פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

אזרחות

1 2 3 11

אזרחות-דמוקרטיה וזכיות במדינה דמוקרטית לכיתה ט

אזרחות סיכום חומר למבחן

מדינה-

במדינה חייבים להיות חמישה תנאים :

אוכלוסיה-כמות אנשים החיים או נמצאים במדינה ,האוכלוסייה קיימת מאזרחים: אנשים החיים במדינה בקביעות. ובתושבים: אנשים הנמצאים במדינה עובדים זרים וכולי..

שטח-אזור גאוגרפי המופרד מאזורים אחרים על ידי גבול,השטח לא צריך להיות רצוף וגודלו שונה ממדינה למדינה, הוא כולל שטח יבשתי שטח אווירי ושטח ים.

שלטון-גוף השולט באמצעות מוסדותיו על השטח ובאוכלוסיה.

ריבונות- שלטון ללא השפעת גוף זר על המדינה.

הכרה בין לאומית- הכרה בפורום מדינות העולם האום.

 

זכויות אדם

הזכות לחיים ובטחון-כל אדגם זכאי לחיות בלי פחד מפגיעה פיזית וחובת המדינה להגן על כך.

הזכות לחירות-כל אדם ראשי לנהל את חייו לבד ולעצב אותם לפי דעתו.

*חופש המחשבה והתנועה -לא מוגבל

*חופש הביטוי- מוגבל ,לבוא לידי ביטוי בביטוי המחשבות והדעות מוגבל ודברי הסתה וקריאה לאלימות.

*חופש המצפון-לסרב לבצע פעולות שנוגדות לעקרונותיו.

*חופש התנועה-חופש של כל אדם לנוע במרחב מוגבל בשוטטות.

*חופש ההתאגדות-חופש להתהגדות קבוצתית למטרה מסוימת.

הזכות להליך הוגן-לא לפגוע בזכויותיו של אדם בזמן חקירה/מעצר.

*צו חיפוש

*מצער מוגבל ל 24 שעות

*סנגור*שופט בלתי תלוי

הזכות לכבוד-

*זכות לשם טוב

*הזכות לפרטיות

הזכות לשוויון- כל אדם זכאי לקבל יחס שיויוני.

אפליה- מעדיף את … בגלל ש….

אפליה מתקנת-העדפת אנשים בגלל מגרעות היסטוריות.

הבחנה-העדפה עי בוחן. אפליה מוצדקת

 … המשך לקרוא

סיכומי הכנה לבגרות באזרחות

בגרות באזרחות:

פרק א'- לאום ומדינות לאום (עמודים 20-28)

מדינה ריבונית : יחידה אירגונית מורכבת מארבעה קריטריונים:

א. טריטוריה – שטח מדינה בעל גבולות מוגדרים ( ים, נחלים, אגמים וכו' )

ב. אוכלוסייה- ציבור אזרחים ומיעוט קטן של תושבים שאינם אזרחים.

ג. שלטון – גוף השולט באמצעות מוסדותיו על הטריטוריה ועל האוכלוסייה.

ד. עצמאות- מדינה חופשית לנהל את עניינה , היא אינה כפופה להוראות של מדינה אחרת.

לאום : יש להבחין בין קבוצה אתנית ובין לאום. הגדרה של קבוצה אתנית: קבוצה שלכל חבריה ישנם יסודות משותפים שהם אינם פרי בחירה, קבוצה זו אינה שואפת לעצמאות. הגדרה של לאום: קבוצה חברתית בעלת זהות משותפת השואפת להגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית. בלאום קיימים יסודות המשותפים ומאחדים אותה מקבוצות אחרות. יסודות אלו גם הם אינם פרי בחירה.

ישנם שני סוגים של לאומיות: לאומיות אתנית: הגדרת הזהות מבוססת על יסודות שהם אינם פרי בחירה כמו היסטוריה , שפה ומוצא משותף.

לאומיות פוליטית :הגדרת הזהות הלאומית מבוססת בעיקר על יסודות שהם פרי בחירה כמו ערכים ואידיאולוגיה.

סוגים שונים של מדינות : בעולם קיימים דגמים שונים של מדינות:

א. מדינות לאום הומוגניות : מדינות הכוללות בני עם אחד או שהמיעוט בהן מבוטל מבחינה מספרית, לדוגמא – יפן.

