תרמו לנו

12 שנה אנחנו פה בשבילכם, דואגים שתהיו מוכנים עם העבודה למחר. השרת יקר, אנא תרמו ביטקוין ועזרו לנו:

1K2z9uyxRHtvmuy6t3jVTdLBAu Tx7qnzrD 1K2z9uyxRHtvmuy6t3jVTdLBAuTx7qnzrD

פייסבוק
פרסומת

אזרחות

עבודה להגשה באזרחות – הקשר שבין ישראל לבין יהדות התפוצות

הקשר שבין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות חשוב ליהדות התפוצות באותה מידה שבה הוא חשוב למדינת ישראל. הסבר ונמק מדוע קשר זה חיוני. בתשובתך התבסס על החומר שלמדת, עמ’ 35-43 בספר הלימוד וכל חומר אחר שתמצא.

יחסה של מדינת ישראל לקהילות היהודיות בעולם –
ע”פ מגילת העצמאות מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי. ע”פ תפיסה זו, בכל עת שבו נמצאים יהודים בכל העולם במצוקה או בסכנה, מדינת ישראל היא זו שנחלצת לעזרתם. דוגמאות לעזרה זו שמדינת ישראל מעניקה ליהודי העולם הן העלאת יהדות מרוקו לארץ בשנת 1949, סיוע לנפגעים יהודים בפיצוץ בבית ספר בבואנוס איירס שבארגנטינה, ניסיונות חוזרים ונשנים להביא לשחרורו של ג’ונתן פולארד מן הכלא האמריקני שבו הוא יושב באשמת ריגול לטובת ישראל, הברחת יהודים ממדינות עוינות כמו סוריה ואירן, סיוע לקהילות נרדפות באירופה ובבריה”מ לשעבר וכו’.


כמו כן, מדינת ישראל דאגת להחדרת ערכים יהודיים, השפה העברית והיסטוריה של העם היהודי (כולל לימוד תנ”ך) ושל ארץ ישראל בקרב הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם.
בנוסף לכל אלה, ההיסטוריה מראה שבהעדר בית לאומי לעם היהודי, עלולים להתעורר מצבים שמסכנים את עצם קיומו של העם היהודי. דוגמאות מובהקות לכך הם השואה שהתחוללה ביהדות אירופה במלחמת העולם ה-II והאנקוויזיציה בספרד.

המסגרות המשותפות למדינת ישראל וליהדות התפוצות – מוסדות שונים הקיימים מאז… המשך לקרוא

הרשות המחוקקת

הרשות המחוקקת בישראל
הרשות המחוקקת אחראית על חקיקת חוקים, ומקום מושבה הוא בכנסת ישראל. בנוסף לתפקידה כהרשות המחוקקת היא גם אחראית על הממשלה – הרשות המבצעת.

הכנסת ומוסדותיה
הכנסת היא בית הנבחרים של ישראל. יש בה 120 חברים שמהווים את הנציגות היחידה המוסמכת של הציבור בישראל. [חברי כנסת ממפלגה אחת נקראים סיעה].
כנסת ישראל מאורגנת בבית אחד, בניגוד לארה”ב לדוגמא שבה יש שני בתים (סנאט וקונגרס).
תפקידי הכנסת הם:
1. חקיקת חוקים (כולל חוקי יסוד).
2. פיקוח וביקורת על מדיניות הממשלה.
3. אישור תקציב המדינה.
4. בחירת נשיא המדינה, מבקר המדינה ונציגות בועדה למינוי שופטים.
5. פתיחות לנושאים המועלים ע”י הציבור וטיפול בהם.

יושב ראש הכנסת
יו”ר הכנסת נבחר ע”י מליאת הכנסת לאחר הבחירות. חלק מתפקידיו הם:
• לקבוע את סדר היום בכנסת.
• ניהול הישיבות השוטפות.
• ניהול הצבעות.
• אחריות לעניין הכנסת השוטפים ולתקנון הכנסת.
• מילוי מקומו של נשיא המדינה בעת העדרותו לפרק זמן ארוך.
• אחראי על משמר הכנסת, תקציב הכנסת, ארגון מוסדות הכנסת וחוק מימון המפלגות.

הכנסת

פרק 9
ישנם שני סוגי מדינה רפובליקנית דמוקרטית: הממשל הדמוקרטי הנשיאותי, שנהוג בארה”ב , והממשל הדמוקרטי הפרלמנטרי, שבו עומד במקום הראשון הפרלמנט, שמהווה את בית הנבחרים והרשות המחוקקת, והם מעמידים את הרשות המבצעת, שזקוקה לאמון הפרלמנט כדי להתקיים.
הדגם בישראל הוא של משטר דמוקרטי פרלמנטרי, שבו עומדת הכנסת במעלה הפרמידה. היא שואבת את כוחה מן העם ויש לה סמכויות רבות שמלמדים על עלינותה, ומתרכזים בנקודות הבאות:
• סמכות החקיקה: הכנסת היא הרשות המחוקקת, וסמכותה לחוקק היא הבסיס המשפטי לפעולות הממשלה, כי בלי חוקיה לא תוכל הממשלה לתפקד.

