חומרה המחשב אינו יכול להתקיים.

תוכנה
תוכנה זה התקן המאפשר למחשב לבצע כל מיני פעולות.
דוגמאות לתוכנה: אינטרנט, וורד.

צ\'אט
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
Your Shout