ב. מדינות לאום הכוללות רוב לאומי אחד וקבוצות… המשך לקרוא

זהותם של הערבים אזרחי ישראל

הגדרת מושגי יסוד
הזהות מתארת את הפרט על צדדיו הרבים – המוכרים הן לו והן לסובביו. היא מכלול של תוויות ואפיונים הניתנים לאדם מרגע היוולדו. בין אפיוני הזהות יש חלק הניתנים לו מרגע היוולדו כמו צבע, מין, עדה וכו', ויש את הנרכשות כמו מקצוע, דת ואזרחות. במרכז הזהות עומד גרעין אישיות האדם, המורכב ממאפיינים מולדים ונרכשים, שפורטו קודם.
אצל הערבי הישראלי יש שני תחומי התלבטויות עיקריים: הזהות האזרחית והזהות הלאומית . אליהם מצטרפת גם הזהות הדתית, אך רק לעיתים רחוקות יש ניסיון לשנות אותה: הערבים בדרך כלל לא ממירים את דתם המוסלמית.
תהליך הגיבוש של הזהויות מושפע מכמה גורמים:
*גורמים שמחוץ לגבולות המדינה כמו היחס של מדינות ערב לפלשתינאים, מעמד אש"ף בעולם ומעמד הפלשתינאים בשטחים.
*גורמים הקשורים להשתלבות בחברה הישראלית כמו מידת ההשתלב7ת התעסוקתית והפוליטית.
*גורמים פנימיים בחברה הערבית כמו מודרניזציה.

ההתפתחות ההיסטורית של הזהות הפלשתינית

רק לאחר מלחמת העולם הראשונה, עם נפילת האימפריה העות'מנית ונתינת המנדט על הארץ לבריטים החלו הערבים להסתכל על א"י כחלק נפרד. עד אז הם ראו אותה פשוט כחלק מן האחדות הערבית. זו הייתה תחילת הדרך של הלאומיות הפלשתינאית, שסימנים לה נראים בשנות ה- 20' וה- 30'. בשנת 1919 הסכים האמיר פייסל לחתום עם וייצמן על הסכם , שלפיו תקום מדינה יהודית לצד האימפריה הערבית,… המשך לקרוא

ערבים אזרחי ישראל – חברה בתהליכי תמורה

התהליכים הדמוגרפיים במגזר הערבי.
א. ישנם שני תהליכים דמוגרפיים מרכזיים שהתרחשו במדינת ישראל. הראשון הוא הצמצום בין היחסים של מספר האוכלוסייה הערבית לבין המספר של האוכלוסייה העברית. כבר בערב העלייה הראשונה (1880) צומצם ההפרש ביחסים ל 22:1, עד הכרזת האו"ם על הקמת מדינת ישראל (29 בנוובמבר 1947), צומצם ההפרש ביחסים ל2:1-. מהנתונים האלו ניתן לראות את התהליך הארוך והמתמיד, שבו התערערה ההגמוניה הדמוגרפית של ערביי ארץ ישראל. אבל יד ביד עם התהליך של צמצם יחסי הכוח המספריים התלווה תהליך חשוב לא פחות, והוא השינויים במעמדם המדיני של היהודים ושל התנועה הציונית בארץ ישראל. עד לשנות השמוונים של המאה ה19- היו היהודים מיעוט דתי בתוך עולם מוסלמי, הרי שלאחר ראשיתן של העליות הציוניות נכנס לארץ ישראל גורם נוסף: היהודים נהפכ לתנועה לאומית שזכותה על הארץ הוכרה על ידי המעצמה ששלטה בכל האזור.

ב. הגורמים העיקריים שהשפיעו על התהליכים הנ"ל הם:
התהליך הדמוגרפי או המהפך הדמוגרפי המכריע בתולדות הארץ התחולל בחודשים שלאחר הכרזת האו"ם על הקמת מדינת ישראל. בתוך זמן קצר ברחו 80% מהתושבים הערביים שחיו בשטחים שהפכו אחר כך לשטחה של מדינת ישראל. בתום המלחמה נותרו בשטח מדינת ישראל כ160,000- ערבים, אשר היוו פחות מ18%- מכלל תושביה. מתוך 450 כפרים ערביים שהיו לפני פרוץ המלחמה באזור שהיה לשטחה של מדינת ישראל… המשך לקרוא
1 2 3 11
צ\'אט
 • alon bahar
  story
  8 June 2022
 • sdw
  balls
  2 May 2022
 • גג
  אגכר5אגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטוגראטו
  13 April 2022
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
Your Shout