• בחירת נשיא המדינה: סמכות זו מבטאת את עלינותה של הכנסת על הנשיא, שמור להיות ראשה הפורמלי של המדינה. העובדה שהכנסת היא זו שבוחרת אותו אומרת שהכנסת גם כולה להפיל אותו.
• קיום הממשלה: למרות שהכנסת היא לא זו שבוחרת את הממשלה, היא עדיין יכולה לה להביע את אמונה בממשלה. הכנסת מקיימת את הממשלה בהבעת אמונה ובתמיכה כספית.
• בחירת מבקר המדינה: הכנסת בוחרת את מבקר המדינה בהצבעה חשאית, אחת ל- 5 שנים.
• השתתפות במינוי שופטים: הכנסת שולחת 2 נציגים לועדה למינוי שופטים.
• הטלת מיסים: הכנסת מטילה את המסים וקובעת את שעריהן בדרך חוקית.
• תקציב המדינה: בדרך זאת יכולה הכנסת להתערב בפעולות הממשלה, וע”י הקטנת התקציב למנוע פעולות מסוימות. היא… המשך לקרוא

חוק אוהם

מטרות המעבדה:
א. הוכחת חוק אוהם.
ב. הצגת תלות ההתנגדות בטמפרטורת הנגד.
ג. מציאת והוכחת הקשר בין אורך הנגד להתנגדותו.
ד. מציאת ההתנגדות האלקטרומניע של הסוללההפנימית והכוח.

הציוד הנחוץ:
א. תיילים מוליכים.
ב. תנינים.
ג. נגדים.
ד. אמפרמטר.
ה. וולטמטר.
ו. פוטנציומטר.
ז. סוללות.
ח. בתי סוללות.
ט. סרגל 1מ’.

חלק א הוכחת חוק אוהם.

נבנה את המערכת המשורטטת.
נשנה את מצב הפוטנציומטר לשבעה מצבים שונים.
בכל אחד מהמצבים נמדוד את הזרם הזורם דרך
הנגד 1R ואת הפרש הפוטנציאלים בין קצוותיוץ
עפ”י המדידות הנ”ל ניתן למצוא את 1R באופן מעשי
עם זאת 1R נתון לנו בצורה תיאורטית 1R= 560
עפ”י השוואת שני הגדלים ניתן לאמת את חוק אוהם
ולמצוא אחוזי סטייה.

חלק ב הצגת תלות התנגדות הנגד בטמפ’.

נבנה את המערכת מניסוי א’ אך נחליף את הנגד בנורה
נחזור על הניסוי,נשרטט את המתח כתלות בזרם ולפי
גרף זה ששיפוען הוא R וידוע שהתנגדות הנורה תלויה בזרם
הזורם דרכה ניתן לעמוד על תלות ההתנגדות בטמפ’.

חלק ג חקירת התנגדות התיל כתלות באורכו.

נבנה את המערכת הבאה:
נבצע כשש מדידות כשבכל מדידה משנים את אורכו
של התיל בהפרשים של 0.2 מ’.
נשרטט גרף המתאר את תלות התנגדות הנגד באורכו.
ע”י קרוב נמצא את שפוע הגרף המעשי.
נמצא ע”י חישובים את ערך התיאורטי.… המשך לקרוא

דמוקרטיה – שלטון העם

הד’ הישירה – האתונאית – הייתה נשלטת ע”י העם, והוא המחליט.
הד’ העכשווית – הייצוגית – בה העם בוחר את נציגיו והם מחליטים.
מדוע?
a. קושי בקבלת החלטות – ישנם נשואים שלא כולם מבינים בהם.
b. נשואים המחייבים החלטה קטנה (ביטחוניים) מסיבות חשאיות וכדו’.
כדי ששלטון ייקרא ד’ הוא זקוק לקיומן של 7 מגבלות ועקרונות:
1. השלטון הנבחר – במשטר דמוקרטי העם בוחר את השלטון והשלטון אינו עובר בירושה או מהפכה.
2. הכרעת הרוב – סידור טכני לצורך קבלת החלטות אחרת לא היו מתקבלות החלטות. היחסים בין מיעוט לרוב הם נזילים – רוב יכול להפוך למיעוט וכן להפך.

3. הגנה על זכויות המיעוט – אע”פ שהרוב בחר את השלטון הד’.
4. זכויות האדם והאזרח – חירות ושוויון לכל אדם. ישנן שלוש זכויות בסיסיות לכל אדם: לחיים (או למוות ע”פ רצונו), לחירות (חופש דת והחופש מדת, חופש הביטוי, חופש הקניין, זכות הציבור לדעת וחוק הגנת הפרטיות ולה”ר) והזכות לרכוש. יחסיותן: הזכויות במשטר ד’ אינן מוחלטות אלא יחסיות. לדוג’: חופש הביטוי לעומת בטחון המדינה (צנזורה ביטחונית) או חופש הביטוי לעומת שמו הטוב של האדם או חופש ההתארגנות לעומת בטחון המדינה (בג”צ אל-ארד, פסילת תנועה מלהתמודד לכנסת בגלל מצעה).
5. שלטון החוק – במשטר ד’ החוק הוא אמת מידה לכל דבר וכל דבר… המשך לקרוא
צ\'אט
 • iop
  afik is poop
  5 February 2020
 • iop
  meow
  4 February 2020
 • Adar fanty
  http://www.schoolsucks.co.il/יומן-מסע-קריאה-חוות-החיות/
  15 December 2019
 • גיא שחם
  הןכן
  11 October 2019
 • גיא שלם
  יחיייי
  11 October 2019
 • Maya
  Maya2011
  10 July 2019
 • Eden
  Edenyossef
  3 July 2019
 • אליעזר
  הזין שלי מגיע לי לחזה
  16 June 2019
 • יניב
  יש לי זין קטן בצורת ברווז
  16 June 2019
 • כוסית277
  גם אני!
  2 June 2019
Your Shout