פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

אזרחות

סיכום באזרחות משטר מדינת ישראל

פרק 1 – עקרונות המשטר הדמוקרטי
משטר דמוקרטי- משטר שבו לכל האזרחים זכויות שוות, העם בוחר את נציגיו
שמירה על זכויות הפרט, חופש ביטוי, חירות ,עיסוק ,דעה וזכויות יסוד.
דמוקרטיה עקיפה ודמוקרטיה ישירה- דמוקרטיה עקיפה בחירת נציגם
השלטון הנהוג ברוב המדינות הדמוקרטיות העם הוא שנותן את הסמכות לשלטון
חסרון- ברגע שהשליטים נבחרים עושים ככל העולה על דעתם נגמר תפקיד העם
דמוקרטיה ישירה (יון העתיקה)חלק נבחר מן האזרחים הוא שבחר וקבע באופן ישחר את ענייני המדינה(הכרעת הרוב באסיפות עם).
משאל עם- השליטים מבקשים את דעת העם בעניינים חשובים במיוחד
משאלי עם בישראל
יתרונות חסרונות
דמוקרטיות הפרה של עיקרון שלטון הרוב(מנוגד להחלטת ממשלה)
מיקוד בנושאים ספציפים הסרת אחריות פוליטית מהממשלה

קבלת תמיכה לגיטמציה אפשר לעוות ע"י ניסוח השאלה
עקרונות המשטר הדמוקרטי
עיקרון זכויות המיעוט- הגנה על מיעוטיםמפני שרירות לבו של הרוב(נכתב במילת העצמאות) באמצעות: חופש ביטוי,מתן אפשרות הצבעה,ביקורת של הממסד ,חקיקת חוקים.
עיקרון הפרדת הרשויות- ע"מ למנוע ריכוז סמכויות חלוקת הסמכות(בלמים ואיזונים).
מאפיינים רשות שופטת רשות מחוקקת רשות מבצעת
התערבות בג"צ חקיקת חוקים אישור התקציב חברות בועדה למינוי שופטים
סנקציות צוי בג"צ הצבעות אי-אמון רוה"ממ יכול לפזר את הכנס
פיקוח בג"צ ועדות הכנסת ועדות חקירה,ועדות בירורתועדת חירה ממלכתית
עקרון שלטון החוק- החוק מעל לכל וכולם כפופים לו ההיבט הפורמלי: כל הגופים במדינה… המשך לקרוא

עבודה להגשה באזרחות – הקשר שבין ישראל לבין יהדות התפוצות

הקשר שבין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות חשוב ליהדות התפוצות באותה מידה שבה הוא חשוב למדינת ישראל. הסבר ונמק מדוע קשר זה חיוני. בתשובתך התבסס על החומר שלמדת, עמ' 35-43 בספר הלימוד וכל חומר אחר שתמצא.

יחסה של מדינת ישראל לקהילות היהודיות בעולם –
ע"פ מגילת העצמאות מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי. ע"פ תפיסה זו, בכל עת שבו נמצאים יהודים בכל העולם במצוקה או בסכנה, מדינת ישראל היא זו שנחלצת לעזרתם. דוגמאות לעזרה זו שמדינת ישראל מעניקה ליהודי העולם הן העלאת יהדות מרוקו לארץ בשנת 1949, סיוע לנפגעים יהודים בפיצוץ בבית ספר בבואנוס איירס שבארגנטינה, ניסיונות חוזרים ונשנים להביא לשחרורו של ג'ונתן פולארד מן הכלא האמריקני שבו הוא יושב באשמת ריגול לטובת ישראל, הברחת יהודים ממדינות עוינות כמו סוריה ואירן, סיוע לקהילות נרדפות באירופה ובבריה"מ לשעבר וכו'.


כמו כן, מדינת ישראל דאגת להחדרת ערכים יהודיים, השפה העברית והיסטוריה של העם היהודי (כולל לימוד תנ"ך) ושל ארץ ישראל בקרב הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם.
בנוסף לכל אלה, ההיסטוריה מראה שבהעדר בית לאומי לעם היהודי, עלולים להתעורר מצבים שמסכנים את עצם קיומו של העם היהודי. דוגמאות מובהקות לכך הם השואה שהתחוללה ביהדות אירופה במלחמת העולם ה-II והאנקוויזיציה בספרד.

המסגרות המשותפות למדינת ישראל וליהדות התפוצות – מוסדות שונים הקיימים מאז… המשך לקרוא

הרשות המחוקקת

הרשות המחוקקת בישראל
הרשות המחוקקת אחראית על חקיקת חוקים, ומקום מושבה הוא בכנסת ישראל. בנוסף לתפקידה כהרשות המחוקקת היא גם אחראית על הממשלה – הרשות המבצעת.

הכנסת ומוסדותיה
הכנסת היא בית הנבחרים של ישראל. יש בה 120 חברים שמהווים את הנציגות היחידה המוסמכת של הציבור בישראל. [חברי כנסת ממפלגה אחת נקראים סיעה].
כנסת ישראל מאורגנת בבית אחד, בניגוד לארה"ב לדוגמא שבה יש שני בתים (סנאט וקונגרס).
תפקידי הכנסת הם:
1. חקיקת חוקים (כולל חוקי יסוד).
2. פיקוח וביקורת על מדיניות הממשלה.
3. אישור תקציב המדינה.
4. בחירת נשיא המדינה, מבקר המדינה ונציגות בועדה למינוי שופטים.
5. פתיחות לנושאים המועלים ע"י הציבור וטיפול בהם.

יושב ראש הכנסת
יו"ר הכנסת נבחר ע"י מליאת הכנסת לאחר הבחירות. חלק מתפקידיו הם:
• לקבוע את סדר היום בכנסת.
• ניהול הישיבות השוטפות.
• ניהול הצבעות.
• אחריות לעניין הכנסת השוטפים ולתקנון הכנסת.
• מילוי מקומו של נשיא המדינה בעת העדרותו לפרק זמן ארוך.
• אחראי על משמר הכנסת, תקציב הכנסת, ארגון מוסדות הכנסת וחוק מימון המפלגות.

הכנסת

פרק 9
ישנם שני סוגי מדינה רפובליקנית דמוקרטית: הממשל הדמוקרטי הנשיאותי, שנהוג בארה"ב , והממשל הדמוקרטי הפרלמנטרי, שבו עומד במקום הראשון הפרלמנט, שמהווה את בית הנבחרים והרשות המחוקקת, והם מעמידים את הרשות המבצעת, שזקוקה לאמון הפרלמנט כדי להתקיים.
הדגם בישראל הוא של משטר דמוקרטי פרלמנטרי, שבו עומדת הכנסת במעלה הפרמידה. היא שואבת את כוחה מן העם ויש לה סמכויות רבות שמלמדים על עלינותה, ומתרכזים בנקודות הבאות:
• סמכות החקיקה: הכנסת היא הרשות המחוקקת, וסמכותה לחוקק היא הבסיס המשפטי לפעולות הממשלה, כי בלי חוקיה לא תוכל הממשלה לתפקד.

• בחירת נשיא המדינה: סמכות זו מבטאת את עלינותה של הכנסת על הנשיא, שמור להיות ראשה הפורמלי של המדינה. העובדה שהכנסת היא זו שבוחרת אותו אומרת שהכנסת גם כולה להפיל אותו.
• קיום הממשלה: למרות שהכנסת היא לא זו שבוחרת את הממשלה, היא עדיין יכולה לה להביע את אמונה בממשלה. הכנסת מקיימת את הממשלה בהבעת אמונה ובתמיכה כספית.
• בחירת מבקר המדינה: הכנסת בוחרת את מבקר המדינה בהצבעה חשאית, אחת ל- 5 שנים.
• השתתפות במינוי שופטים: הכנסת שולחת 2 נציגים לועדה למינוי שופטים.
• הטלת מיסים: הכנסת מטילה את המסים וקובעת את שעריהן בדרך חוקית.
• תקציב המדינה: בדרך זאת יכולה הכנסת להתערב בפעולות הממשלה, וע"י הקטנת התקציב למנוע פעולות מסוימות. היא… המשך לקרוא

חוק אוהם

מטרות המעבדה:
א. הוכחת חוק אוהם.
ב. הצגת תלות ההתנגדות בטמפרטורת הנגד.
ג. מציאת והוכחת הקשר בין אורך הנגד להתנגדותו.
ד. מציאת ההתנגדות האלקטרומניע של הסוללההפנימית והכוח.

הציוד הנחוץ:
א. תיילים מוליכים.
ב. תנינים.
ג. נגדים.
ד. אמפרמטר.
ה. וולטמטר.
ו. פוטנציומטר.
ז. סוללות.
ח. בתי סוללות.
ט. סרגל 1מ'.

חלק א הוכחת חוק אוהם.

נבנה את המערכת המשורטטת.
נשנה את מצב הפוטנציומטר לשבעה מצבים שונים.
בכל אחד מהמצבים נמדוד את הזרם הזורם דרך
הנגד 1R ואת הפרש הפוטנציאלים בין קצוותיוץ
עפ"י המדידות הנ"ל ניתן למצוא את 1R באופן מעשי
עם זאת 1R נתון לנו בצורה תיאורטית 1R= 560
עפ"י השוואת שני הגדלים ניתן לאמת את חוק אוהם
ולמצוא אחוזי סטייה.

חלק ב הצגת תלות התנגדות הנגד בטמפ'.

נבנה את המערכת מניסוי א' אך נחליף את הנגד בנורה
נחזור על הניסוי,נשרטט את המתח כתלות בזרם ולפי
גרף זה ששיפוען הוא R וידוע שהתנגדות הנורה תלויה בזרם
הזורם דרכה ניתן לעמוד על תלות ההתנגדות בטמפ'.

חלק ג חקירת התנגדות התיל כתלות באורכו.

נבנה את המערכת הבאה:
נבצע כשש מדידות כשבכל מדידה משנים את אורכו
של התיל בהפרשים של 0.2 מ'.
נשרטט גרף המתאר את תלות התנגדות הנגד באורכו.
ע"י קרוב נמצא את שפוע הגרף המעשי.
נמצא ע"י חישובים את ערך התיאורטי.… המשך לקרוא

צ\'אט
 • alon bahar
  story
  8 June 2022
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
Your Shout